Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

adiunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.18
Dyżur: (semestr letni 2016/2017)

Poniedziałek 12:00 - 14:00

tel: +48 61 829 13 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop: 

 

Zajęcia dydaktyczne 

Analiza społeczna
Antropologia historii
Antropologia schyłku XX wieku
Antropologia w Europie – Europa w antropologii
Laboratorium metodyczne
Nacjonalizm – teoria i praktyka na Bałkanach (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
Polska ludowa, Polska prywatna. Wstęp do antropologii postsocjalizmu
Rodzimowierstwo. Antropologia neopogaństwa słowiańskiego w Polsce
Seminarium licencjackie
Słowińcy. Lud, którego nie ma?
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - wykład (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)
 
 
Zainteresowania badawcze
Teoria, metodologia i historia antropologii
Antropologia Europy: etnografia wspólnot lokalnych i ruchów społecznych, antropologia „u siebie”, etnologia Kaszub
Antropologia tożsamości: etniczność, nacjonalizm, rasizm, lokalność
Antropologia historii: etnohistoria, historia Pomorza, średniowiecze, zmiana społeczna, procesy grupotwórcze
Antropologia religii: neopogaństwo słowiańskie (rodzimowierstwo), kosmologia społeczeństw pierwotnych


Udział w grantach i projektach badawczych
Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodaj grantu: zespołowy ((kierownik: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM)
Okres realizacji: 2013–2016
Funkcja: podwykonawca
 
Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009–2012
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?
Grantodawca: International Visegrad Fund
Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski)
Okres realizacji: 2009
Funkcja: główny wykonawca

Badania terenowe:

Temat badań: Granice symboliczne neopogaństwa słowiańskiego. Przykład Polski
Miejsce prowadzenia: Polska oraz Internet
Okres realizacji: 2015- (okresowo)
 
Temat badań: Współczesna i miniona sytuacja społeczno-kulturowa (eks-)Słowińców
Miejsce prowadzenia: landy Hamburg i Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Kluki (Polska) oraz Internet
Okres realizacji: 2007-2011 (okresowo)

Temat badań: Heterogeniczność neopogaństwa słowiańskiego w Polsce
Miejsce prowadzenia: zachodnia Polska oraz Internet
Okres realizacji: 2005-2014 (okresowo)

Temat badań: Neopogański nacjonalizm jako wyraz tożsamości kulturowej. Przypadek Zakonu Zadrugi "Północny Wilk"
Miejsce prowadzenia: Pomorze Zachodnie (głównie)
Okres realizacji: 2004-2008
 
 
Najważniejsze publikacje
KSIĄŻKI:

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012

ROZDZIAŁY:

[z: S. Simpson] Selected Words for Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, [w:] Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, red. K. Aitamurto, S. Simpson, Studies in Contemporary and Historical Paganism, Durham, Bristol: Acumen Publishing 2013, s. 27-43

Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, [w:] Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 175-188

ARTYKUŁY:

Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii, „Rocznik Antropologii Historii” r. 5: 2015, s. 167-188 http://rah.pth.net.pl/uploads/2015/Filip.pdf
 
Native Faith (not) only for Men: Gendering Extreme Right-wing Slavic Neopaganism in Poland, „Pantheon. Religionistický Časopis / Journal for the Study of Religions” t. 10, 2015, nr 1, s. 56-78
 
„Wędrujące” Kaszuby. Ujęcie antropologiczne, „Rocznik Antropologii Historii” r. 4: 2014, nr 2(7), s. 199-221 http://rah.pth.net.pl/uploads/2014_2_P%C5%82e%C4%87/Filip.pdf
 
Rodzima wiara (nie) tylko dla mężczyzn. O upłciowieniu prawicowego neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 1(20), s. 113-132 http://www.zew.uni.wroc.pl/files/1-14_Filip.pdf

[z: P. Chyc] Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, „Rocznik Antropologii Historii” r. 2: 2012, nr 1(2), s. 395-400

Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, „Państwo i Społeczeństwo” r. IX: 2009, nr 4: Neopogaństwo w Polsce t. II, s. 45-57

O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, „Państwo i Społeczeństwo” r. VIII: 2008, nr 4: Neopogaństwo w Polsce, s. 107-121

Antropologia kulturowa wobec rekonstrukcji przeszłości, „Iuvenilia” nr 1, 2006, s. 31-40

Geneza popularności Wiedźmina – interpretacje, „Kultura Popularna” 2004, nr 2(8), s. 95-103
 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
zagraniczne:
European Association of Social Anthropologists
 
 
Praca doktorska
Tytuł: Od Kaszubów do Niemców. Trwanie i zmiana tożsamości Słowińców w perspektywie antropologicznej
Rok obrony: 2012
Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Pełczyński
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska
 
 
Obecnie pełnione funkcje
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych IEiAK UAM
Rada Programowa IEiAK UAM
Członek Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia WH UAM
Opiekun rocznika 2015-2017 (II stopień)
Opiekun Studenckiego Koła Nukowego Etnologów
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa
Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, indywidualna III stopnia (2013)

 

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly