Kierownik Zakładu Studiów Polskich i Regionalnych

profesor nadzwyczajny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.15
Dyżur: (semestr letni 2017/2018)

Wtorek: 09:00-11:00
Środa: 11:00-12:30

tel: +48 61 829 13 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop:

 

 


Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 

 

Zajęcia dydaktyczne


 

Antropologia społeczna (socjologia)
Antropologia psychologiczna (psychologia)
Etnografia Polski
Kultury Oceanii – dawniej i dziś
Metody badań etnograficznych
Metody badań społecznych (kulturoznawstwo)
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium metodyczne
Mapa etniczna świata
Seminarium magisterskie
Seminarium doktorskie
Stereotypy w życiu społecznym i kulturze
Sztuka nieprofesjonalna
Kultura i tożsamość
Wybrane zagadnienia kultury współczesnej
Wykład monograficzny II: Antysemityzm – próba opisu i rekonstrukcji zjawiska
inne zajęcia o charakterze fakultatywnym związane z realizacją empirycznych projektów badawczych

 

Zainteresowania badawcze


 

Kontakt kulturowy (zarówno w wymiarze interetnicznym jak i społecznym), stereotypy etniczne i regionalne, procesy i konflikty etniczne oraz subetniczne, problematyka pograniczy różnego typu, kwestie tożsamości, rola migracji, metodyka oraz metodologia nauk humanistycznych.

 

Zainteresowania oceanistyczne
etnogeneza i historia etniczna, współczesne procesy i konflikty etniczne oraz kulturowe konsekwencje procesów migracyjnych.

 

Zainteresowania europeistyczne
Charakterystyka i konsekwencje współczesnych migracji środkowoeuropejskich, zwłaszcza tych związanych z Polską i Niemcami, zjawiska dwukulturowości, transnarodowości, transkulturowości, adaptacji i integracji społeczno-kulturowej imigrantów w społeczeństwach przyjmujących, procesy „konstruowania” nowych typów tożsamości europejskich i form relacji społecznych w warunkach wielokulturowości.

 

Problematyka regionalna (zwłaszcza Wielkopolska)
identyfikacje społeczne i kulturowe na poziomie społeczności lokalnych oraz formy uczestnictwa w kulturze.

 

Pogranicze polsko-niemieckie
wiedza potoczna mieszkańców pograniczy państwowych a także relacje polsko-niemieckie oraz stereotypy etniczne.

 

Zjawisko antysemityzmu, a w szczególności jego charakterystyka i uwarunkowania w dawnej i współczesnej Polsce.

 


Udział w grantach i projektach badawczych


 


Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj grantu: zespołowy (Konsorcjum badawczo-wdrożeniowe)
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: kierownik projektu i przewodniczący komitetu sterującego konsorcjum

 

Tytuł: Wanderungsverhalten Hochqualifizierter in Europa am Bespiel Polen und Deutschland
Grantodawca: Deutsche-Polnische Wissenschaftsstiftung/Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
Rodzaj grantu: zespołowy (realizowany w ramach współpracy Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, (Institut fűr Soziologie) z CeBaM UAM
Okres realizacji: 2012
Funkcja: Koordynator badań w Polsce

 

Tytuł: Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce
Grantodawca: Narodowe Centrum Kultury
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Burszta)
Okres realizacji: 2010-2011
Funkcja: koordynator badań w Wielkopolsce

 

Tytuł: Tożsamość regionalna młodych pleszewian oraz Krajobraz kulturowy Pleszewa w świetle materiałów etnograficznych
Grantodawca: władze miasta Pleszewa
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2010-2011
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie)
Grantodawca:Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2010
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Program rozwoju kultury w województwie wielkopolskim na lata 2011-2020
Grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Kultury Polskiej
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Jacek Sójka)
Okres realizacji: 2010
Funkcja: ekspert

 

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: główny wykonawca

 

Tytuł: Dawna granica – Żywa tradycja
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2007
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Badanie marszałkowskich instytucji kultury w Wielkopolsce
Grantodawca: Zarząd Województwa Wielkopolskiego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2006-2008
Funkcja: koordynator strony metodycznej badań i wykonawca

 

Tytuł: Interregional Program: Migration und Transnationale Netzwerke (International Network and Migration)
Grantodawca: Projekt realizowany przez Europaische Universität Viadrina we współpracy z UAM Poznań
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2004-2006
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 H01H 052 19
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2000-2002
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Wyprawa Naukowa „Oceania 2000”
Grantodawca: IEiAK UAM
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 1999-2000
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Dziedzictwo kulturowe środkowego Nadodrza
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 H01H 006 16
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Brencz)
Okres realizacji: 1998-2000
Funkcja: główny wykonawca

 

Tytuł: Polacy w Niemczech (Polen in Deutschland)
Grantodawca: Projekt badawczy Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu (współfinansowany przez KBN, Ewangelische Akademie Mullheim i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej)
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska)
okres realizacji: 1997-1999
Funkcja: wykonawca

 

Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. Carole Nagengast)
Tytuł: Learning Capitalism: Practices and Discourses in Poland
Grantodawca: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research – New York
Okres realizacji: 1995-1996
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Polacy i Niemcy. Tradycje i dążenia (grupa tematyczna: Stereotyp Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech na przestrzeni dziejów)
Grantodawca: Projekt badawczy CPRP 11.6
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński)
Okres realizacji: 1986-1990
Funkcja: wykonawca


Najważniejsze publikacje


 


KSIĄŻKI:

 

[wspólnie z D. Niedźwiedzkim], red., Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

 

[wspólnie z D. Niedźwiedzkim], red. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Projekty szkoleniowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

 

[wspólnie z A. Brzezińską], red., Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje, Archiwum Etnograficzne t. 55, Wrocław: PTL, 2014.

 

[wspólnie z J. Bednarskim i W. Dohnalem], Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Poznań: Centrum Instytut Wielkopolski UAM, 2013.

 

Red. Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. Rocznicę urodzin, Poznań: Nauka i Innowacje, 2013.

 

[wspólnie z M. Buchowskim], red. Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Nauka i Innowacje, 2012.

 

[wspólnie z M. Buchowskim], red. Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Nauka i Innowacje, 2012.

 

Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań: Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak, 2009.

 

Red. Granica, Poznań: Awel, 2007.

 

[wspólnie z Romanem Matykowskim], red. Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, Poznań: AWEL, 2007.

 

Stereotyp i granica. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan, Międzychód: Eco, 1997.

 

ROZDZIAŁY (wybór):

 

O użyteczności antropologii społeczno-kulturowej w obszarze studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, red. J. Czaputowicz, Warszawa: WDiNP UW, 2014, s. 327-334.

 

Granica w naszych głowach. O społeczno-kulturowych konsekwencjach funkcjonowania dawnej granicy zaborowej w czasach najnowszych, [w:] A. Cieśla i T. Krzemiński (red.), „Pogranicze Czarnych Orłów”. Dawne podziały zaborowe w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej, 2013, Aleksandrów Kujawski: UM, s. 177-189.

 

Die West- und Nordgebiete Polens. Geschichte-Menschen-Kulturelle Landschaft, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 40-52, lit., fot. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. Wiesbaden. Wydawca: Otto Harrassowitz GMbh&Co. KG. ISSN 1432-5810, ISBN 978-3-447-06649-5

 

Żyjąc na pograniczu. Studium wiedzy i mentalności mieszkańców ziemi lubuskiej, [w:] Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Sadowski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001, s. 359-382.

 

Mapa etniczna świata - Rozdziały: VII - Nusantara, VIII - Oceania [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII: Świat grup etnicznych, Poznań: Wyd. Kurpisz, 2000, s. 155-197.

 

Kompleks kulturowy Lapita i Polinezyjczycy, [w:] Ludy i kultury Australii i Oceanii. Bronisław Malinowski 1884-1942, red. Edward Pietraszek, Barbara Kopydłowska-Kaczorowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988, s. 131-138.

 

ARTYKUŁY(wybór):

 

Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 2015, nr 31, s. 67-74.


Imigranci w polskiej przestrzeni wielkomiejskiej. Przypadek Poznania, „Człowiek i Społeczeństwo”, 2014, XXXVII, s. 53-62.

 

Demitologizacja Niemca? Między stereotypami a praktyką społeczną, „Lamus”, 2012, nr 10, s. 42-47. ISSN 1233-0159

 

Stan badań nad procesem zasiedlenia Polinezji, „Lud”, t. 69, 1985, s. 139-162.

 


Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Praca doktorska


 

Stereotyp grupy a granica. Na podstawie badań na dawnym pograniczu zaborów w Wielkopolsce
Rok obrony: 1993
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska (UŁ), prof. dr hab. Bogusław Linette (UAM)

 

Praca habilitacyjna


Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech
Rok kolokwium: 2009
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Buchowski (UAM), prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska (UŚ), prof. dr hab. Czesław Robotycki (UJ), prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz (UW)

Obecnie pełnione funkcjeW IEiAK i UAM:

Wicedyrektor ds. Naukowych IEiAK (2012-2016)
Kierownik Zakładu Studiów Polskich i Regionalnych (2012-2017)
Członek Rady Wydziału Historycznego UAM (2012-2016)
Członek Instytutu Wielkopolski UAM
Członek Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) UAM

Poza UAM:

Członek Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych (kadencja 2014-2016)
Członek Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2012-2016)
Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015-2019)
Członek Zespołu Ekspertów ds. Migrantów w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2015)
Członek Rady Programowej serii Poznańskie Studia Etnologiczne


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej (2015)

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (2010)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr 91540) 2004

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UAM za współautorstwo opracowania encyklopedycznego „Świat grup etnicznych” (2001)

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UAM za osiągnięcia badawcze i naukowe (1997)

Nagroda zespołowa Fundacji Batorego (wspólnie z A. Posern-Zielińskim) za opracowanie i wdrożenie autorskiego programu studiów etnologicznych [laureat konkursu na najlepszy program studiów humanistycznych w Polsce] (1995)

Nagroda w konkursie na najlepsze prace magisterskie Wydziału Historycznego UAM za pracę „Pochodzenie ludności Polinezji” (1982)


INNE:


 

Redaktor naukowy książki: S. Vetrovec, Transnacjonalizm, tłum. I. Kołbon, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria CULTURA, 2012.

Redaktor naukowy książki: J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria: ENCHIRIDION, 2013.

Redaktor naukowy książki: R. K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, tłum. J. Gilewicz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria ENCHIRIDION, 2015.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne