Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

adiunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.18
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

Poniedziałek 12:00 - 14:00

tel: +48 61 829 13 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop: 

 

Zajęcia dydaktyczne 

Antropologia społeczno-kulturowa Europy (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
Analiza społeczna
Antropologia historii
Antropologia u schyłku XX wieku
Antropologia w Europie – Europa w antropologii
Nacjonalizm – teoria i praktyka na Bałkanach (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
Polska ludowa, Polska prywatna. Wstęp do antropologii postsocjalizmu
Rodzimowierstwo. Antropologia neopogaństwa słowiańskiego w Polsce
Ruchy neopogańskie w Europie
Seminarium licencjackie
Słowińcy. Lud, którego nie ma?
Teorie społeczeństwa
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - wykład (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
 
 
Zainteresowania badawcze
Teoria, metodologia i historia antropologii
Antropologia tożsamości: etniczność, nacjonalizm, rasizm, lokalność
Antropologia historii: etnohistoria, historia Pomorza, średniowiecze, zmiana społeczna, procesy grupotwórcze
Antropologia religii: neopogaństwo słowiańskie (rodzimowierstwo), kosmologia społeczeństw pierwotnych
Antropologia Europy: etnografia wspólnot lokalnych i ruchów społecznych, antropologia „u siebie”, etnologia Kaszub


Udział w grantach i projektach badawczych
Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodaj grantu: zespołowy ((kierownik: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM)
Okres realizacji: 2013–2016
Funkcja: podwykonawca
 
Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009–2012
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?
Grantodawca: International Visegrad Fund
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009
Funkcja: główny wykonawca

Badania terenowe:

Temat badań: Granice symboliczne neopogaństwa słowiańskiego. Przykład Polski
Miejsce prowadzenia: Polska, Wielka Brytania, Niemcy oraz Internet
Okres realizacji: 2015- (okresowo)
 
Temat badań: Współczesna i miniona sytuacja społeczno-kulturowa (eks-)Słowińców
Miejsce prowadzenia: landy Hamburg i Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Kluki (Polska) oraz Internet
Okres realizacji: 2007-2011 (okresowo)

Temat badań: Heterogeniczność neopogaństwa słowiańskiego w Polsce
Miejsce prowadzenia: zachodnia Polska oraz Internet
Okres realizacji: 2005-2014 (okresowo)

Temat badań: Neopogański nacjonalizm jako wyraz tożsamości kulturowej. Przypadek Zakonu Zadrugi "Północny Wilk"
Miejsce prowadzenia: Pomorze Zachodnie (głównie)
Okres realizacji: 2004-2008
 
 
Najważniejsze publikacje
KSIĄŻKI:

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012

ROZDZIAŁY:

[z: S. Simpson] Selected Words for Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, [w:] Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, red. K. Aitamurto, S. Simpson, Studies in Contemporary and Historical Paganism, Durham, Bristol: Acumen Publishing 2013, s. 27-43

Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, [w:] Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 175-188

ARTYKUŁY:

[Odpowiedzi na ankietę antropologiczną "Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj". Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość], „Lud” r. 101: 2017, s. 524-530
 
Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii, „Rocznik Antropologii Historii” r. 5: 2015, s. 167-188 http://rah.pth.net.pl/uploads/2015/Filip.pdf
 
Native Faith (not) only for Men: Gendering Extreme Right-wing Slavic Neopaganism in Poland, „Pantheon. Religionistický Časopis / Journal for the Study of Religions” t. 10, 2015, nr 1, s. 56-78
 
„Wędrujące” Kaszuby. Ujęcie antropologiczne, „Rocznik Antropologii Historii” r. 4: 2014, nr 2(7), s. 199-221 http://rah.pth.net.pl/uploads/2014_2_P%C5%82e%C4%87/Filip.pdf
 
Rodzima wiara (nie) tylko dla mężczyzn. O upłciowieniu prawicowego neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 1(20), s. 113-132 http://www.zew.uni.wroc.pl/files/1-14_Filip.pdf

[z: P. Chyc] Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” r. 2: 2012, nr 1(2), s. 395-400

Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, „Państwo i Społeczeństwo” r. IX: 2009, nr 4: Neopogaństwo w Polsce t. II, s. 45-57

O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, „Państwo i Społeczeństwo” r. VIII: 2008, nr 4: Neopogaństwo w Polsce, s. 107-121

Antropologia kulturowa wobec rekonstrukcji przeszłości, „Iuvenilia” nr 1, 2006, s. 31-40

Geneza popularności Wiedźmina – interpretacje, „Kultura Popularna” 2004, nr 2(8), s. 95-103
 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
zagraniczne:
European Association of Social Anthropologists
 
 
Praca doktorska
Tytuł: Od Kaszubów do Niemców. Trwanie i zmiana tożsamości Słowińców w perspektywie antropologicznej
Rok obrony: 2012
Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Pełczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska
 
 
Obecnie pełnione funkcje
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych IEiAK UAM
Rada Programowa IEiAK UAM
Członek Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia WH UAM
Członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa
Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, indywidualna III stopnia (2013)

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne