doktorantka

mgr Piotrowska

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur: Wtorek 9:00-11:00

tel: +48 61 829 13 71
      +48 61 829 13 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Ogłoszenia dla studentów:

 


Zainteresowania badawcze
 
percepcja symbolicznej przestrzeni miasta
aktywizm miejski
polityka lokalna małych miast
konstruowanie tożsamości lokalnych
antropologia organizacji
muzealnictwo
 
Udział w grantach i projektach badawczych
 
2012-2015
Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, prowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie
Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Polish Ethnological Society, nr 11H 12 0261 81)
Kierownik projektu: Anna Weronika Brzezińska, PhD (Adam Mickiewicz University
Funkcja: wykonawca
 
Najważniejsze publikacje

2017. Piotrowska, S. Locality and emotions in the small town’s politics, “Our Europe. Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture”, vol. 5/2016, p. 063-077.

2017. Piotrowska, S. Po pierwsze empatia! Antropologiczna refleksja o dostępności w kulturze…, “Poznański Kurier Społeczny”, nr 2/2016

2017. Piotrowska, S. Miasto dostępne. Pomoc dostępna?, “Poznański Kurier Społeczny”, nr 3/2016

2016. Piotrowska, S. O wspólnym spożywaniu posiłków jako formie budowania i podtrzymywania relacji społecznych na podstawie narracji mieszkańców Poznania i okolic. Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne, 1, 81-102.

2016. Piotrowska, S. Dubicze Cerkiewne bliżej nieba? Religijność i stosunki międzywyznaniowe w wielowyznaniowej wsi podlaskiej w relacjach jej mieszkańców. Ethnographic Archives 58: 185-193 [współautorzy: Adrianna Siebers, Katarzyna Przepiera].

2015. Piotrowska, S. Tam gdzie spotykają się ludzie, miejsca, wydarzenia. O miejscach pamięci w Dubiczach Cerkiewnych. Etnologia, (dostęp online: http://www.etnologia.pl/polska/teksty/miejsca-pamieci-w-dubiczach-cerkiewnych-1.php), [współautorzy: Marta Rudnicka].

2015. Piotrowska, S. , Egzotyka tuż za rogiem, czyli o poznańskich restauracjach etnicznych. Etnologia, (dostęp online: http://www.etnologia.pl/polska/teksty/egzotyka-tuz-za-rogiem-2.php), [współautorzy: Katarzyna Przepiera, Kinga Kosikiewicz].

2013. Piotrowska, S. Funkcje dworu i folwarku pańszczyźnianego w przestrzeni gospodarczej oraz społeczno-kulturowej wsi Koszuty, Przegląd Wielkopolski 4: 30-34, [współautorzy: Dominika Dudkowska, Martyna Gruszka].
 
Praca doktorska

Tytuł:
Promotor: dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2016
790530651

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne