adiunkt

 

 

 

 

 

Pokój: 2.28
Dyżur: (semestr letni 2017/2018)

Wtorek: 14:30-15:15

Środa: 10:45 - 11:30

 

tel: +48 61 829 13 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop:  14.09.2017 - 18.02.2018

 

 


 

Ogłoszenia dla studentów:

SYLABUS KULTURA A PŁEĆ 2017/2018 [POBIERZ]

SYLABUS LABORATORIUM METODYCZNE 2017/2018 [POBIERZ]

SYLABUS TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 2017/2018 [POBIERZ]

SYLABUS PODSTAWY WARSZTATU NAUKOWEGO II 2017/2018 [POBIERZ]

 


 Zajęcia dydaktyczne Anthropology at Home
Antropologia dźwięku
Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa
Antropologia rzeczy 2013/2014
Antropologia UFO 2015/2016
Cyfryzacja archiwum IEiAK
Etnografia wizualna I
Etnografia wizualna II
Historia etnologii
Kultura a płeć 2017/2018
Kultura a płeć 2015/2016
Kultura a płeć 2014/2015
Kultura a płeć 2013/2014
Laboratorium dyplomowe (licencjackie)
Laboratorium metodyczne 2011/2013
Laboratorium metodyczne 2017/2018
Podstawy warsztatu naukowego 2017/2018
Projekt Miasto 1: przestrzeń, działania, obecność
Projekt Miasto 2: mentalny i wizualny wymiar przestrzeni miejskiej
Proseminarium licencjackie 2015/2016
Przedsiębiorczość akademicka 2013/2014
Ruchome modernizacje - audioreportaż 2015/2016
Ruchome modernizacje - badania pilotażowe 2014/2015
Rzeczy w działaniu
Technologie informacyjne 2011/2012
Technologie informacyjne 2012/2013
Technologie informacyjne 2013/2014
Technologie informacyjne 2014/2015
Technologie informacyjne 2015/2016
Technologie informacyjne 2017/2018
W poszukiwaniu idealnego modelu rodziny
Warsztaty etnologiczne II: Antropologia dźwięku 2015/2016
Warsztaty etnologiczne III: Podcasting
Warsztaty etnologiczne III: Audioetnografia 2012/2013
Warsztaty etnologiczne III: Audioetnografia 2013/2014
Warsztaty etnologiczne III: Audioetnografia 2014/2015
Wykład monograficzny: Współczesna antropologia pokrewieństwa
 
 
Zainteresowania badawcze

Studia nad mobilnością/road studies/kultura transportu: koncepcja ruchu, nie-miejsca, przepływy, transport, logistyka, ekonomia i kultura ruchu drogowego, tranzyt, wielolokalność, lokalności przydrożne, ideologie i reżimy logistyki, etnografia mobilna, paradygmat nowych mobilności
 
Akustemologia/antropologia dźwięku: foniczne doświadczanie rzeczywistości; realizacja etnografii poprzez dźwięk; audiosfera miasta; tworzenie dokumentacji dźwiękowej, fieldrecording, podcasting, reportaż etnograficzny

Współczesna kultura materialna: zagadnienia z zakresu antropologii rzeczy; procesy tworzenia miejsc i przestrzeni domowych, antropologia mody, deantropocentryzacja współczesnej humanistyki; design i afordancje; kultura popularna, sztuka jako wytwarzanie obiektów; relacje człowiek-maszyny (kultury industrialne)

Metody i techniki badań terenowych: teoria ugruntowana, anthropology at home, zagadnienie emocji w terenie, tworzenie notatek terenowych, techniki dokumentacyjne (fotografia, wideo, audio), partycypacja multisensoryczna vs obserwacja uczestnicząca; badania wielomiejscowe i mobilne; badania poprzez internet oraz badania internetu

Antropologia wizualna: fotografia jako metoda badań; fotografia jako reprezentacja; tworzenie dokumentacji fotograficznej; fotografia archiwalna IEiAK UAM

Antropologia cyfrowa: digitalizacja wiedzy antropologicznej, otwarta edukacja, technologia a antropologia, archiwistyka społeczna
 
Antropologia pokrewieństwa (kinship studies, family studies, gender studies): klasyczna teoria pokrewieństwa oraz tzw. nowe studia nad pokrewieństwem w kontekście współczesnej Europy; zastosowanie teorii neomarksistowskich oraz feministycznych w interpretacjach pokrewieństwa; praktyczny wymiar więzi rodzinnych, życie rodzinne w Polsce (wymiar ekonomiczno-emocjonalny); krytyka dychotomii analitycznych kobiece-męskie, natura-kultura, prywatne-publiczne; zastosowanie metody genealogicznej
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj grantu: zespołowy (Opus 5)
Okres realizacji: 2014-2017
Funkcja: główny wykonawca
Strona projektu: http://ruchomemodernizacje.weebly.com/, https://www.facebook.com/ruchomemodernizacje/

Tytuł: 100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014
Funkcja: główny wykonawca
Strona projektu: http://stofotografii.weebly.com/

Tytuł: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty - digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Promesa Kolberg 2014)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2014
Funkcja: kierownik projektu
Strona projektu: http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/

Tytuł: Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej
Grantodawca: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012-2014
Funkcja: koordynatorka badań powiatu nowotomyskiego, podwykonawca

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Stan kultury na wsi i w małych miastach w Polsce
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2010
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Kinship and Social Security
Grantodawca: Unia Europejska (6 Ramowy Program UE)
Okres realizacji: 2004-2007
Rodzaj grantu: badawczy
Funkcja: fieldwork assistant

Badania terenowe:

Temat badań: Transnacjonalność w drodze. Badania pilotażowych w środowisku polskich kierowców ciężarówek dalekobieżnych na terenie Europy Zachodniej; Kultura w drodze: translokalność i mobilność kierowców ciężarówek dalekobieżnych; Branża mobilności: między reżmimem logistyki a wykonawstwem
Miejsce prowadzenia badań: Dania, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Polska
Okres realizacji: 2011-2015
Strony projektów: http://transportodrone.tumblr.com/, https://www.facebook.com/Antropologia-transportu-towarowego-1675681249318131/

Temat badań: Dolnośląskie transformacje: pamięć, miejsca, tożsamości. Audioreportaż etnograficzny
Miejsce prowadzenia badań: Jelenia Góra-Sobieszów (Dolny Śląsk)
Okres realizacji: grudzień 2012

Temat badań: Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce
Miejsce prowadzenia badań: Poznań, Dziekanowice (Wielkopolska), Jelenia Góra (Dolny Śląsk)
Okres realizacji: 2005-2010
Strona projektu: https://www.facebook.com/rodzinamadein/?ref=hl

Temat badań: O sprzątaniu i przedmiotach, czyli jak zrobić dom (antropologia rzeczy)
Miejsce prowadzenia badań: Poznań
Okres realizacji: 2003-2005
 
 Najważniejsze publikacje

Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a "starą dwójką", Warszawa: Książka i Prasa, 2017, ss. 436.

Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk, "Przegląd Kulturoznawczy" 2017, nr 31(1), DOI: 10.4467/20843860PK.17.001.6930.

Mobilność mimochodem czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" 2016, nr 43(3), s. 213–226.

Three square meters. About fi eldwork on the road and experience of total intimacy, [w:] Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, s. 47-68.

Cultures of Motorway. Localities through Mobility as an Anthropological Issue, Poznańskie Studia Etnologiczne, t. 19. Red. W. Kuligowski, A. Stanisz, Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2016, ss. 200.

Powiat nowotomyski. Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, tom. 5, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 2015, ss. 208.

On the Road: Polish Modernization from the Perspective of the Anthropology of the Motorway, [w:]: Rethinking Ethnography in Central Europe. Red. H. Cervinkovam M. Buchowski, Z. Uherek Zdeněk, New York: Palgrave Macmillan, 2015, s. 175-194 (wspólnie z Waldemarem Kuligowskim).
 
Audio-antropologia: praktykowanie dyscypliny poprzez dźwięk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" 2015, nr 42(4), s. 305–318.
 
Kinship in Poland: between Economy and Emotions, [w:] Sterile and Isolated? An anthropology today in Hungary and Poland. Red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznań-Wielichowo: Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 37-50.

Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013.

Ruchome miejsca i etnografia translokalności, "Tematy z Szewskiej" 2012, nr 2, s. 7-18;http://www.tematyzszewskiej. pl/wp-content/uploads/2012/05/ stanisz.pdf

Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery, [w]: Audiosfera miasta, red. Robert Losiak, Renata tańczuk, Prace Kulturoznawcze t. 18, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3366, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 99-111.

Kinship and Social Security in Poznań [wspólnie z: Michał Buchowski], [w:] Family, Kinship and State in Contemporary Europe, vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities, red. P. Heady, P. Schweitzer, Frankfurt-New York: Campus Soziologie, 2010, s. 335-351.

Some Aspects of Family Life in Dziekanowice. An Ethnographic Account Poznań [wspólnie z: Michał Buchowski], [w:] Family, Kinship and State in Contemporary Europe, vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities, red. P. Heady, P. Schweitzer, Frankfurt-New York: Campus Soziologie, 2010, s. 352-261.

 
 Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)

zagraniczne:
European Association of Social Anthropologists
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
Music Technology Group (Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie): projekt The freesound

 Praca doktorska

Tytuł: Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych środowiskach we współczesnej Polsce
Rok obrony: 2010
Promotor: prof. dr hab. Michał Buchowski
Recenzenci: dr hab., prof. UW Barbara Fatyga, dr hab. Jacek Schmidt

Obecnie pełnione funkcje


 W IEiAK i UAM:


Członek Zespołu ds Zmian Programowych 2013/2014
Opiekunka studentów I roku w roku akademickim 2011/2012
Członek Zespołu ds informacji i promocji Wydziału Historycznego 2011/2012
Członek Pracowni Antropologii Audiowizualnej (od 2012)
Koordynatorka projektu podcastingowego Antropofon (od 2012)
Członek Rady Programowej IV Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych (2014/2015)


Poza UAM:
Członkini Doradczej Rady Eksperckiej (Metody Etnograficzne) przy projekcie badawczym Rodziny z wyboru w Polsce (2013-2015, Instytut Psychologii PAN).

 Inne

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne