adiunkt

 

Pokój: 2.34
Dyżur:(semestr zimowy 2017/2018)

Czwartek: 12.30-13.30
 
tel.: +48 61 829 13 86
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 

 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 


 

 
 
Zajęcia dydaktyczne
Antropologia i historia
Antropologia migracji (AWZK)
Antropologia religii
Antropologia zdrowia i choroby (AWZK)
Cudzoziemcy w Poznaniu
Etnologia w praktyce
Konflikty wokół świąt i symboli w PRL
Laboratorium dyplomowe
Lokalne studium migracji
Mapa imigracyjna Poznania II
Medical Anthropology In Global Perspective (oferta AMU-PIE, semestr letni)
Migracje a zdrowie
Obraz obcych w historii, mediach i życiu codziennym. Polacy i Niemcy
Pamięć polska, żydowska, niemiecka
Podstawy warsztatu naukowego I
Podstawy warsztatu naukowego II
Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne (lato 2012/2013)
Pomniki, przestrzeń symboliczna i pamięć społeczna
Rewitalizacja przestrzeni
Rytuały, święta, obrzędy
Society and Culture in Communist Poland (oferta AMU-PIE, semestr zimowy)
Society and Culture in Postcommunist Poland
Społeczeństwo i kultura PRL
Warsztaty etnologiczne: Projekty badawcze i społeczne
Warsztaty etnologiczne: Kuchnie etniczne w Poznaniu
Warsztatu etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach
Wywiad etnograficzny
 
 
 

Zainteresowania badawcze


 

Antropologia medyczna: zdrowie reprodukcyjne, praktyki zdrowotne, styl życia, zdrowie publiczne.

Studia migracyjne: cudzoziemcy w Polsce i Poznaniu, uchodźcy, etyka i metodologia badań, migracje a zdrowie Polaków w wybranych krajach Europy.

Antropologia PRL-u: społeczeństwo i kultura PRL-u, kościół rzymskokatolicki w PRL-u, opozycja, praca i życie codzienne, pamięć PRL-u.

Antropologia miasta: przestrzeń symboliczna, człowiek w przestrzeni miasta, rewitalizacja.
 
Antropologia religii: religijność ludowa, pielgrzymki, sekularyzacja.
 
 
 

Udział w grantach i projektach badawczych


 

Title: Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state
Funding: Research Council of Norway
Partners: NOVA, CeBaM UAM,
Project dates: 2016-2019
Function: researcher

 

Tytuł projektu: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie?  Migracje kobiet między Polską a Norwegią
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 2015-2018
Funkcja: kierowniczka
Zespół: dr Izabela Czerniejewska, prof. Elżbieta M. Goździak, dr Marek Pawlak

Partnerzy: NOVA, PRIO

 
Tytuł projektu: Ekologiczne, bio czy eko? Praktyki żywieniowe polskich migrantów i ich rodzin w Berlinie i Poznaniu
Grantodawca: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.04-30.30.09.2013
Funkcja: stażystka w ramach III edycji projektu 'Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet - naukowców' Poznańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej

Tytuł: Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
PARTNER: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
Okres realizacji: 2011-2012
Funkcja: kierownik

Tytuł: Cudzoziemcy w Poznaniu: heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Remembering Communism. Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe
Grantodawca: VOLKSWAGENFOUNDATION
Okres realizacji: 2009-2010
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Obraz obcych w historii, mediach i życiu codziennym. Polacy i Niemcy
Grantodawca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Okres realizacji: 2008
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Laity in Poland
Grantodawca: Zentrum fuer Zeitgeschichte Forschung, Poczdam, Niemcy
Okres realizacji: 2005
Funkcja: kierownik

Tytuł: History and Memory
Grantodawca: Körber Foundation
Okres realizacji: 2004
Status: kierownik

Temat badań: Migracje Polek – narracje o życiu, zdrowiu i leczeniu
Miejsce prowadzenia: Londyn, Barcelona, Berlin
Okres realizacji: od 2008


Najważniejsze publikacje


 


KSIĄŻKI

Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [red. wspólnie z N.Bloch, K.Sydow], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015.
 
W zdrowiu i chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych [red. wspólnie z D. Penkala-Gawęcka, A.Witeska-Młynarczyk], Poznań: Biblioteka Telgte 2012

Uchodźcy: teoria i praktyka [red. wspólnie z I. Czerniejewska], Poznań: Stowarzyszenie „Jeden Świat” 2008

Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989), Warszawa: Trio 2004

Political Rituals and Symbols in Poland, 1944-2002. A Research Report, Leipzig: Leipziger Universitaetsverlag (GWZO-Arbeitshilfen 2) 2003
 

ARTYKUŁY/ ROZDZIAŁY KSIĄŻEK

 

Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 188-204, ; http://dx.doi.org/10.080/13648470.2016.1180579

 

Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22: 2016, nr 1, Special Issue: Polish Migration within Europe: Mobility, Transnationalism and Integration, s. 62-79 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1110358

 

Pamięć pokoleń – rekonstrukcja opowieści polskich Żydów z Buenos Aires w Warszawie. The memory of generations – reconstruction of stories of Polish Jews from Buenos Aires in Warsaw, w:  Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 156-163.

 

Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie [Changes of culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156.


Giving Birth in Berlin: Reproductive Experiences of Polish Migrant Women, [w:] Rethinking Ethnography in Central Europe, red. H.Cervinkova, M.Buchowski, Z.Uherek. London: Palgrave 2015, 89-111.


[z K. Sydow]. Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta? [w:] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N.Bloch, I.Main, K.Sydow. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2015, 101-126.


[z I. Czerniejewska]. Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania, [w:] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, red. N.Bloch, I.Main, K.Sydow. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2015, 153-173.


Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918;  http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147


High Mobility of Polish Women: The Ethnographic Inquiry of Barcelona, “International Migration” vol. 52, no. 1 (2014). Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, 130-145.

 

Commemorations and memories of Poznań June 1956, [w:] Gebrochene Kontinuitäten. Transnationalitäten in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, red. A.Gąsior, A.Halemba, S.Troebst, Visuelle Geschichtskultur z. 13, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag 2014, 277-304.

 

The memory of communism in Poland, [w:] Remembering communism. Private and public recollections of lived experience in Southeast Europe, red. M.Todorova, A.Dimou, S.Troebst, Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe t. I, Budapest-New York: Central European University Press 2014, 97-117.


[z  N. Bloch, I. Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, [w:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, 53-78.


„Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na przykładzie Barcelony i Berlina, [w:] Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2013, 195-217.


Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, [w:] Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna, red. D. Praszałowicz, M. Łużniak-Piecha, J. Kulpińska, [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, 2013.


[z A.Witeska-Młynarczyk], Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, Lud 97 (2013): 87-110.


 
The avant-garde of the Catholic Church? Catholic student groups at the Dominican Churches in Poznań and Krakow, Poland, “Social Compass” vol. 58, 2011, no. 1, s. 115-132.

Memories of women’s life in the Polish People’s Republic, [w:] Rodzina – Tożsamość – Pamięć [Family – Identity – Memory], red. Maria Kujawska, Izabela Skórzyńska, Grażyna Teusz, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2009.

How is Communism Displayed? Exhibitions and Museums of Communism in Poland, [w:] Past for the Eyes. East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989, red. Oksana Sarkisova, Peter Apor, Budapest, New York: Central European University Press 2008, s. 371-400.

Les fêtes nationales en Pologne communiste. Le passé au service du présent, „La Nouvelle Alternative”, Numero special: Politiques symboliques en Europe Centrale, vol. 20, 2006, no. 66-67, s. 115-136.
 
 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


 


Centrum Badań Migracyjnych UAM
European Association of Social Anthropologists
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 

Praca doktorska

National and Religious Holidays as the Clashing Point of the State, the Church, and Opposition in Poland, 1944-1989: the Case of Lublin.
Rok obrony: 2002
Promotor: prof. István Rév
Recenzenci: prof. Jacek Kochanowicz, prof. Marcin Kula
Instytucja: Central European University

 

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa


 

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM (2005)
Stypendia CEU (1996-2002), WWIC (1998), GWZO (2002)
 
 
 

Obecnie pełnione funkcje


 

W IEiAK i UAM:
Opiekun 2. roku studiów I stopnia

Poza UAM:
recenzentka “International Migration” (Institute for the Study of International Migration, Georgetown University, Washington)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne