doktorantka

 

Pokój: 2.13
Dyżur:Wtorek 9:00-11:00

tel: +48 61 829 13 71
      +48 61 829 13 72
        782 017 802
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenia dla studentów

 
 
Zainteresowania badawcze

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, wykorzystywanie i przemiany dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej; rola dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej; stan i znaczenie rękodzieła tradycyjnego, edukacja regionalna; folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Antropologia turystyki – wpływ globalnego przemysłu turystycznego na społeczności lokalne.

Antropologia migracji – społeczne konsekwencje migracji zagranicznych w rodzinnych miejscowościach migrantów; wpływ migracji zagranicznych na relacje rodzinne; odzyskiwanie pamięci migracyjnej; konstruowanie tożsamości w warunkach przerwanej ciągłości kulturowej.

Antropologia wizualna – fotografia jako narzędzie w badaniach terenowych.

Antropologia ciała – symbolika ludzkich włosów i rola fryzury w różnych kontekstach kulturowych.
 
Antropologia pamięci - pamięć zbiorowa i jednostki; miejsca pamięci i społeczny kontekst ich funkcjonowania; wspomnienia osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne.

Etnologia Polski: tradycyjna i współczesna kultura wsi; dziedzictwo kulturowe wsi polskiej; przemiany obrzędowości rodzinnej i dorocznej.

 
Udział w grantach i projektach badawczych
 
2017
Tytuł: Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią
Wnioskodawca/organizator: Centrum Badań Migracyjnych UAM
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, nr 2014/14/M/HS3/00842
Kierownik projektu: dr Izabella Main

2014-2015    
Tytuł: Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej
Wnioskodawca/organizator: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Instytucja finansująca: Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 11 026580
Kierownik projektu: dr Wojciech Mielewczyk

2013-2015   
Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych, kwerend źródłowych oraz digitalizacja materiałów i publikacja ich w Internecie
Wnioskodawca/organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Instytucja finansująca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 12 0261 81
Kierownik projektu: dr hab. Anna Weronika Brzezińska

2014    
Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców
Wnioskodawca/organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03.
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Schmidt, Prof. UAM

2017   
Tytuł: Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i niematerialne dziedzictwo Ziemi Nadgoplańskiej
Organizator: Fundacja Modrak

2017   
Tytuł: Obóz wolonatriacki „Dziedzictwo żywe”
Organizator: Fundacja „Chronić Dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu
Instytucja finansująca: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kierownik projektu: Marta Sztwiertnia
  
2017   
Tytuł: Pulteram - żywa tradycja w Wielkopolsce
Organizator: pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik projektu: dr Arkadiusz Jełowicki
 
2017   
Tytuł: Rozmowy o niematerialnym
Organizator: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Kierownik projektu: dr hab. Anna Weronika Brzezińska

2016   
Tytuł: Skarby z archiwum Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli
Organizator: Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik projektu: dr Ewa Antyborzec

2016    
Tytuł: Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu
Organizator: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Instytut Archeologii i Etnologii w Gdańsku
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Paprot

2016    
Tytuł: Europeana 1914-1918
Organizator: Fundacja Europeana, Uniwersytet oksfordzki, fundacja Facts&Files

2016    
Tytuł: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej w ramach projektu Wszyscy jesteśmy migrantami
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Kultury Zamek, Centrum Badań Migracyjnych UAM
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik projektu: dr Natalia Bloch

2016    
Tytuł: Lokalność i regionalność. Praktykowanie krajobrazu kulturowego Biskupizny
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Urząd Gminy Krobia

2016    
Tytuł: Przemoc, przyjemność, wstyd – przestrzeń publiczna Beratu
Organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Instytucja finansująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny
Kierownik projektu: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

2016        
Tytuł: Dożynki 2016 – wymiar lokalny i ponadregionalny
Organizator: Fundacja WAŻKA
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet „Obserwatorium Kultury”
Kierownik projektu: Anna Lewińska, Anna Kurpiel, Ewa Mielcarek, Marta Derejczyk

2015        
Tytuł: Katalog ręcznika ludowego
Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A Puszkina w Brześciu
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik projektu: Alina Dębowska

2015        
Tytuł: "Szakiety” bliżej folkloru
Organizator: Zespół Szkół w Szkaradowie powiat Jutrosin
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji w ramach programu „Bezpieczna +”
Kierownik projektu: dr Anna Weronika Brzezińska

2015    
Tytuł: Rok obrzędowy z Wikipedią
Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Edukacja medialna i informacyjna
Kierownik projektu: Klara Sielicka-Baryłka

2015        
Tytuł: Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków
Organizator: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
Kierownik projektu: Jadwiga Wieczerzak

2015        
Tytuł: Badanie opinii publicznej na temat postrzegania zawodów prawniczych
Organizator: Pracownia s360 w Warszawie
 
Publikacje
 
2017
K. Dziubata, Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka” , 3: 117, s. 30-40.

2016   
K. Dziubata, P. Zalewski, Rok Obrzędowy z Wikipedią, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, 1-2: 80, s. 66-67.

2016   
K. Dziubata, M. Machowska, II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, 1-2: 80, s. 63-65.

2016    
K. Dziubata, Codzienność, wstyd, atrakcja. Dzieje stroju biskupiańskiego, w: A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, s. 133-155.

2016    
K. Dziubata Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu, w: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk – Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, s. 135-146.

2016   
K. Dziubata, Z. Lamprecht, Z. Pińczewska, Szkaradowski etnodizajn. Warsztaty etnograficzne w Szkaradowie, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 114, s. 51-53.

2016   
K. Dziubata, Stowarzyszenia jako miejsca pamięci o Kresach Wschodnich, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 112, s. 14-23.
 
2016   
K. Dziubata, Nie tylko dekoracja. Wielowymiarowość witaczy dożynkowych, w: Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja Ważka 2016, s. 8-17.

2015   
K. Dziubata, Zaśnięcie Bogurodzicy, w: #EtnoWiki Rok Obrzędowy z Wikipedią, s. 40-43.
 
2013   
K. Dziubata, Działalność Narodowego Muzeum Rolnictwa I Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wobec edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 100, s. 54-57.
 
Konferencje
 
2017
Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, Festiwale, konkursy i przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 7-8.12.2017 w Lublinie, organizacja: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Mari Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
 
2017
Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, 23-24.11.2017 w Katowicach, organizacja: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
2017
Wesela wielkopolskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu) (Post)Dziedzictwo Kulturowe Europy Środkowej, 21.11.2017 w Cieszynie, organizacja: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie.
 
2017       
Stereotypizując fryzurę. Społeczno-kulturowe aspekty noszenia dredów w Polsce, Juwenilia Etnologiczne Poznań-Cieszyn, 21.04.2017 w Cieszynie, organizacja: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie.

2016    
Folklor Ziemi Biskupiańskiej dawniej i dziś. Obrzędowość doroczna i strój regionalny, Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Biskupizny, 28.10.2016 w Domachowie, organizacja: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi.

2016   
Koalicja Wschowskich Kolędników. Odtwarzanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wschowy, X Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Etnograficzny konkret: materialność i doświadczenie w antropologii”, 13-15.2016 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, organizacja: Koło Naukowe Etno.

2015   
Laleczka i samochodzik. Płeć kulturowa w przemyśle zabawkarskim, II Minikonferencja „O płci kulturowej”, 17.06.2015 w Centrum Amarant w Poznaniu, organizacja: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

2014    
Berowa w żyłach płynie krew!, VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: Lokalność – teoria i praktyka”, 27-28.03.2014, organizacja: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego.
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu
Sekcja Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Przygotowywana praca doktorska

 

Tytuł: Wesela wielkopolskie. Folkoryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i regionanym
Promotor: dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Rok rozpoczęcia studiów: 2017

 
Nagrody i wyróżnienia

 

2017

Jednorazowe stypendium Marszałka województwa wielkopolskiego za wysokie wyniki w nauce.

 

2017    
Nagroda dla najlepszych absolwentów na kierunku etnologia za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się działalność w Studenckim Kole Naukowym Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego.

2015    
Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2014-2015 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM za pracę pt. „Pamięć Kresowian Wschowskich. Antropologiczna analiza wspomnień osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich na przykładzie mieszkańców Wschowy”.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne