Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej jest siedzibą redakcji publikacji:


 

 

LUD

„Lud”

 jest znany i ceniony od lat jako czasopismo o ponad stuletniej historii i bogatej tradycji odzwierciedlającej dzieje polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Wiele pokoleń polskich etnologów zostawiło w nim ślad swej działalności, zarówno w zakresie etnograficznej dokumentacji kultury, jak i na polu teoretyczno-metodologicznym. Jest to jedyne etnologiczne czasopismo o takiej „głębi genealogicznej” w Polsce i jedno z niewielu podobnych w Europie. Od momentu założenia pisma w 1895 roku, było ono ściśle związane z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, instytucją, której rola w rozwoju polskiej etnologii jest nie do przecenienia. Od 1992 roku „Lud” jest jednocześnie organem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, co dodatkowo wzmocniło pozycję czasopisma. 

Redakcja „Ludu” mieści się od 1968 roku w Poznaniu. W latach 1968-1987 funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. Józef Burszta, a od 1988 do 2006 roku – prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz. W latach 2007-2016 roku redaktorem naczelnym „Ludu” była dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, Prof. UAM. Od 2017 roku funkcję tę pełni dr hab Wojciech Dohnal, Prof. UAM.
 
Od 2017 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w postaci cyfrowej, umieszczonej na Akademickiej Platformie Czasopism

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny – dr hab., Prof. UAM Wojciech Dohnal
Zastępca redaktora naczelnego – Agnieszka Kościańska (Uniwersytet Warszawski)
Sekretarz redakcji - Katarzyna Majbroda (Uniwersytet Wrocławski)
Redaktor językowy – Michalina Januszewska
Członkowie redakcji – dr Agnieszka Chwieduk, dr hab. Piotr Grochowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

RADA REDAKCYJNA

Janusz Barański, Michał Buchowski, Elżbieta Goździak (Waszyngton), Chris Hann (Halle/Saale), Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Gabriela Kiliánová (Bratysława), Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Alexandra Schwell (Wiedeń)

 

 


 

12279044 147254815633499 7282465493556295032 n

 

Atlas Polskich Strojów Ludowych

to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pierwszy zeszyt serii ukazał się w roku 1949, do tej pory opracowano 47 monografii strojów z terenów całej Polski oraz wydano 2 zeszyty specjalne. Funkcję redaktor naczelnej pełniła przez długie lata prof. dr hab. Barbara Bazielich. Autorami poszczególnych zeszytów byli znawcy przedmiotu i specjaliści w swojej dziedzinie – pracownicy muzeów i wyższych uczelni, zajmujący się problematyką przemian kultury ludowej, w szczególności odzieży, stroju ludowego i zdobnictwa. Zgodnie z założeniami serii każdy z zeszytów jest poświęcony jednemu regionowi (lub miejscu), a stały układ treści obejmuje takie zagadnienia jak: zarys historyczny rozwoju stroju na badanym obszarze; obecny stan stroju ludowego na badanym obszarze; zasięg badanego stroju (wraz z załączoną mapą); opis i zróżnicowanie stroju męskiego; szczegółowy opis stroju męskiego; opis i zróżnicowanie stroju kobiecego; szczegółowy opis stroju kobiecego; wytwórcy i materiały; tkaniny; zdobnictwo stroju: hafty, koronki, aplikacje, szamerunki; rekonstrukcje. Głównym celem jest jak najszersze opracowanie strojów ludowych występujących w granicach obecnych Polski, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Materiał jest adresowany do specjalistów (etnografów, historyków sztuki, historyków), a także dla animatorów lokalnych środowisk, członków zespołów folklorystycznych i regionalistów.
Redakcja „Atlasu Polskich Strojów Ludowych” mieści się od 2011 roku w Poznaniu.

Strona internetowa serii: www.apsl.ptl.info.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelna – dr hab. Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Z-ca redaktora naczelnej – dr Justyna Słomska-Nowak, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Sekretarz redakcji – dr Mariola Tymochowicz, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

Członkini redakcji - mgr Alicja Mironiuk-Nikolska, Państwowe Muzeum Etnograficzne

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne