adiunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.30
Dyżur: (semestr letni 2017/2018)

 Wtorek 8:00 - 9:00

tel: +48 61 829 13 82
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

urlop:
 
 

Ogłoszenia dla studentów:

 


 

Zajęcia dydaktyczne 
 
Antropologia Europy – antropologia u siebie
Etnografia Polski
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium metodyczne (lato 2013)
Lokalność - teoria i praktyka w etnologii (antropologii) polskiej
Obserwacja etnograficzna
Poznań w narracjach jego mieszkańców
Praktyki terenowe (lato 2013)
Warsztaty etnologiczne I: Metody badań jakościowych

Zainteresowania badawcze

Tożsamość indywidualna i zbiorowa (etniczna, lokalna) i małych grup;

Regionalizmy i współczesne fundamentalizmy (Polska i Europa);

Metodologia i metodyka (obserwacja uczestnicząca) nauk społecznych;

Antropologia medyczna: zdrowie i choroba a współczesne praktyki religijne i „magiczne”;

Antropologia francuska.
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych
 
Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania
Grantodawca: MNiSW
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: główny wykonawca

Temat: Żyć lokalnie na peryferiach – przykład Sǎpânţy (region Maramuresz )
badania własne
Okres realizacji: 2010

Temat: Żyć lokalnie na peryferiach – przykład Piątkowej (Podkarpacie)
badania własne
Okres realizacji: 2009-2010

Temat: Współczesne postawy katolików
badania własne
Okres realizacji: 2004 -2005, 2008 -2010

Temat: Proekolodzy w mieście
badania własne
Okres realizacji: 2004

Temat: Tożsamość małych grup. Przykład biuro matrymonialnego
badania własne
Okres realizacji: 2000-2002

Temat: Tożsamość Alzatczyków – społeczności pogranicza
badania własne
Okres realizacji: 1992, 1997-1998; 1999

Najważniejsze publikacje
 

„Ethnologie francaise” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, ss. 379.

Note de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une metamorphose, “Ethnologie francaise” R. XL, 2010, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 267-272.

Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, red. Chwieduk, Agnieszka, Pomieciński, Adam, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, ss. 217.

[wspólnie z: Pomieciński Adam] Wprowadzenie. Francuska antropologia kulturowa: tradycja, kierunki i kontynuacje, w: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, red. A. Chwieduk, A. Pomieciński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 9-39.

Alzatczycy. Dylematy tożsamości, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 24, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, ss. 244.

[wspólnie z: Marciniak, Katarzyna], Knowledge is just a ‘click’ away! Evaluation of e-learning course ‘Archeological heritage in contemporary Europe’ among Polish participants, w: E-learning Archaeology. Theory and Practice, Themata 3, red. Heleen van Londen, Marjolijn S.M. Kok, Arkadiusz Marciniak, Amsterdam: University of Amsterdam, 2009, s. 94-110.

Kiedy tożsamość “mówi po naszemu”? Antropologiczna interpretacja tożsamości grupowej w odniesieniu do pogranicza – na przykładzie Alzacji, [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Saksona, Seria Ziemie Zachodnie – Studia i Materiały nr 24, Poznań: Instytut Zachodni, 2008, s. 385-393.

Jakiś czas po badaniach w Alzacji. Kilka myśli o możliwościach antropologicznego badania tożsamości grupowej i „realiach pogranicza” [w:] Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską, red. Robert Szwed, Lublin: KUL, 2007, s. 25-37.

Granice i pogranicza w badaniach etnologów polskich. Przegląd zainteresowań, w: Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, red. J. Schmidt, R. Matykowski, Poznań: AWEL, 2007, s. 147-161.

Pomiędzy tożsamością europejską a tożsamością lokalną (w perspektywie etnologicznej), [w:] Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie, red. Zenon Jasiński, Tadeusz Lewowicki, Opole: Wydawnictwo UO, 2007, s. 105-125.
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Poznanie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
zagraniczne:
European Association of Social Anthropologists
 
Praca doktorska

Tytuł: Tożsamość kulturowa Alzatczyków - społeczności pogranicza
Rok obrony: 2000
Promotor: prof. dr hab. Anna Szyfer
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, dr hab. Prof. UŚ Zygmunt Kłodnicki

Obecnie pełnione funkcje


W IEiAK i UAM:
pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego, do spraw Informacji i Promocji
koordynator udziału IEiAK UAM w edycjach Poznańskich Targach Edukacyjnych (od początku istnienia imprezy)
koordynator udziału IEiAK UAM w edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (od początku istnienia imprezy)

Poza UAM:
sekretarz Komisji Etnologicznej PTPN


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

2007 Nagroda JM Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia indywidualne

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne