doktorantka

mgr Agata Stasik 1

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur: Wtorek 9:00-11:00

tel: +48 61 829 13 71
      +48 61 829 13 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ogłoszenia dla studentów:

 

 


Zainteresowania badawcze
 
Antropologia jedzenia – jedzenie jako element tworzenia tożsamości zbiorowych, związek praktyk żywieniowych z polityką i ekonomią, jedzenie jako dziedzictwo kulturowe i narzędzie użyteczne w ruchach partykularystycznych

Antropologia ekonomiczna – relacje nieformalnych gospodarek z państwami narodowymi, społeczne wytwarzanie wartości, społeczne negocjowanie kategorii prawnych, sposoby dystrybucji

Dziedzictwo kulturowe – wykorzystywanie i przetwarzanie dziedzictwa kulturowego, regionalizacja i lokalność jako narzędzia tworzenia dziedzictwa kulturowego, polityczny i ekonomiczny wymiar dziedzictwa kulturowego
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

 

2017  
Tytuł: Pulteram - żywa tradycja w Wielkopolsce
Organizator: pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Jełowicki

 

2015-2016 (okresowo)

Temat: Śliwowica łącka. O społecznym negocjowaniu znaczeń w lokalnej ekonomii
Miejsce prowadzenia badań: Łącko


2016   
Tytuł: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej w ramach projektu Wszyscy jesteśmy migrantami
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Kultury Zamek, Centrum Badań Migracyjnych UAM
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik projektu: dr Natalia Bloch


2014-2015   
Tytuł: Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej
Wnioskodawca/organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Instytucja finansująca: Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 11 026580
Kierownik projektu: dr Wojciech Mielewczyk


2013-2015  
Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych, kwerend źródłowych oraz digitalizacja materiałów i publikacja ich w Internecie
Wnioskodawca/organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Instytucja finansująca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 12 0261 81
Kierownik projektu: dr hab. Anna Weronika Brzezińska


2014   
Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03.
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Schmidt, Prof. UAM

 

Najważniejsze publikacje

2017

A. Stasik, Monopol na dyskryminację, „Lud” t. 101, s. 69-74.

 

2016

A. Stasik (red.) „Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne” nr 1, http://etnologia.amu.edu.pl/images/aktualnosci/Etnologika_1.pdf, [dostęp: 08.11.2017]


2016
A. Stasik, Dworskie skrawki, w: N. Bloch (red.), Wszyscy jesteśmy migrantami: (od)zyskiwanie pamięci migracyjnej, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, s. 237-244.
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
 
Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Praca doktorska

Tytuł: Antropologia wartości. Gospodarka nieformalna a państwo narodowe na przykładzie Łącka
Promotor: dr hab. Wojciech Dohnal, prof. UAM
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne