Kierownik Zakładu Studiów Nad Kulturą Współczesną

Kuligowski W

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.8
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

 

poniedziałek 16:00-17:30

wtorek 9:00-11:00

 

tel: +48 61 829 13 66
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop:
 

 

 

 

 

Ogłoszenia dla studentów:
 
 
 

 
 

Zajęcia dydaktyczne 

a) wykłady i seminaria w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

- Analizy kultury: różnicowanie nowoczesności, konwersatorium, 2010-2011

- Antropologia kultury w Polsce, wykład, 2011-2012

- Antropologia kultury współczesnej, wykład, 2007-2008

- Antropologia współczesności, wykład, od 2013

- Laboratorium metodyczne, 2007-2009

- Seminarium doktorskie, od 2009

- Seminarium magisterskie, od 2007

- Teorie kultury, wykład, od 2007

- Wyprawy do wielokulturowości, od 2007 (konwersatorium połączone z wyjazdami terenowymi: Niemcy; Czechy; Bośnia i Hercegowina; Rumunia i Mołdawia; Serbia i Macedonia; Litwa i Łotwa; Albania)

 

b) wykłady i seminaria w innych jednostkach UAM

- „Antropologia kultury” (Instytut Socjologii), wykład 2007-2009

- „Nowe nurty w antropologii” (Instytut Kulturoznawstwa), wykład 2007-2010

- „Antropologia kultury współczesnej” (Instytut Filologii Polskiej), konwersatorium, od 2010

- „Muzyka w kulturze popularnej” (Katedra Muzykologii), konwersatorium, 2007-2012

- „Antropologia Bałkanów historycznych i współczesnych” (kierunek Bałkanistyka), od 2010

- „Metodologia humanistyki” (Studium Doktoranckie Wydziału Historycznego UAM), wykład, od 2011

- „Antropologia kultury” (Studia Podyplomowe Historii Sztuki), wykład 2011-2013

 
 
 
Zainteresowania badawcze

teoria kultury
nowe nurty w humanistyce
kultura popularna
kultury alternatywne
modernizacja i globalizacja
festiwale i festiwalizacja

 
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

- „Guca Trumpet Festival jako przykład etnicyzacji tradycji”, projekt zrealizowany ze środków UAM, 2010, Serbia

- „Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe”, projekt zrealizowany w ramach programu NCN OPUS (218958), 2014-2016, Polska

- „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzykulturowej”, projekt zrealizowany w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (06596/14/), 2014-2015, Polska

- „Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study”, projekt zrealizowany w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (05804/15), 2015, Polska

- „Przestrzeń publiczna Beratu. Pamięć, przyjemność i wstyd”, projekt zrealizowany ze środków UAM i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2016, Albania

- "Pulteram - żywa tradycja w Wielkopolsce", projekt realizowany w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (00293/17), 2017, Polska

- "Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym - rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym", projekt realizowany w ramach programu DIALOG, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DIALOG 0028/2016), 2017-2018, Polska 


 
 
 
 
Najważniejsze publikacje

MONOGRAFIE:
 
Defamiliaryzatorzy. Źródła i zróżnicowanie antropologii współczesności, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016, ss. 348.
Różnicowanie nowoczesności. Nowa debata w antropologii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012, ss. 247.

Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków: UNIVERSITAS 2007, ss. 316.
Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2004, ss. 412.

Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2001, ss. 135.

 
 
ARTYKUŁY:
 

Festivalizing Tradition. A Fieldworker’s Notes from the Guča Trumpet Festival (Serbia) and the Carnival of Santa Cruz de Tenerife (Spain), “Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology”, 2016, vol. 16, no 25, 2016, s. 35-54.

Polish ethnology. From building national culture to critique of liberal society, "Jahrbuch für Europäische Ethnologie", 2015, no 10, s. 13-26.
Nationalism and Ethnicization of History in a Serbian Festival, "Anthropos. International Review of Anthropology and Linguistics" 2014, vol. 109, no 1, s. 249-259.
New meanings of tradition. Globalization, politics and questions for anthropology, "Ćesky lid. Etnologicky ćasopis", 2014, vol. 101, no 3, s. 321-334.
Nacionalizam običnih ljudi. Etnizacija tradicije na primeru sabora u Guči, „Antropologija. Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju”, 2011, vol. 11, no. 1, s. 67-84.

Androcentrism in the Discourse and Structure of Polish Ethnology. Prolegomena, “Ethnologia Polona”, vol. 29-30, 2008-2009 (wyd. 2012), s. 77-88.


 
 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Stowarzyszenia polskie:
- Komitet Nauk Etnologicznych PAN (od 2013)
- Komitet Nauk o Kulturze PAN (od 2012; 2012-2015 członek Prezydium)
- Komitet Słowianoznawstwa PAN (2012-2015)
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
- Polskie Towarzystwo Socjologiczne
- Stowarzyszenie „Czasu Kultury”


Stowarzyszenia zagraniczne:
- Royal Anthropological Institute
- Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore/The International Society for Ethnology and Folklore
 
 
 
Praca doktorska

Tytuł: Rzeczywistość tekstu. W kręgu antropologii refleksyjnej
Rok obrony: 1999
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech J. Burszta
Recenzenci: Prof. dr hab. Michał Buchowski, prof. dr hab. Roch Sulima
 
Praca habilitacyjna
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Miłość na Zachodzie. Historia antropologiczna
Rok kolokwium: 2006
Recenzenci: dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, prof. dr hab. Czesław Robotycki, dr hab. Elżbieta Tarkowska, dr hab. Bożena Chołuj
 
 
 
Obecnie pełnione funkcje

UAM:

- prodziekan Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych, 2008-2012

- koordynator Wydziałowego Zespołu ds. Promocji i Informacji, 2008-2013

- koordynator Wydziałowego Programu Antyplagiatowego, 2008-2012

- koordynator Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy z Gospodarką, od 2014

- członek Komisji Rektorskiej ds. Studiów Niestacjonarnych, 2008-2012

- członek Komisji Rektorskiej ds. Współpracy z Gospodarką, od 2014

- członek Rady Ośrodka Dydaktyczno-Multimedialnego UAM, od 2014

- redaktor naczelny uniwersyteckiej telewizji naukowej UAM.TV, 2016


Poza UAM:

Funkcje pełnione w instytucjach naukowych:

- przewodniczący Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2014-2017

- członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, 2012-2014

- członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych Narodowego Centrum Nauki, od 2014

- członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2014

 

 

Członkostwo w zespołach redakcyjnych i radach naukowych czasopism oraz serii wydawniczych:

- członek Zespołu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Czas Kultury”, od 2004

- członek Rady Naukowej kwartalnika „Kultura Popularna”, od 2008

- członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Kultura i Historia”, od 2010

- przewodniczący serii „Kultury Popularne Świata” Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, od 2011

- członek Rady Naukowej czasopisma „Slavia Meridionalis”, od 2012

- członek Rady Naukowej serii „Poznańskie Studia Etnologiczne”, od 2013

- członek Rady Naukowej serii „Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności”, od 2014

- redaktor naczelny kwartalnika „Czas Kultury”, od 2017 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa
Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez J. M. Rektora UAM (sierpień 2002)

Tytuł "Książki Jesieni 2004" dla Miłości na Zachodzie, przyznany przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych (listopad 2004)

I miejsce w konkursie fotograficznym "Albania - zapomniana Europa", nagroda Wojewody Wielkopolskiego (styczeń 2005)

Nagroda "Edukacja XXI" dla książki Sequel, przyznana przez Kapitułę Nagrody "Edukacja XXI" podczas XX Targów Książki Edukacyjnej w Warszawie (marzec 2006)

Wyróżnienie dla książki Sequel, przyznane przez Poznański Przegląd Nowości Wydawniczych w ramach "Książka Zimy 2005/06 (kwiecień 2006)

Wyróżnienie na XV Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim TVP S.A. w kategorii „Autor najlepszego programu kulturalnego” (październik 2008)

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez J. M. Rektora UAM (listopad 2008 )

Nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez J. M. Rektora UAM (wrzesień 2011)

Nagroda zespołowa I stopnia za pracę organizacyjną przyznana przez J. M. Rektora UAM (grudzień 2011)

Nagroda indywidualna I stopnia przyznana przez J. M. Rektora UAM (czerwiec 2015)
 
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

 

 

 

Linki


„Tygodnik Powszechny”:

Rozmowa: Wolę piłkę w nowym wydaniu
http://tygodnik.onet.pl/31,0,47682,wole_pilke_wnowym_wydaniu,artykul.html
Rozsypany archipelag
http://http://tygodnik.onet.pl/30,0,54055,rozsypany_archipelag,artykul.html
Nowe szaty Króla
http://tygodnik.onet.pl/32,0,65670,nowe_szaty_krola,artykul.html

„Wprost”:
Raport: Czy jesteśmy przywiązani do tradycji?
http://www.wprost.pl/ar/190754/Czy-jestesmy-przywiazani-do-tradycji/
Raport: Czy rządzą nami marki?
http://www.wprost.pl/ar/169213/Czy-rzadza-nami-marki/?I=1388
Raport: Jak się komunikujemy?
http://www.wprost.pl/ar/166990/Jak-sie-komunikujemy/?I=1385
Raport: W co wierzą Polacy
http://www.wprost.pl/ar/182304/W-co-wierza-Polacy/?I=1405
Raport: Co oglądają Polacy?
http://www.wprost.pl/ar/184579/Co-ogladaja-Polacy/?I=1408

„Polityka”:
Kaliska konkwista
http://archiwum.polityka.pl/art/kaliska-konkwista,437667.html
Pióra orle i pawie
http://archiwum.polityka.pl/art/piora-orle-i-pawie,369853.html
Wynalezione tradycje wymyślonych narodów
http://archiwum.polityka.pl/art/wynalezione-tradycje-wymyslonych-narodow-czyli-o-nacjonalizmie-inaczej,356385.html
Ile w Polsce jest z mocarstwa? Ciemne alter ego
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1504812,1,ile-w-polsce-jest-z-mocarstwa.read
Wyspy tonące: choroba balearyzacji
http://www.polityka.pl/wakacje/1518178,1,bali-i-wyspy-greckie-choroba-balearyzacji.read
Rock do muzeum!
Sztuczne ptaszki na Kanarach
O (nie)zmienności Wigilii
Poznań - miasto otwarte?
Rozmowa o miłości i nie tylko
 
 
"Teatr":
Awatary "Solidarności"
 
MATERIAŁY FILMOWE:
 
Wykłady z cyklu "Arcydzieła, arcymyśli":
- "Kultura. Przewodnik dla użytkowników"
 - "Uchodźcy a Polska. Historia, kultura, polityka"
 
- "Pojęcie kultury: przewodnik dla użytkowników"

Film dokumentalny „Free Places”, 2013, 19’, (scenariusz i reżyseria Waldemar Kuligowski)
http://www.uamfilm.amu.edu.pl/z-filmoteki-uam/199-alternatywny-berlin
 
Autorski program publicystyczny "Rozmowy na temat":
- "Uniwersytet na wolnym rynku"
 
- "Jak być starym i szczęśliwym?"
 
- "Czy potrafimy wypoczywać?"
 
- "Polskie święta narodowe"
 
- "O różnych imionach Bożego Narodzenia"
 
- "Język nienawiści"
 
- "Wywiad z Piotrem Andrusieczko"
 
 
 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne