adiunkt

 

 

 

 

Pokój: 2.34
Dyżur: (semestr zimowy 2017/2018)

Poniedziałek 10:00 - 11:00

Wtorek 11:00 - 12:00

tel: +48 61 829 13 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop:
 

 

 


Ogłoszenia dla studentów:
 
 Nieobecność i odwołanie zajęć - 09-10.10.2017
 


 
Zajęcia dydaktyczne 2017/2018
Methods in Social Anthropology
 
 

Zainteresowania badawcze

Badania nad nauką, techniką i społeczeństwem (STS): konflikty społeczne wokół nowych technologii, rola nauki w tworzeniu polityk, teoria aktora-sieci (ANT)

Socjologia i antropologia gospodarki: procesy tworzenia rynków, handel uprawnieniami do emisji, społeczno-techniczne aspekty tworzenia towarów oraz wartości rynkowej

Polityka klimatyczno-energetyczna: społeczno-techniczne aspekty przejścia do gospodarki nisko-emisyjnej, innowacje, środowisko a Natura, kontrowersje naukowe, społeczne ruchy na rzecz ochrony klimatu

Partycypacja społeczna w tworzeniu polityk: praktyczne i teoretyczne problemy partycypacji społecznej: co to jest partycypacja, czemu służy i jaka jest jej rola w systemach demokratycznych


Udział w grantach i projektach badawczych
Tytuł: M4ShaleGas Measuring, Monitoring, Mitigating and Managing the environmental impact of shale gas
Grantodawca: Komisja Europejska, Horyzont2020
Rodzaj grantu: Research and Innovation Framework Programme
Okres realizacji: 2015-2018
Funkcja: kierownik
 
Tytuł: Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy eksperckiej w procesach integracji europejskiej” [„Shale gas as a new challenge for Europe: re-thinking the role of expertise in European integration processes”]
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj grantu: Sonata
Okres realizacji: 2014-107
Funkcja: kierownik
 
 
Tytuł: Ku wspólnej europejskiej polityce energetycznej? Debaty o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce i w Niemczech [Towards a common European energy policy? Debates about energy security in Poland and in Germany]
Grantodawca: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2014-2016
Funkcja: kierownik
 
 
Tytuł: PLATENSO
Grantodawca: Komisja Europejska FP7
Rodzaj grantu: Coordination and support action
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Zarządzanie innowacjami technologicznymi: interesy w deliberacji, deliberacja o interesach
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS)
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: wykonawca
 
 

Tytuł: The Europeanization of Trade Unions in the Countries of the Eastern Enlargement. Perspectives for Interest Representation by Trade Unions and for Trade Union Solidarity within the EU
Grantodawca: Fundacja Hansa Böcklera
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2012-2014
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Tworzenie warunków społecznego poczucia bezpieczeństwa w kontekście realizacji planów związanych z polityką bezpieczeństwa energetycznego Państwa
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2011
Funkcja: wykonawca

Tytuł: NearCO2: Participation and communication near CO2 capture and storage operations
Grantodawca: Komisja Europejska FP7
Rodzaj grantu: grant badawczy
Okres realizacji: 2009-2011
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Making a market: the Problem of Polish Carbon in EU Climate Policies
Grantodawca: University Association for Contemporary European Studies
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2008-2009
Funkcja: kierownik autorskiego badania do pracy doktorskiej

Tytuł: In Brüssel angekommen? Die gewerkschaftliche Interessenvertretung der neuen Mitgliedsländer auf der EU-Ebene
Grantodawca: Otto Brenner-Stiftung
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2007-2008
Funkcja: wykonawca

STAŻE I STYPENDIA:


2017 Pobyt badawczy w Institute for European Studies w Brukseli (IES at VUB) (trzy miesiące)

 

2015 Pobyt badawczy w ramach stypendium Unikatowy Absolwent w Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung w Kolonii (dwa miesiące)

2014 Wizyta studyjna w Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) w Karlsruhe, Niemcy (tydzień)

2014 Stypendium dla młodego doktora na dwumiesięczny staż doktorski w think tanku AgoraEnergiewende w Berlinie, Niemcy (dwa miesiące)

2014 Stypendium Manfreda Heindlera dla naukowców pracujących w obszarze energetyki na semestralny pobyt w Instytucie Studiów nad Nauką, Techniką i Społeczeństwem (IAS-STS) w Grazu, Austria (pięć miesięcy)

 

DZIAŁALNOŚĆ POZA INSTYTUTEM:


Członek European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction (UH-Network) założonej przez Joint Research Centre, DG Environment oraz DG Energy w Brukseli

Członek Rady European Association for the Studies of Science and Technology (EASST) (2017-2020)

 
Najważniejsze publikacje


ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH:
 
Lis, Aleksandra; Agata Stasik. 2017. Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland. Energy Research & Social Science, 28(2017), 29-36.
 
Bernaciak, Magdalena; Aleksandra Lis. 2016. Weak Labour, Strong Interests: Polish Trade Unions and the Integration of EU Energy and Service Markets. JCMS-Journal of Common Market Studies 2016, 1-17 DOI: 10.1111/jcms.12506
 
Lis, Aleksandra; Piotr Stankiewicz. 2016. Framing Shale Gas for Policy-Making in Poland. Journal of Environmental Policy & Planning, 19(1), 53-71.
 
Upham, Paul; Aleksandra Lis; Hauke Riesch; Piotr Stankiewicz. 2015. Addressing social representations in socio-technical transitions with the case of shale gas. Environmental Innovation and Societal Transitions 16(September): 120-141.
Doi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210422415000064; http://dx.doi.org/10.1016/j.eist.2015.01.004
 
Lis, Aleksandra. 2014. Strategies of interest representation: Polish trade unions in EU governance. Europe-Asia Studies 66(3): 444-466
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2014.891820 [12 III 2014].
 
Simons, Arno; Aleksandra Lis; Ingmar Lippert. 2014. The political duality of scale-making in environmental markets. Environmental Politics 23(4): 632-649
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2014.893120 [10 III 2014].

Riesch, Hauke; Oltra, Christian; Lis, Aleksandra; Upham, Paul; Pol, Mariette. 2013. CCS and Remote Events: Sense-Making in Spanish and Polish Online Focus Groups. Energy Policy 56(May): 693-702;

Oltra, C., Upham, P., Riesch, H., Boso, A., Brunsting, S., Duetschke, E., Lis, A. 2012. Public responses to CO2 storage sites: lessons from five European cases. Special Issue of Energy and Environment 23(2&3): 227-248;

Lis, Aleksandra. 2011. “Negotiating the European Union Emission Trading Scheme: re-constructing a calculative space for carbon”, Polish Sociological Review, 2(174): 77-94, ISSN 1231 – 1413;


ROZDZIAŁY:

Lis, Aleksandra. 2017. "Politics and Knowledge Production: Between Securitization and Riskification of the Shale Gas Issue in Poland and Germany", in: Szulecki, Kacper. Energy Security in Europe. Palgrave Macmillan.

 
Lis, Aleksandra. 2015. "Different faces of europeanization. The case of Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ Solidarność)" w: Interest representation and europeanization of trade unions from EU member states of the Eastern enlargement. Red. Christin Landgraf, Heiko Pleines, Seria Changing Europe t. 11, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015, s. 255-275. ISBN 978-3-8382-0734-6, ISSN 1863-8716.
 
Lis, Aleksandra; Małgorzata Grodzińska-Jurczak. 2013. Metodyka prowadzenia badań społecznych w ramach programu konsultacyjnego. w: Akademia odpadowa. Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce. Red. Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Anna Marek, Aleksandra Lis, Kraków: Stowarzyszenie Ekopsychologia, s. 99-115. Rec. K. Iwińska. ISBN 978-83-921432-2-2.

Stankiewicz, Piotr; Lis, Aleksandra. 2012. “Dla kogo elektrownia jądrowa? Wyniki badań opinii publicznej”, w: Kazimierz Jeleń, Zbigniew Rau (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, ss. 1019-1062.

Lis, Aleksandra. 2008. “Trade unions strength in EU-wide comparison”, w: Julia Kusznir, Heiko Pleines (red.), Trade Unions from Post-Socialist Member States in EU Governance, ibidem-Verlag, ss. 43-56.


WORKING PAPERS:

Lis, Aleksandra and Jane Desbarats. 2012. Carbon capture and storage in Poland: national strategies and local controversies. Assessing Accession Working Paper, CRCEES, University of Glasgow.

Breukers, Sylvia; Pol, Mariette; Upham, Paul; Lis, Alexandra; Desbarats, Jane; Roberts, Thomas; Duetschke, Elisabeth; Oltra, Christian; Brunsting, Suzanne; de Best-Waldhober, Marjolein; Reiner, David; Riesch, Hauke. 2011. Engagement and communication strategies for CCS projects: Gaps between current and desired practices and exemplary strategies, ECN.

Reiner, David; Riesch, Hauke; Chyong, Chi Kong; Brunsting, Suzanne; de Best-Waldhober, Marjolein; Duetschke, Elisabeth; Oltra, Christian; Lis, Aleksandra; Desbarats, Jane; Pol, Mariette; Breukers, Sylvia; Upham, Paul; Mander, Sarah. 2011. Opinion shaping factors towards CCS and local CCS projects: Public and stakeholder survey and focus groups, Cambridge Judge Business School.

Einbock, Joanna; Lis, Aleksandra. 2007. An Assessment of the Activities of Polish Trade Unions and Employers’ Organizations at the EU level, KICES Working Papers No. 11 - December 2007.

Heinrich, Andreas; Pleines, Heiko; Lis, Aleksandra. 2007. Factors influencing corporate governance in postsocialist companies: an analytical framework, William Davidson Institute Working Paper Number 896 - October 2007.

Heinrich, Andreas; Pleines, Heiko; Lis, Aleksandra. 2005. Corporate governance in the oil and gas industry. Cases from Poland, Hungary, Russia and Ukraine in a comparative perspective, KICES Working Paper No. 3 – December 2005.

 
 

Praca doktorska


 

Tytuł: Making a market: the Problem of Polish Carbon in EU Climate Policies
Rok obrony: 2012
Promotor: Alexandra Kowalski (CEU), Balazs Vedres (CEU)
Recenzenci: Heather Lovell (University of Edinburgh), Maria Nawojczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne