Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

profesor nadzwyczajny

W.Dohnal

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.11
Dyżur: (semestr zimowy 2017/2018)

Poniedziałek 12:00 - 13:30
 
tel: +48 61 829 13 69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop:

 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 


 

 

Zajęcia dydaktyczne
 
Historia etnologii
Antropologia polityczna
Kultura a polityka
Laboratorium metodyczne
Laboratorium dyplomowe
Mapa etniczna świata: Wprowadzenie; Afryka Południowa;Afryka Północna i Sahara; Afryka Środkowa; Afryka Wschodnia; Madagaskar; Sawanna na południe od równika; Sudan; Wschodni Róg Afryki; Zatoka Gwinejska
Proseminarium licencjackie
Seminarium etnologiczne
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej
 
 
Zainteresowania badawcze
Historia etnologii: orientacje teoretyczne, metodologia, epistemologia, uwarunkowania rozwoju myśli antropologicznej, antropologia anglosaska, dzieje polskiej etnologii

Antropologia polityczna: orientacje teoretyczne, antropologiczne koncepcje polityki, polityka w antropologii, relacje władzy, dominacji i podległości, kultura a polityka

Antropologia miasta: społeczne i przestrzenne przeobrażenia wielkich miast, procesy miastotwórcze, kultura miejska i jej badanie

 
 
Udział w grantach i projektach badawczych
Tytuł: Tożsamość regionalna pleszewian: pleszewianie o sobie i swoim mieście
Grantodawca: Urząd Miasta Pleszewa
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2010-2012
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Badanie marszałkowskich instytucji kultury w Wielkopolsce
Grantodawca: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2006-2008
Funkcja: wykonawca

Najważniejsze publikacje


monografie autorskie:

Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 14, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 238

Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 3, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001, ss. 210

monografie (redakcja):

Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, 2011. ss. 288 [wspólnie z A. Posern-Zielińskim]

artykuły w czasopismach z bazy Web of Science (WoS) lub listy European Reference Index for the Humanities (ERIH):

Borne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid” R. 98: 2011, nr 1, s. 191-206. [wspólnie z A. Pomiecińskim]

Political anthropology, yesterday and today: on the historical variability of the concept of „politics”, „Ethnologia Polona” 2010-2011, t. 31-32

Globalne miasta i ich mieszkańcy. Perspektywa antropologiczna, „Lud” t. 94, 2010, s. 47-58

Władza i autorytet – przywództwo polityczne w ujęciu antropologicznym, „Lud” t. 93, 2009, s. 13-34

Mary Douglas (1921-2007). Łuskowiec i Al-Kaida, „Lud” t. 91, 2007, s. 449-456

pozostałe publikacje:

Borne Sulinowo: siła historii i wymiary współczesności, w: G.E. Karpińska (red.), Antropolog w mieście i o mieście, Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław: PTL, 2012, s. 77-87 [wspólnie z A. Pomiecińskim]

Plemienność naszych czasów, w: M. Wasilewski (red.), Kulturofilia jest legalna!, Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010, s. 54-63 [przedruk za: „Czas Kultury” R. 23: 2007, nr 4-5 (139-140), s. 12-18]

Antropologia polityczna – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, w: M. Drozd-Piasecka, A. Posern-Zieliński (red.), Antropologia polityki i polityka w antropologii, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 7-24

Władza i autorytet. Przywództwo polityczne w ujęciu antropologicznym, w: K. Kasianiuk (red.), Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, Warszawa: Collegium Civitas Press, 2008, s. 45-55


 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta
Komitet Nauk Etnologicznych PAN – Komisja Antropologii Miasta
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 
 
Praca doktorska

Tytuł: Antropologiczne koncepcje społeczeństw pierwotnych. Studium z historii antropologii brytyjskiej
Rok obrony: 1997
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab. Janusz Mucha
 
 
 
Habilitacja

Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej
Rok nadania stopnia: 2013
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Buchowski, dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin, dr hab. prof. UKSW Zbigniew Rudnicki

 

Obecnie pełnione funkcje

W IEIAK i UAM:

członek Rady Instytutu
członek Rady Wydziału
członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 

Nagrody i wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

Nagroda Rektora UAM za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2012
Nagroda Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2011
Nagroda Rektora UAM za publikację monografii naukowej, 2002

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne