profesor zwyczajny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.26
Dyżur: (semestr zimowy 2015/2016)


tel: +48 61 829 13 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Ogłoszenia dla studentów:

 


 

 

Zajęcia dydaktyczne


Antropologia etniczności (AWZK)

Etnologia krajów pozaeuropejskich
Ludy tubylcze w globalnym świecie (wykład monograficzny)
Ludy tubylcze wobec globalizacji
Mapa etniczna świata – Ameryka Północna
Niemcy a migracje
Od indygenizmu do indianizmu
Wykład monograficzny II: Państwo a Indianie w Ameryce Łacińskiej
Seminarium magisterskie
Wielokulturowość krajów Ameryki andyjskiej


Zainteresowania badawcze


Antropologia etniczności, stosunków etnicznych, migracji, antropologia polityki, studia etnohistoryczne (związane z epoką kolonialną), dzieje etnologii i antropologii społeczno-kulturowej (polskiej, europejskiej, anglosaskiej i latynoamerykańskiej), etnoreligioznawstwo, teoria przemian społeczno-kulturowych, studia amerykanistyczne i latynoamerykanistyczne, związki interdyscyplinarne etnologii i archeologii.

Studia nad etnicznością we współczesnym świecie, etnonacjonalizm, sytuacja ludności tubylczej i mniejszości, transnacjonalizm, polityka etniczna w perspektywie porównawczej, teorie etniczności i ich transformacje, globalizacja i jej oddziaływania na ludy tubylcze, sytuacja ludności rdzennej regionu andyjskiego, problemy Multi- i interkulturalizmu.

Obszary: Ameryka Łacińska (kraje andyjskie) i Północna (Meksyk, Jamajka, USA, Kanada), Niemcy

 


Udział w grantach i projektach badawczych


 

Tytuł: Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2004-2007
Funkcja: kierownik

Tytuł: Araukania i jej mieszkańcy w półtora wieku po Domeyce.Mapucze z Chile: dzieje etniczne, aktualna sytuacja społeczno-kulturowa i ich walka o przetrwanie
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2008-2011
Funkcja: kierownik

Tytuł: Jamajka w 60 lat po badaniach J. Obrębskiego. Studium społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: wykonawca

 

Najważniejsze publikacje


Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej, Wrocław: Ossolineum, 1982.

W krainie Inkarri, szkice etnologiczne o Peru, Wrocław: Ossolineum, 1985.

Etniczność. Kategorie, procesy etniczne, Poznań: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005.

Między indygenizmem a indianizmem, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.

Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004.

Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.

Świat grup etnicznych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2002.

Exploring home, neighbouring and distant cultures, red. A. Posern-Zieliński i L. Mróz , Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.

The state and the indigenous peoples in Latin America, [w:] Sobre el estado de los estados latinoamericanos, Kraków: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009.

 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:

Polska Akademia Nauk – członek korespondent
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk - przewodniczący
Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
Zagraniczne:
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre America Latina

 

Praca doktorska


Tytuł: Ruchy społeczno-religijne w indiańskiej Ameryce hiszpańskiej

Rok obrony: 1973
Promotor: prof. M. Frankowska
Recenzenci:

 

Praca habilitacyjna


Tytuł: Etniczność a tradycja. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej

Rok kolokwium: 1983
Recenzenci:

 

Tytuł profesorski


Rok nadania: 1991

 

Obecnie pełnione funkcje


W IEiAK i UAM:
członek Rady Wydziału Historycznego UAM
przewodniczący komitetu redakcyjnego „Poznańskich Studiów Etnologicznych”
Poza UAM:
Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki (ICSU) (od 2012- członek)
kierownik Pracowni Etnologicznej w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
redaktor „Estudios Latinoamericanos”
Komitet Nauk Etnologicznych PAN ( 2011-2014 - członek )

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 Nagrody prezesa Polskiej Akademii Nauk: 1973,1984

Nagrody Rektora: 2001, 2006
członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
członek honorowy Polish-American Ethnological Society

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne