adiunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.31
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)


środa 11:00 - 12:30

 

tel: +48 61 829 13 83
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop: 

 

 


Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 

Zajęcia dydaktyczne 
Antropologia post-rozwoju
Antropologia systemów rolniczych w dobie globalizacji
Anthropology of capitalist society reading group (AMU-PIE)
Edukacja globalna z perspektywy antropologicznej
Aktywizm w NGOsach
Athropology and degrowth reading group (AMU-PIE)
Anthropology of Development (AMU_PIE)
Kultura a Gospodarka


 
 
Zainteresowania badawcze

Antropologia rozwoju: polityka i praktyki rozwojowe w Ameryce Łacińskiej; dyskurs rozwojowy; projekty rozwojowe na obszarach wiejskich, a szczególnie indiańskich; mikrokredyty; rozwój rolnictwa i rolnictwo zrównoważone. 


Antropologia ekonomiczna: lokalne praktyki gospodarcze, alternatywne formy wymiany, ekonomia daru, grassroots economics.

Zrównoważony postwzrost (degrowth): antropologiczne źródła postwzrostu, anty-utylitaryzm, antropologia post-rozwoju, antropologia zjawisk społeczeństwa kapitalistycznego, antropologia alternatywnych form gospodarki, antropologia alternatywnych praktyk rolniczych; rolnictwo małoobszarowe.

Badania w działaniu: antropologia aktywistyczna, organizacje pozarządowe, edukacja globalna, fuzja animacji kulturowej z etnografią, ruchy społeczne.


 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł :Concepciones populares de la justicia social ante la crisis y las políticas de austeridad (Popularne koncepcje sprawiedliwości w obliczu kryzysu i polityki oszczędności).
Grantodawca:Ministerstwo Gospodarki, Rząd Hiszpanii
Okres realizacji: 2016-2019
Funkcja: badaczka.
Tytuł: Kultywując Boliwię. Tradycyjne rolnictwo w procesie kształtowanie rdzennej tożsamości Boliwii.
Grantodawca:
Okres realizacji: 2015-
Funkcja:Koordynatorka projektu, badaczka.
Tytuł: Społeczności nowo-wiejskie w Katalonii. Wartości i praktyki ekonomiczne w agroekologicznych alternatywach.
Grantodawca:
Okres realizacji: 2015-
Funkcja: Badaczka
Tytuł : Wędrujące opowieści.
Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Okres realizacji: 2013
Funkcja: Koordynatorka projektu, badaczka.


Tytuł: Beyond Our Backyards
Grantodawca: Grundtvig
Okres realizacji: 2009-2013
Funkcja: badaczka w grupie Activist Research.

Tytuł: Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk.
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 2011-2012
Funkcja: badaczka


Tytuł: Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje. Mikrokredyty z perspektywy antropologii.
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2010-2012
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Rural Microfinance and Employment.
Grantodawca: Développement et sociétés - IRD - Université Paris 1 Sorbonne
Okres realizacji: 2007-2012
Funkcja: badaczka gościnnie
Najważniejsze publikacje

Baraniecka, Kamila, Agata Hummel, Anna Wądołowska
2003 Mix Mex, Antyk, Kęty.
ISBN 83-88524-99-2

Hummel, Agata
2005 Año Nuevo Purhépecha. Dynamika ruchu indiańskiego, „Ameryka Łacińska” Rok XIII, Suplement: Studenckie Forum Latynoamerykańskie, Uniwersytet Warszawski, 26-27 listopada 2004, s. 52-60.
ISSN 1506-8900

Hummel, Agata
2005 El contexto social de la fiesta étnica de Año Nuevo Purhépecha – reflexiones teóricas. “Estudios Latinoamericanos” No. 25, p. 33-49.
PL ISSN 0137-3080

Hummel, Agata
2005 Mieszkańcy wsi w ich własnych opowieściach, [w:] Łukasz Smyrski (red.), Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, WUW, Warszawa.
ISBN 83-235-0216-1

Hummel, Agata
2005 Obchody fiesty Año Nuevo Purhépecha w kontekście rewitalizacji etnicznej, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Tom 82, s. 47-60.
ISSN 0208-8010

Hummel, Agata
2006 Meksykańskie Przedsiębiorstwo wspólnotowe Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán). Model do naśladowania czy przeszkoda na drodze do rozwoju?, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Tom. 83, s. 75-88.

Hummel, Agata
2007 Pomiędzy kulturą ubóstwa a światowym systemem zależności. Przykład meksykański, „Dialogi o rozwoju”, nr 1, s. 21-34.

Hummel, Agata
2008 Local Economy and Different Forms of Credits in a Community of Purhépecha Indians in the State of Michoacán, Mexico, “Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, No 23, p. 169-189.

Hummel, Agata
2008 Los microcréditos en una comunidad indígena de México. Un enfoque sociocultural, “Estudios Latinoamericanos”, no. 28, p. 5-28.

Hummel, Agata
2007/2008 Meksykańskie Przedsiębiorstwo wspólnotowe Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán). Konflikt społeczny z krytycznej perspektywy rozwoju [w:] red. K. Czaplicka, Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, s. 123-134.

Guzmán de la Cruz, José Luis; Agata Hummel
2008 Problemática y retos de un Proyecto de Desarrollo en las Comunidades Indígenas del lago de Pátzcuaro, Michoacán, México, [in:] ed. A. Bankole, E. Puchnarewicz, NGOs, International Aid and Development in the South, UW, Warsaw, p. 96-112.

Hummel, Agata; Małgorzata Owczarska, Tomasz Wierusz Walknowski
2008 Antropologia rozwoju – pomiędzy praktyką a teorią. Czy mamy ją w Polsce?, Dialogi o Rozwoju, GDRG/MZT.

Hummel, Agata
2008-2009 Desde los primeros intentos etnográficos, a través de la antropología simbólica, a la antropología de desarrollo y antropología económica, “Actas Latinoamericanas de Varsovia”, Tomo 31, p. 19-26

Hummel, Agata; Anna Wądołowska, Katarzyna Wołoszczak
2009 Hybrydyzacja tożsamości i kultury [w:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, s. 59-471.

Hummel, Agata; Anna Wądołowska, Piotr Płachtański
2009 Nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej, [w:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, s. 209-222

Hummel, Agata; Urszula Ługowska
2009 Ameryka indiańska, [w:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, s.141-152.

Hummel, Agata
2009 Las prácticas crediticias en el contexto de una comunidad indígena y su economía, “Estudios Latinoamericanos”, vol. 29, pp. 35-56.

Hummel, Agata
2013 The commercialization of microcredits and local consumerism: examples of over-indebtedness from indigenous Mexico [in:] I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Villarreal (eds) Microfinance, Debt and Over-Indebtedness Juggling with money, Routledge, London & New York, p. 253-271.

Hummel, Agata; Bogumiła Lisocka-Jaegermann
2013 Geografia i antropologia w badaniach regionów tubylczych [w:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, s. 15-35.

Hummel, Agata
2013 Rozwój zrównoważony? Przykład projektu rozwojowego Uniwersytetu Międzykulturowego Stanu Meksyk [w:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, s. 125-141.

Hummel, Agata
2013 ¿Es viable la sostenibilidad? El caso de la producción orgánica en la Región Mazahua, [en:] coord. M. Skoczek, Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región Mazahua, México, WGiSR UW, Warszawa, p. 121-130.

Hummel, Agata
2015 Food justice [in:] Teachers Agents of Change (eds.), Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues, pp. 66-73.

 

Hummel, Agata
2015 Edukacja globalna w dialogu z antropologią [w:] red. M. Kuleta-Hulboj i M. Gontarska, Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s.115-127.

 

Hummel, Agata
2016 Mikrokredyty – droga do Rozwoju? Antropologiczne studium wiejskiej społeczności w Meksyku, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 20, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

 

 

Praca doktorska

Tytuł: „Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje. Funkcjonowanie mikrokredytów w Angahuan, Michoacán”
Rok obrony: 2013
 
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Recenzenci: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich, prof. dr hab. Maria Skoczek.


 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa 
 
Wice-Prezes Fundacji "Kultury Świata"
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Latynoamerykańskich PTSL
2013 Nagroda Ignacego Domeyki za pracę doktorską.
2006 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie CESLA na Najlepszą Pracę Magisterską na Temat Ameryki Łacińskiej (2006).


Inne 


 

Wiceprezes Fundacji „Kultury Świata”

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne