Dyrektor Instytutu

 

Michal Buchowski SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.16
Dyżur: (semestr zimowy 2017/2018)

 
 
 
tel: +48 61 829 13 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop:
         
 

 

 

 

Ogłoszenia dla studentów:  

 


 

 

Zajęcia dydaktyczne 
 
European Orientalism
Nationalism in Central Europe
Seminarium magisterskie

 
Zainteresowania badawcze
 
Antropologia postsocjalizmu
Migracje i heterogeniczność kulturowa
Teoria i metodologia antropologii
Antropologia religii
Antropologia sportu

Udział w grantach i projektach badawczych

 
Tytuł: An Anthropological Study on Immigrants in the Kansai Region, Japan
Instytucja finansujaca: National Museum of Ethnology in Osaka
Okres realizacji: 2016-2017
 
CULTURALBASE: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities
Numer Projektu: 649454
Instytucja Finansująca: Komisja Europejska, H2020-EU.3.6
(REFLECTIVE-9-2014 – Social Platform on Reflective Societies) Czas realizacji:01.05.2015-01.05.2017
Status: partner projektu (stakeholder)
Funckcja: wykonawca

 

Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj grantu: zespołowy (Konsorcjum badawczo-wdrożeniowe)
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: wiodący wykonawca

 

Tytuł: Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe's most prominent form of popular culture (FREE)
Grantodawca: Komisja Europejska (7 Ramowy Projekt UE)
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: główny badacz i koordynator

 
Tytuł: Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The social and cultural formation of "Gypsy ghettoes" in Romania in a European context (SPAREX)
Grantodawca:Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Koordynator: Eniko Magyari-Vincze
Funkcja: Senior Researcher
Okres realizacji: 2012-2015 [2012-2013]
Numer grantu: CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354, contract NR 194 /2011
Organizacja: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca http://sparex-ro.eu


Tytuł: Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (ACEEPT Pluralism)
Grantodawca: Komisja Europejska (7 Ramowy Projekt UE)
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2010-2013
Funkcja: koordynator krajowy


Tytuł: Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE)
Grantodawca: European Social Fund (ESF)
Rodzaj grantu: badawczy i stosowany
Okres realizacji: 2010-2013
Funkcja: koordynator

 

Tytuł: Cudzoziemcy w Poznaniu: heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: koordynator

 

Tytuł: Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania
Grantodawca: Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Rodzaj grantu: badawdczy i stosowany
Okres realizacji: 01-06.2010
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?
Grantodawca: Fundusz Wyszehradzki
Rodzaj grantu: konferencyjny
Okres realizacji: 2009
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Kinship and Social Security (6 Ramowy Program UE)
Grantodawca: Unia Europejska
Okres realizacji: 2004-2007
Rodzaj grantu: badawczy
Funkcja: koordynator krajowy

 

Tytuł: International Networks and Migration
Grantodawca: ‘Interreg’, UE projekt (Uniwersytet Europejski Viadrina)
Okres realizacji: 2004-2006
Rodzaj grantu: badawczy
Funkcja: współkierownik (z Wernerem Schiffauerem)

 

Tytuł: Post-Colony and Post-Socialism Context in Social Scientific Writing and Teaching
Grantodawca: Higher Education Support Program, Open Society Institute, Budapest
Okres realizacji: 2003-2006
Rodzaj grantu: edukacyjny
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Learning Capitalism: Practices and Discourses in Poland
Grantodawca: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research w Nowym Jorku
Okres realizacji: 07.1995-06.1996
Rodzaj grantu: badawczy
Funkcja: współkierownik (z Carole Nagengast)

 

Tytuł: Propriété de la terre et devenirs de la paysannerie en Europe Centrale et Orientale
Grantodawca: C.N.R.S. w Paryżu
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 10.1994-03.1995
Funkcja: wykonawcaNajważniejsze publikacje (ostatnie 5 lat)


Książka

 

Etnologia polska. Historie i powinowactwa, Poznań: Nauka i Innowacje 2012.

 

Redakcje książek (wybrane)

 

1.    (z J. Schmidtem), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstwaie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Nauka i Innowacje 2012.


2.     (z A. Bentkowskim), Colloquia Anthropologica: Issues in contemporary social anthropology, Poznań: Polski Instytut Antropologii & Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014.


3.    (z M. Z. Kowalską), Nie tylko pilka w grze. Antropologiczne interpretacje „Euro 2012”, Poznan: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014.


4.    (z H. Cervinkovą i Z. Uherkiem), Rethinking ethnography in Central Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015.


5.    (z A. Schwell, N. Szogs, M. Kowalską), New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016.

 

Artykuły (wybrane)

 

1.     Post-socialist change as an attempted transformation of people. ‘Us’ and ‘Them’ in a neoliberal ideology in Poland, In: S. Latek (ed.), From totalitarianism to democracy: twisted and unfinished road. On the 20th Anniversary o      the fall of communism in Eastern Europe, Montreal: Polish Institute of Arts and Sciences in Canada 2011, 67-83.


2.     Europe as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, In: A. M. Kusnetsov (ed.), Ethnic politics and non-military aspects of security, Valdivostok: Far Eastern University Press 2012, 33-46.


3.     Intricate relations between Western anthropologists and Eastern ethnologists, “Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology” 63, 2012: 20-38.


4.     Anthropology in postsocialist Europe, W: U. Kockel, M. Nic Craith, J. Frykman (eds.), A companion to the anthropology of Europe, Malden-Oxford-Chichester: Wiley-Blackwell 2012, 68-87.


5.     Sabina Stan: Interview with Prof. Michal Buchowski, April 2012, “Irish Journal of Anthropology” 16(1), Spring/Summer 2013: 54-59.


6.     Twilight zone anthropologies: the case of Central Europe, “Cargo” 1-2 (2014): 7-18.

 

7.     (z H. Cervinkova), On rethinking ethnography in Central Europe: Toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, In: H. Cervinkova, M. Buchowski and Z. Uherek (eds.), Rethinking Ethnogrpahy in Central Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1-20.


8.     Marx for Poles, “Dialectical Anthropology” 39 (2015): 219-223.


9.     (z M. Z. Kowalską), Doing ethnography and writing anthropology: a single-site-multiple-ethnography of a protest event against the 2012 UEFA Championship in Poznan, W: B. Alpan, A. Schwell and A. Sonntag (eds.), The European football championship: mega-event and vanity fair, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015, 150-172.


10.    (z M. Kowalską, A. Schwell i N. Szogs), Introduction: People, passion, and much more: Anthropology of football, In: A. Schwell, N. Szogs, M. Kowalska & M. Buchowski (red.) New ethnographies of football in Europe: People, passions, politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016, 1-17.

 11.   Making Anthropology Matter in the Heyday of Islamophobia and the ‘Refugee Crisis’: The Case of Poland, Český lid 102(1): 51-67 (DOI:
10.21104/CL.2016.1.03)

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


European Association of Social Anthropologists (EASA) – Członek od 1991- dziś; Członek Executive Committeee / Komitetu Wykonawczego: 2006-2008; President / Prezydent 2009-2011
World Council of Anthropological Associations (WCAA): 2008- dziś  – przedstawiciel PTL od 2008; 2010-12 Vice-Chair /  Vice-Przewodniczący; 2012-14 Chair/Przewodniczący
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Prezes: 2005- dziś
Członek Honorowy Królewskiego Instytutu Antropologicznego / Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute (2016- dziś)
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Członek
Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta – Członek
Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Humboldta – Członek

 

Praca doktorska
 
Magia. Jej funkcje i struktura
Rok obrony: 1983
Promotor: Prof. Józef Burszta
Recenzenci: Prof. Jerzy Kmita, prof. Aleksander Posern-Zieliński
 
 

Praca habilitacyjna


Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej

Rok kolokwium: 1990
Recenzenci: Prof. Jerzy Kmita, Prof. Stefan Sarnowski

 

Obecnie pełnione funkcje


 

W IEiAK i na UAM:

 

Kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej (1.10.2000-30.11.2016)
Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kierownik Centrum Badań Migracyjnych na UAM

 

Poza UAM:

Komitet Nauk Etnologicznych – Członek: 1998- dziś

Profesor i Kierownik Katedry Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt n. Odrą (1998- dziś)
Schroubek Fonds, Ludwig-Maximilians-Universität, Münich – Partner (2011- dziś)
Antropologos sem Fronteiras / Anthropologists without Broders – członek Conselho Consultívo / Advisory Council / Rady Doradczej (2013- dziś)
Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2005- dziś, wybierany trzykrotnie)
European Research Council – 2010- dziś: Ekspert; 2015-16 – SH5 Panel Chair / Nauki Społeczne i Humanistyczne, przewodniczący panelu
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów – członek (2014-16), dyscyplina:
religioznawstwo
         - czlonek (2017-19), dyscyplina: etnologia
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – członek Rady Wydawniczej (2015 – dziś)
Narodowe Centrum Nauki – Ekspert i członek licznych paneli
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – członek Rady do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (2012- dziś)
MNiSW: Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (2016-2018)
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy / Deutsch-Polnische Forsching Institut – członek Rady Instytutu (2013- dziś)
Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity – Fundator (2012)
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych – Fundator (2015)

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

Członek Honorowy Królewskiego Instytutu Antropologicznego / Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute
Nagrody Rektora UAM za działalność naukową i dydaktyczną (wielokrotnie)
Brązowy Krzyż Zasługi

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne