profesor-senior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.26

Dyżur: -

tel: +48 61 829 13 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

l

 
 

Ogłoszenia dla studentów:
 
 
 

 

Zajęcia dydaktyczne
 
Historia etnologii
Etnologia Azji Środkowej
 
 
Zainteresowania badawcze

Historia etnologii polskiej

Etnologia Azji Środkowej

Przemiany społeczno-kulturowe na polskich ziemiach północnych i zachodnich

Etnologia rodziny i pokrewieństwa
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Dokończenie prac badawczych i dokumentacyjnych związanych z edycją Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, nr 11H 11 024080
Grantodawca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Okres realizacji:2012-2017
Funkcja: kierownik
 
Tytuł: Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od końca XVIII wieku do roku 1919
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2005-2009
Funkcja: główny wykonawca

Liczne granty promotorskie

Najważniejsze publikacje


Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1919), Poznań 2011, Instytut im. Oskara Kolberga
 
Między konfrontacją a pojednaniem. Kultura ukraińska i Ukraińcy w polskiej literaturze o treściach etnologicznych i antropologicznych z XIX i początków XX wieku, „Etnografia Polska” t. 52, 2008, z. 1-2, s. 5-20.

Etnologia polska. Między etnografią a antropologią kulturową, „Nauka” nr 2, 2006, s. 65-80.

Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i w Azji Środkowej, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2004, ss. 278.

Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, red. Zbigniew Jasiewicz, Poznań, Biblioteka Telgte 2004, ss. 295.

Przeszłość etnologii polskiej w jej teraźniejszości, red. Zbigniew Jasiewicz, Teresa Karwicka , Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 10, Poznań 2001, ss. 183.

[wspólnie z: D. Slattery], Ethnography and anthropology. The case of Polish ethnology, [w:] Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology, ed. H. F. Vermeulen and A. A. Roldan, London-N. York, Routledge 1995, p. 184-201.

Professional Beliefs and Rituals among Craftsmen in Central Asia: Genetic and Functional Interpretation, [in:] Cultural Change and Continuity in Central Asia, ed.Shirin Akiner, London/N. York, Kegan Paul International 1991, p. 171-180.

Kultura i życie społeczne Azji środkowej. Z polskich badań dawnych i współczesnych, red.Zbigniew Jasiewicz, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1983, ss. 165.

Rodzina wiejska na Ziemi Lubuskiej. Studium przeobrażeń rodziny na podstawie badań etnograficznych w wybranych wsiach, Warszawa Poznań, Polskie Wydawnictwo Naukowe 1977, ss. 117.

Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-kulturowymi w XIX i XX wieku, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1969, ss. 211.

 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


polskie:
Komitet Nauk Etnologicznych PAN (2011-2014 - honorowy Przewodniczący)
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Instytut Zachodni
 
 
Praca doktorska


Tytuł: Kowalstwo wiejskie w Wielkopolsce
Rok obrony: 1960
Promotor: prof. dr Józef Burszta
Recenzenci: doc. dr Maria Frankowska, doc. dr Adolf Nasz
 
Praca habilitacyjna

Tytuł: Uzbecy. Studia nad przeobrażeniami społeczno-kulturowymi w XIX i XX wieku
Rok kolokwium: 1969
Recenzenci: prof. dr Józef Burszta, prof. dr Witold Dynowski, prof. dr Maria Frankowska.

 
 
Tytuł profesorski

Rok nadania: 1997
 
 
Obecnie pełnione funkcje

W IEiAK i UAM:
członek Centrum Badań Środkowoazjatyckich;
Poza UAM:
profesor w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
członek Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
z-ca przewodniczącego Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
członek Rady Muzeum Etnograficznego w Toruniu
członek komitetów redakcyjnych: „Ludu”, „Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga”, „Dzieł Bronisława Malinowskiego”, „Przeglądu Wschodniego”.
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

 

Medal UAM "Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis", 2012.
Honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
Honorowy członek PTL
Medal 80-lecia UAM
Medal 50-lecia PAN
I Nagroda i Medal Zygmunta Glogera
Srebrny Medal Gloria Artis

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne