adiunkt

Witeska Mlynarczyk

 

 

 

 Pokój: 2.35

Dyżur: (semestr zimowy 2017/2018)

 

tel.: +48 61 829 13 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop:  Urlop naukowo-badawczy:
 
Obecnie odbywam staż naukowy w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu grantowego FUGA (2015/16/S/HS3/00150). Realizuję 3-letni projekt badawczy zatytułowany „Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies”. Pracuję w Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad Dzieciństwem prowadzonym przez dr hab. Magdalenę Radkowską-Walkowicz. Szczegóły mojego projektu, oraz innych projektów realizowanych przez zespół, można znaleźć na stronie: www.childhoods.uw.edu.pl .

 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 


Zajęcia dydaktyczne
Analiza społeczna: dyskurs medialny. Wstęp do krytycznej analizy produktu prasowego
Anthropology of space: locating people in places
Antropologia terenów popowodziowych: metody wizualne i analiza dyskursu w badaniach nad pamięcią o powodzi
Disentangling Memory: How Past is being socially produced in the present
Faces of the Modern State: Anthropology of Power and Politics
Humanity and Society
Seeing Global through the Local: Anthropology of Transnational Processes
Wykład monograficzny: Pamięć. Podejście antropologiczne
 
 

Zainteresowania badawcze


 

Antropologia pamięci,
Antropologia medyczna,
Psychiatria transkulturowa,
Psychiatria dzieci i młodzieży,
Mindfulness,
Antropologia przestrzeni,
Antropologia polityczna,
Antropologia wizualna

 

 

 

Udział w grantach i projektach badawczych


 

Tytuł: Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studiem
Grantodawca: NCN
Okres: 2015-2018
Funkcja: wykonawca
 
Tytuł: Dissertation Fieldwork Grant
Grantodawca: The Wenner-Gren Foundation
Rodzaj grantu: badawczy
Okres: 2006-2008
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Social Inclusion and Exclusion in Bulgaria and Poland: Ethnographies of Socio-economic Change
Grantodawca: The VW Foundation
Okres: 2003-2006
Funkcja: asystent badań

 

Najważniejsze publikacje

Witeska-Młynarczyk, Anna. 2015. “Towards a just and equitable health care: Critical Medical Anthropology and its social agenda”. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine 22:2, pp. 385-389.  

 

Witeska-Młynarczyk, Anna. 2016. „Empowering Files: Secret Police Records and Life Narratives of Former Political Prisoners of the Communist Era in Poland”. In: Natalia Khanenko-Friesen, Gelinada Grinchenko (eds) Reclaiming the Personal: Oral History in Post-socialist Europe. Toronto University Press.

 

Witeska-Młynarczyk, Anna. 2o14. Evoking Polish Memory. State, Self and the Communist Past in Transition. Peter Lang.

 

Witeska-Młynarczyk, Anna, Izabella Main. 2013. Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne. “LUD” t. 97, 87-110.

 

Main I., Penkala-Gawęcka D., Witeska-Młynarczyk A. (red.) 2012. Zdrowie, choroba, leczenie w perspektywie transdyscyplinarnej. Biblioteka Teglte.

 

Witeska-Młynarczyk, Anna. 2012. „<Ta wiedza jest zapisana w naszych ciałach> - analiza narracji o porodach domowych w Polsce “. W: Main I., Penkala-Gawęcka D., Witeska-Młynarczyk A. (red.) Zdrowie, choroba, leczenie w perspektywie transdyscyplinarnej. Biblioteka Teglte.   

 

Witeska-Młynarczyk, Anna. 2012. Krajobraz powodzi. Refleksje o przestrzeni pamiętania. [w:] J. Styk, M. Dziekanowska (red.) „Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej”. Wydawnictwo UMCS, 187-200.

 

Witeska-Młynarczyk, Anna. 2012. “Why and How to Include Anthropological Perspective into Multidisciplinary Research on Polish Health System”. W: Annals of Agricultural and Environmental Medicine  19(3), 497-501.

 
Pamięć autobiograficzna polskich „ofiar” i „oprawców” z okresu komunizmu w kontekście polityki historycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, „Lud” t. 94, 2010, s. 307-332.

Proces w transkrypcji. Refleksje antropologa, „op. cit.” t. 36, nr 3, 2007, s. 41-46.

Stocznia Umiera, „op. cit.” t. 27, nr 6, 2005.

Grupy latynoskie w USA. Analiza porównawcza procesów asymilacji strukturalnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” vol. XII, sectio K, 2005, s. 25-39.

Zewnętrzne Aspekty Polskiej Polityki Bezpieczeństwa, „Consensus” nr 3, 2002, s. 165-180.

 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


 

European Association of Social Anthropologists

 

 

Praca doktorskaLandscapes of Polish Memory: Conflicting Ways of Dealing with the Communist Past in a Polish Town

Rok obrony: 2010
Promotor: dr Michael Stewart, dr Alexandra Argenti-Pillen
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Buchowski, prof. Michael Lambek
 
 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

UCL Graduate School Research Scholarship (2005-2008)
International Visegrad Fund – Out-going scholarship (2005)
Sabanci University stypednium naukowe (2004-2005)
Central European University - stypendium naukowe (2003-2004)
CEU Outstanding Academic Achievement Award (2004)
UMCS - Nagroda za najlepszą pracę magisterską specjalności stosunki międzynarodowe (2003)
Open Society Institute stypendium naukowe (2000-2001)

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne