doktorant

 

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur:

 
tel: +48 61 829 13 71
      +48 61 829 13 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

 

 

 

 
Ogłoszenia dla studentów:
 


 
 

 
 
 
 
Zainteresowania badawcze

Antropologia pamięci; animacja społeczno-kulturowa; współczesna etnografia; sztuka ludowa i nieprofesjonalna; regionalizm.
 

Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: SEMBET: Sharing European Memories BETween generation

Grantodawca: Komisja Europejska

Rodzaj grantu: międzynarodowy grant badawczy (koordynator w Polsce: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak)

Okres realizacji: 2013-2014

Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: KC-MEM: Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning

Grantodawca: Komisja Europejska

Rodzaj grantu: międzynarodowy grant badawczy (koordynator w Polsce: prof. dr hab. Katarzyna Marciniak)

Okres realizacji: 2014-2015

Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: NEARCH: Involving, Imagining, Sharing, Innovating, Connecting

Grantodawca: Komisja Europejska

Rodzaj grantu: międzynarodowy grant badawczy (koordynator w Polsce: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak)

Okres realizacji: 2015-2016

Funkcja: wykonawca




Najważniejsze publikacje

 

Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, Łomnica-Zdrój 2015.

Wykorzystanie lokalnych zasobów społeczno-kulturowych przy planowaniu zajęć edukacyjnych, czyli: co jelenie mają wspólnego z kuchnią góralską, [w:] K Marciniak (red.), Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, Poznań 2015, s. 50-69.

Międzypokoleniowy przekaz w środowisku wiejskim, [w:] K. Marciniak (red.), Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, Poznań 2014.

Nieformalna edukacja osób dorosłych w kontekście pracy z pamięcią lokalną na obszarach wiejskich, [w:] D. Gierszewski, H. A. Kretek (red.), Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, Racibórz 2015, s. 308-317.

Cechy małych obiektów architektury sakralnej na przykładzie analizy porównawczej kaszubskich i sądeckich zespołów krajobrazowych, [w:] K. Marciniak (red.), Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, s. 155-166.

Góralszczyzna wynaleziona w dolinie rzeki Poprad: pomiędzy wynalazczością a etnograficzną rzeczywistością, [w:] W. Kuligowski, B. Michalik (red.), Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, Wrocław 2012, s. 81-90.

Pamiętane i zapomniane elementy krajobrazu kulturowego nadpopradzkiej Łemkowszczyzny, „Sensus Historiae” Poznań 4:2012, s. 69-88.

 
 
 
Przygotowywana praca doktorska

 

 

Tytuł: Materializacja pamięci w dyskursie regionalnym w Polsce po 1989 roku

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Marciniak

Rok rozpoczęcia studiów: 2012

Rok otwarcia przewodu: 2016

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne