doktorant

Mikolaj Smykowski

 

 

 

Pokój: 2.13
Dyżur: (semestr zimowy 2016/2017)

 

 Poniedziałek 12:00 - 14:00

 

 

tel: +48 61 829 13 71
      +48 61 829 13 72
        792 297 542
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenia dla studentów:
 
 
 

 
 
Zajęcia dydaktyczne

Antropologia wobec doświadczenia wojny (zima 2013/2014)

Antropologia krajobrazu (semestr letni 2013/2014)
 
 
Zainteresowania badawcze

Studia nad rzeczami: antropologia rzeczy, projekt humanistyki nieantropocentrycznej, teoria aktora-sieci, współczesne nurty w badaniach zależności między ludźmi a przedmiotami

 

Adaptacja do przestrzeni poobozowych: fizyczna i symboliczna przestrzeń byłych obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, percepcja krajobrazu poobozowego przez społeczność lokalną, materialny wymiar adaptacji do krajobrazu poobozowego – zjawiska profanacji i recyklingu

 

Holocaust studies: krytyczny dyskurs Holocaustu, „obrzeża Zagłady”, środowiskowa historia Holocaustu

 

Antropologia krajobrazu: Percepcja krajobrazu naturalnego i kulturowego przez społeczności lokalne, kulturowa biografia krajobrazu, antropopresja

 

Antropologia pamięci: Kategorie pamięci biograficznej i pamięci zbiorowej, analiza narracji wojennych i przesiedleńczych, pamięć doświadczeń granicznych, miejsca pamięci i miejsca niepamięci

 

Nowe nurty w historiografii: Oral history, mikrohistorie i historie mniejszości, historia ratownicza, powiązania międzydyscyplinarne historii i antropologii kulturowej

 

War studies: Interdyscyplinarne badania nad wojną i jej społeczno-kulturowymi konsekwencjami, antropologia wobec doświadczenia wojny, conflict archeology


 

Udział w grantach i projektach badawczych

Granty:

Tytuł: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 6
Kierownik: dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM
Okres realizacji: 2014-2016
Funkcja: Wykonawca


Tytuł: Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 5
Kierownik: dr hab. Małgorzata Fabiszak, prof. UAM
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: Wykonawca


Tytuł: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej
Grantodawca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Kierownik: dr Wojciech Mielewczyk (Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: Wykonawca


Badania terenowe:

Temat badań: Kulturowa biografia krajobrazu poobozowego na przykładzie terenów byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem
Miejsce prowadzenia: gmina Dąbie
Okres realizacji: 2012-2016

 

Temat badań: Sposoby społecznego wykorzystywania materialnych pozostałości po KL Stutthof
Miejsce prowadzenia: gmina Sztutowo
Okres realizacji: 2010-2012

 

Temat badań: Projekt Stadion. Przywracanie pamięci
Miejsce prowadzenia: Poznań/Żabikowo
Okres realizacji: 2012

 

Temat badań: Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu
Miejsce prowadzenia: Muzeum Stutthof w Sztutowie
Okres realizacji: 2011

 

Tytuł: Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego
Miejsce prowadzenia: Muzeum Stutthof w Sztutowie
Okres realizacji: 2010

 
Najważniejsze publikacje

Monografie:

Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Tom II: Powiat czarnkowsko-trzcianecki. Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Szreniawa 2015.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Materialne ślady represji nazistowskich i ich społeczno-kulturowa rola w adaptacji do powojennego krajobrazu byłego KL Stutthof, [w:] Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956, red. Olgierd Ławrynowicz, Joanna Żelazko. Oddział IPN Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Łódź 2015, s. 419-438.

 

Złote runo, w: Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, red. N. Bloch, A.W. Brzezińska, współpraca B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: SCHOLAR 2013, s. 75-85.

 

Organizacja powojennego życia ludności przesiedlonej na Żuławy po II wojnie światowej, [w:] Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Anna W. Brzezińska, Poznań, Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne 2011, s. 39-50.

 

Recykling postobozowy. Nowe u-życie przedmiotów ocalonych z KL Stutthof, [w:] Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, red. Łukasz Banaszak, Małgorzata Wosińska, Poznań, Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie 2011, s. 123-135.

 

Artykuły w czasopismach:

Niematerialne, ale czy dziedzictwo? Tradycje wynalezione w Połajewie (powiat czarnkowsko-trzcianecki) i ich popularyzacja na gruncie społeczności lokalnej, "Łódzkie Studia Etnograficzne", tom 54.

 

Lokalne mikroświaty. Digitalizacja wizualnych danych etnograficznych w ramach Archiwum im. Józefa Burszty, "Twórczość Ludowa", nr 1-2(78), 2015, s. 38-40.

 

Historia niedomknięta, „Miasteczko Poznań. Żydowskie pismo o małych ojczyznach”, nr 2 (11), s. 9-14.

 

Czułem się jakbym wrócił ze świata umarłych, „Miasteczko Poznań. Żydowskie pismo o małych ojczyznach”, nr 2 (11), s. 15-21.

 

[wspólnie z: M. Wosińska], Przywracanie pamięci. Projekt Stadion, „Miasteczko Poznań. Żydowskie pismo o małych ojczyznach” nr 1(10), 2012, s. 21-26.

 

Ekonomia Zagłady dzisiaj. Recykling poobozowy i poszukiwania skarbów na terenach byłego KL Stutthof, „Miasteczko Poznań. Żydowskie pismo o małych ojczyznach” nr 1(8), 2011, s. 57-64.

 
 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
 
 
 
Przygotowywana praca doktorska

Materialny wymiar mechanizmów adaptacyjnych do przestrzeni poobozowej. Przykład Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem
Opiekun naukowy: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM

 

Obecnie pełnione funkcje


 

Zastępca skarbnika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o. Poznań
Sekretarz redakcji czasopisma „Przegląd Wielkopolski”

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne