adiunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.28
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

 

wtorek 12.00-13.30 (z uwagi na czeste wyjazdy badawcze prosze o wczesniejszy mail).

 

tel: +48 61 829 13 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop:


 

 

Zainteresowania badawcze

 

Antropologia etyki i moralności; antropologia medyczna (zwłaszcza biomedycyna, bioetyka, biotożsamość, genetyka i relacje między medycyną i religią), antropologia religii, antropologia i socjologia emocji.

Tereny badań: Europa (Niemcy i Polska)

 

Granty i projekty badawcze

 

 

2016-2018

Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii (nr grantu 2015/17/B/HS3/00107)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Konkurs OPUS)

Funkcja: Kierownik/koordynator

 

Indywidualne badania terenowe:

2010, 2011-2012 (dziewięć miesięcy)

Etnograficzne badania terenowe, Niemcy (głównie Berlin). Projekt: „Refusal of Blood Transfusions: Religious Identity and Modern Medical Authority”. Żródło finansowania: Alexander von Humboldt Foundation i German Academic Exchange Service (DAAD).

 

2006-2007 (trzynaście miesięcy)                  

Etnograficzne badania terenowe w Chemnitz (Saksonia), Niemcy. Projekt: „’Heaven on Earth’: Conversion and Morality in Eastern Germany”. Źródło finansowania: Max Planck Institute for Social Anthropology.

 

02/2000, 2002-2004

Etnograficzne badania terenowe do pracy doktorskiej (prowadzone z przerwami) w okolicach

Zamościa i Biłgoraja. Badania zostały częściowo sfinansowane przez Szkołę Nauk Społecznych przy

IFiS PAN.

 

Inne doświadczenia badawcze (wybór):

07/2014

Badania terenowe i opieka nad studentami. Projekt: Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe Pomorza

Wschodniego; Pamięć zbiorowa i tożsamość na Ziemiach Zachodnich i Północnych. PI: dr hab. Anna

Kwaśniewska, prof. UG.

10/2013-02/2014                             

Badania dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Projekt: Severe forms of labour exploitation.

Supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU Member

States. PI: Dr Dorota Hall.

08/2005

Badania dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Projekt: European Monitoring Centre on Racism

and Xenophobia Info-Sheets (Poland). PI: Agnieszka Mikulska.

01/2004, 08.– 09/2004

Badania dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Projekty: RAXEN Database of the EUMC, National Annual Report 2004 of the EUMC, oraz ewaluacja części Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. PI: Agnieszka Mikulska.

02.- 04/2001       

Badania w Warszawie w ramach projektu „Nowe Ruchy Religijne w Polsce”. Kierownicy projektu: Prof. Maria Libiszowska – Żółtkowska i Dr Tadeusz Doktór.

 

Wybrane publikacje

 

Książki i redakcja numerów czasopism

W druku Penkala-Gawęcka, D. i M. Rajtar (red.). Special Issue „Medical Pluralism and Beyond”, Anthropology &Medicine.

2014      Radkowska-Walkowicz, M. i M. Rajtar (red.). Blok tematyczny „Kultura i medycyna”, Etnografia Polska 58(1-2).

2012      Rajtar, M. i J. Straczuk (red.). Emocje w kulturze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowe Centrum Kultury.

2010      Peperkamp, E. i M. Rajtar (red.) Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present. Leiden-Boston: Brill.

 

Artykuły w czasopismach (tzw. peer-reviewed)

W druku Rajtar, M. Jehovah’s Witness patients within the German medical landscape. Anthropology & Medicine

2014      Rajtar, M. Krew jako ciało „obce” i „indywidualne”. Krew i biotożsamość na przykładzie Świadków Jehowy w Niemczech. Etnografia Polska 58(1-2): 101-116.

2014      Rajtar, M. Zwrotetyczny i nowa antropologia moralności. Lud 98: 137-156.

2013      Rajtar, M. Bioethics and religious bodies. Refusal of blood transfusions in Germany. Social Science & Medicine 98: 271-277.

2011      Rajtar, M. Gender in the Discursive Practices of the Jehovah's Witnesses in the Former East Germany. Social Compass 58(2): 260-270.

2010      Rajtar, M. Jehovah’s Witnesses in East Germany: ‘Reconfigurations’ of Identity. Religion, State and Society 38(4): 401-416.

 

Rozdziały w książkach i pozostałe artykuły

2014      Rajtar, M. (wraz z M. Radkowską-Walkowicz). Wprowadzenie do bloku tematycznego „Kultura i medycyna”, Etnografia Polska 58(1-2): 95-99.

2014      Rajtar, M. Serce i krew. Rodziny świadków Jehowy wobec zespołu Downa. W: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz i H. Wierciński, 259-275. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2012      Rajtar, M. (wraz z J. Straczuk). Wprowadzenie. W: Emocje w kulturze, red. M. Rajtar i J. Straczuk. 7-25. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowe Centrum Kultury.

2010      Rajtar, M. (wraz z E. Peperkamp). Introduction. W: Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present, red. E. Peperkamp i M. Rajtar, 1-18. Leiden-Boston: Brill.

2010      Rajtar, M. Religious socialization in a secular environment: Jehovah’s Witnesses in Eastern Germany. W: Religion and the Secular in Eastern Germany, 1945 to the Present, red. E. Peperkamp i M. Rajtar, 125-145. Leiden-Boston: Brill.

2009      Rajtar, M. (wraz z E. Peperkamp, I. Becci i B. Huber) Eastern Germany 20 years after: past, present, and future. Eurostudia. Transatlantic Journal for European Studies 5(2): 1-10. Czasopismo w wersji elektronicznej: http://www.cceae.umontreal.ca/IMG/pdf/Peperkamp_et_al.-Eastern_Germany_20_years_after.pdf (ISSN: 1718-8946).

2009      Rajtar, M. Wiara: wiedza a afekty. Emocje w służbie wiary. W: Emocje a kultura i życie społeczne, red. H. Palska, W. Pawlik, i P. Binder, 99-112.Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2009      Rajtar, M. Searching for a purpose of life: Conversion to Jehovah’s Witnesses in Eastern Germany. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers Series, No. 114, Halle/S. http://www.eth.mpg.de/cms/de/publications/working_papers/wp0114.html

 

Zajęcia dydaktyczne

Anthropology and Ethics (oferta AMU-PIE, zima 2015/2016)

Biowładza i biopolityka (zima 2015/2016 i 2014/2015)

Ethnographic research (zima 2015/2016)

From Blood to Biogenetics: Mapping an Anthropological Territory (oferta AMU-PIE, zima 2014/2015)

Monografia regionalna: Europa. „Ten dom stał wcześniej w innym kraju”. Wybrane problemy krajów

postsocjalistycznych na przykładzie b. Niemiec wschodnich (zima 2014/2015)

Proseminarium i seminarium licencjackie (2014/2015)

New Anthropology of Moralit(ies) (oferta AMU-PIE, lato 2014/2015)

 

Praca doktorska

Pojmowanie dobra i zła w społeczności wiejskiej na przykładzie południowo-wschodniej Polski

Rok obrony: 2006
Promotor: Doc. dr hab. Hanna Palska
Recenzenci: Prof. Jacek Kurczewski, doc. dr hab. Anna Wyka
Instytucja: Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

 

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly