Zespol partnerow IEiAK1   

 

f                               IMG 20170412 121853 HDR  fWP 20170412 11 19 42 Pro  s IMG 20170412 130700

Od czerwca 2013 roku przy IEiAK UAM działa Zespół Partnerów Strategicznych. Jego obecny skład tworzą: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania, Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum-Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie, Teatr Polski w Poznaniu; Stowarzyszenie Krotochwile, ARS - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki, redakcja „Czasu Kultury”.

 

IEiAK UAM w ramach Zespołu reprezentują prof. dr hab. Michał Buchowski oraz prof. UAM, dr hab. Waldemar Kuligowski.

 

Cel.

 

Zespół Partnerów Strategicznych powstał jako platforma współpracy z instytucjami, firmami i innymi podmiotami tworzącymi otoczenie gospodarcze oraz społeczne IEiAK UAM. Głównym celem działalności Zespołu było zainicjowanie oraz uporządkowanie możliwych form współdziałania, takich jak staże, wolontariaty, praktyki, ekspertyzy, badania, wykłady itp. W konsekwencji, kluczowym zadaniem powołanego Zespołu stało się przygotowywanie takich możliwości, udostępnianie informacji, koordynacja wspólnych działań, a także wypracowywanie ich nowych form. Kolejny cel pracy Zespołu polega na konsultowaniu programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich, pod kątem włączenia w nie treści pozwalających na realizację wspólnie ustalonych zadań.  

Zakres działań Zespołu mieści się w polach naukowych i społecznych. Kluczowe wśród nich są:

- wykorzystanie i promowanie potencjału naukowego IEiAK UAM (w postaci badań jakościowych, ekspertyz, doradztwa, wykładów, warsztatów itp.)

- wykorzystanie i promowanie potencjału kulturowego IEiAK UAM (zogniskowanego na wartościach, takich jak tolerancja, wielokulturowość, krytyka kulturowa).

 

Realizacja.

 

W wyniku wspólnych ustaleń z podmiotami tworzącymi Zespół, dotąd udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- staże i praktyki zawodowe w Muzeum Etnograficznym, z możliwością zdobycia etatu przez najbardziej zaangażowaną osobę (studenci);

- praktyki zawodowe w redakcji kwartalnika „Czas Kultury” (studenci, doktoranci);

- szkolenia przygotowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta, dotyczące m.in. skutecznego aplikowania o tzw. małe granty (studenci, doktoranci);

- ekspertyzy i działania edukacyjno-animacyjne dla Centrum Kultury „Zamek”, związane z długoletnim planem rewitalizacji ulicy Święty Marcin (studenci, doktoranci, pracownicy);

- stażowy udział w festiwalu Ethnoport Poznań, organizowanym corocznie przez Centrum Kultury „Zamek” (studenci, doktoranci, pracownicy);

- tworzenie programu edukacyjnego festiwalu Ethnoport Poznań (pracownicy);

- tworzenie programu edukacyjnego dla Teatru Polskiego w Poznaniu (pracownicy).

Razem z dyrekcją Teatru Polskiego zorganizowaliśmy także publiczną część Nadzwyczajnego Zjazdu Antropologów Polskich „Przeciwko dyskryminacji” w listopadzie 2016 roku.

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne