profesor nadzwyczajny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.9
Dyżur:(semestr zimowy 2017/2018):

 
Wtorek 09:00-11:00
Czwartek 12:30-13:30
 
tel: +48 61 829 13 67
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop:  

Ogłoszenia dla studentów:

 


 
Zajęcia dydaktyczne
 
Kultura a religia (2 rok studiów I stopnia)
Sztuka nieprofesjonalna (1 i 2 rok studiów II stopnia)
Seminarium magisterskie
 
Zainteresowania badawcze

Religijność ludowa, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Uczenie się przez całe życie
Grantodawca: Komisja Europejska
Rodzaj grantu: Leonardo da Vinci II, Transfer innowacji, projekty wielostronne, projekt nr PL/07/LdV/TOI/140017).
Okres realizacji: 2008-2009
Funkcja: podwykonawca

Temat badań: Wielkopolskie pielgrzymowanie
Miejsce realizacji: sanktuaria maryjne Wielkopolski
Okres realizacji: 1996-2010
 
 
Najważniejsze publikacje

Człowiek u wrót nieba – rola Matki Bożej w zbawieniu. Studium oparte na pieśniach i dokumentach z wielkopolskich sanktuariów maryjnych, „Lud” t. 93, 2009, s. 185-202.

[wspólnie z: Agnieszka Chwieduk] Knowledge is just a ‘click’ away! Evaluation of e-learning course ‘Archeological heritage in contemporary Europe’ among Polish participants, w: E-learning Archaeology. Theory and Practice, Themata 3, red. Heleen van Londen, Marjolijn S.M. Kok, Arkadiusz Marciniak, Amsterdam: University of Amsterdam, 2009.

E-religijność. Nowe wyzwanie, nowe możliwości, [w:] e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, red. Bożena Płonka-Syroka, Marta Staszczak, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008.

Święty Hubert we współczesnej sztuce nieprofesjonalnej, [w:] Świętemu Hubertowi cześć!, red. Jerzy Adamczewski, Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2008.

Gołąb-Marciniak, Katarzyna, Józef Burszta - życie i dzieło, [w:] Józef Burszta, Znane i nieznane pasje badawcze, wstęp i dobór tekstów Katarzyna Gołąb-Marciniak, PTPN. Klasycy nauki poznańskiej t. 14, red. serii Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań: PTPN, UAM, 2007.

„Obraz Lichenia” w kulturze ludowej, „Ateneum Kapłańskie” t. 146: Z kultu maryjnego, 2006, z. 2(582), s. 258-269.

Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego, [w:] Etniczność a religia, red. Aleksander Posern-Zieliński, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 6, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.

Kulturowe zróżnicowania dawnych obszarów pogranicznych w Wielkopolsce na przykładzie pogranicza prusko-rosyjskiego. Kultura ludowa i język, [w:] Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, red. Jacek Schmidt, Roman Matykowski, Poznań: AWEL, 2007.

[wspólnie z Jackiem Schmidtem i Romanem Matykowskim], O potrzebie dalszych badań i działań edukacyjno-oświatowych na granicy i dawnym pograniczu zaborów w Wielkopolsce [w:] Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, red. Jacek Schmidt, Roman Matykowski, Poznań: AWEL, 2007.

Zróżnicowanie kultury ludowej Wielkopolski - szkic etnograficzny, [w:] Granica, red. Jacek Schmidt, Poznań: AWEL, 2007.

Zwyczaje wiosenne w Macedonii i Polsce (paralele), „Folia Philologica Macedono-Polonica” t. 6 (Materijali od szestata makedonsko-polska nauczna konferencja od obrasta na jazikot u literaturata, Ochryd, August 2002), 2006 [druk] 2007, Skopje.Afryka na progu XXI wieku, t. I: Kultura i społeczeństwo, red. Jacek J. Pawlik, Małgorzata Szupejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 311-323.
 
 
Praca doktorska
 

Tytuł: Historyczne i estetyczne aspekty dynamiki rozwoju Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej koło Konina i jego ludowa percepcja
Rok obrony: 1995
Promotor: prof. dr hab. Anna Szyfer
Recenzenci: dr hab. Wojciech Łysiak, dr hab., prof. UMK Teresa Karwicka


Praca habilitacyjna


 

Tytuł: Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych
Rok kolokwium: 2011
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Brencz (UAM), dr hab. Magdalena Zowczak prof. UW, prof. dr hab. Antoni Jackowski (UJ), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne