doktorantka
 

foto

Pokój: 2.13
Dyżur:Wtorek 9:00-11:00

tel: +48 61 829 13 71
      +48 61 829 13 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Ogłoszenia dla studentów

 
 
Zainteresowania badawcze
 
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Muzealnictwo – społeczna rola muzeów; rola instytucji muzealnych w procesie integracji społeczności lokalnej; interakcja: muzeum-zwiedzający; edukacja muzealna
Antropologia historyczna
Antropologia współczesności
Antropologia płci
 
Udział w grantach i projektach upowszechniających
 
2017
Obóz wolontariacki „Dziedzictwo żywe”
organizator: Fundacja „Chronić Dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu
instytucja finansująca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
kierownik projektu: Marta Sztwiertnia
zakres obowiązków: uczestnictwo w szkoleniach z zakresu badań odbiorców oferty kulturalnej, pisania tekstów popularyzacyjnych o dziedzictwie, promocji miejsc zabytkowych, metod interpretacji dziedzictwa, przeprowadzenie badań ruchu turystycznego na terenie opactwa, sporządzenie raportu podsumowującego.

2017
Wystawa czasowa „W szafie prababki. XIX-wieczne stroje damskie z kolekcji Anny
Moryto”, 09.03.-14.05.2017
autorka: Anna Moryto
organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
pełniona funkcja: kuratorka i konsultantka wystawy, autorka i realizatorka programu edukacyjnego przygotowanego dla uczniów szkół średnich oraz gimnazjów.

2016
Wystawa czasowa „Pod wodzą św. Floriana”, 18.03.-08.06.2016
organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
pełniona funkcja: autorka i kuratorka wystawy, autorka i realizatorka programu  edukacyjnego przygotowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2015                  
Wystawa czasowa „Z kajetem w tornistrze…o historii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Szamotuły”, 23.01.-06.04.2015
organizator: Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
pełniona funkcja: autorka i kuratorka wystawy, autorka i realizatorka programu
edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych.
 
Najważniejsze publikacje
 
2017
M. Janaszak, Kultura ludowa w przestrzeni edukacyjnej na przykładzie działalności Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach oraz Szamotulskiego Ośrodka Kultury, [w:] M. Suświłło, C. Kurkowski (red.), Regionalizm w edukacji – od dziecka do nauczyciela, Humans – Art – Education, tom IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [przyjęty do druku]. 
 
2017
M. Janaszak, Album, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 2017 [współautorzy: A. Król, M. Kruszona, M. Romanowska-Pietrzak].

2015
M. Janaszak (red.), Z kajetem w tornistrze… O historii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Szamotuły, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, 2015.

2014
M. Janaszak, [w:] Powiat Szamotulski. Turystyka, rekreacja, kultura, historia, zabytki, Powiat Szamotulski, 2014 [współautorzy: M. Romanowska-Pietrzak, Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej].

2014
M. Janaszak, Bracia czescy w Szamotułach, [w:] Działalność Jednoty Braterskiej na terenie Polski, Fundacja Braci Morawskich, 2014.

2013
M. Janaszak, Powiat Szamotulski: historia i zabytki,  Powiat Szamotulski, 2013.
 
Konferencje
 
II wojna światowa w pamięci lokalnej i muzealnej narracji na przykładzie wystawy  „Losy szamotulan i ich rodzin w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna i Pamięć. Pamięć kulturowa o II wojnie światowej w Polsce, Niemczech i Rosji”, 16.10.2017 w Gdańsku, organizacja: Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, UAM.

Bracia czescy w Polsce, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, organizacja: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 23-24.06.2017 w Szreniawie.

Kultura ludowa w przestrzeni edukacyjnej na przykładzie działalności Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach i Szamotulskiego Ośrodka Kultury, Człowiek-Sztuka-Edukacja, „Regionalne konteksty kultury i edukacji”, organizacja: Wydział Nauk Społecznych,  Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 09-10.06.2016 w Olsztynie.
 
Praca
 
Adiunkt muzealny w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
zamek.org.pl
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
 
Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Wielkopolski
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Poznaniu
 
Przygotowywana praca doktorska

 

Tytuł: Partycypacja społeczna w działalności wielkopolskich muzeów –  formy, znaczenie, perspektywy rozwoju
Promotor: dr hab. Anna Weronika Brzezińska
Rok rozpoczęcia studiów: 2017

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne