doktorantka

 

aleksandra paprot nowy1

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur: (semestr zimowy 2015/2016)

 
 
tel: +48 61 829 13 71
       +48 61 829 13 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Ogłoszenia dla studentów:
 
 
 
 

 
 
 
 
Zajęcia dydaktyczne
Niematerialne dziedzictwo kultury wsi wielkopolskiej (zima 2013/2014)


 
Zainteresowania badawcze

Aktywność społeczności lokalnych: przejawy i formy aktywności społeczności obszarów wiejskich i małomiasteczkowych; działania na rzecz regionu i „małej ojczyzny”

Antropologia organizacji: aspekty polityki kulturalnej na poziomie samorządu oraz instytucji kultury; działalność i wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie wizerunku regionu

Antropologia tożsamości: konstruowanie tożsamości w warunkach przerwanej ciągłości kulturowej; pamięć zbiorowa i jednostki; miejsca pamięci i społeczny kontekst ich funkcjonowania

Etnologia Polski: tradycyjna i współczesna kultura wsi; dziedzictwo kulturowe wsi polskiej; przemiany obrzędowości rodzinnej i dorocznej; współczesna kultura regionalna Żuław i Powiśla

Stroje ludowe: przeobrażenia strojów ludowych (działania komercyjne); inspiracje folklorem we współczesnej modzie (etnodizajn)

Regionalizm i kultura regionalna: upowszechnianie kultury regionalnej; współczesny ruch regionalny; edukacja regionalna (nauczanie o dziedzictwie kulturowym regionu)
 

Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla)
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM nr 2013/11/N/HS3/04781)
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2014-2016
Funkcja: kierownik

Tytuł: Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania.
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki (kierownik: dr hab. prof. UAM Małgorzata Fabiszak)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: zespołowy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, nr 11H 12 0261 81 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Okres realizacji: 2012-2015
Funkcja: główny wykonawca

Tytuł: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej
Grantodawca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012-2014
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Świadomi lokalnej kultury – czyli Ochotnicze Straże Pożarne jako dawne ośrodki życia kulturalnego na przykładzie wybranych gmin w regionie lasowiackim
Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012-2013
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Rewitalizacja przestrzeni społecznej a tożsamość mieszkańców miasta Malborka
Grantodawca: Urząd Miasta w Malborku, IEiAK UAM
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie adaptacyjne, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy (kierownik: dr A.W. Brzezińska)
Okres realizacji: 2009-2011
Funkcja: podwykonawca

Tytuł: Studenckie Badania Naukowe SYBERIA 2010
Grantodawca: Uniwersytet Gdański, Stanowy Uniwersytet Pedagogiczny w Krasnojarsku
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2010
Funkcja: wykonawca

Badania terenowe:

Temat badań: Lokalne Grupy Działania wobec kultury regionalnej na przykładzie wybranych LGD z Żuław i Powiśla
Miejsce realizacji: powiat nowodworski i kwidzyński
Okres realizacji: 2012

Temat badań: Kształtowanie się świadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku
Miejsce prowadzenia: gmina Miłoradz
Okres realizacji: 2010-2011

Temat badań: Nekropolia mennonicka w Stogach Malborskich jako źródło tradycji i informacji o byłych mieszkańcach Żuław
Miejsce prowadzenia: powiat malborski
Okres realizacji: 2009-2010


 
Najważniejsze publikacje

KSIĄŻKI:

Stara Kościelnica. Dzieje żuławskiej wsi, Warszawa: Scholar 2012, ss. 153.

ARTYKUŁY:

Edukacja kulturowa wśród dzieci z obszarów wiejskich, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 7, 2012, s. 5-11.

Żuławskie powroty, „Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław”, nr 2(4), 2011, s. 24-30.

Mennonici w Stogach Malborskich, „Prowincja. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław”, nr 1(3), 2011, s. 101-112.

ROZDZIAŁY:

Czy strój żuławski może być tradycyjny? w: red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, Atlas Polskich Strojów Ludowych (Numer Specjalny), Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2013, s. 79-88.

[wspólnie z: J. Gąsiorek], Gabinet osobliwości (obszar zawodowy: muzealnictwo), w: red. K. Baraniak, A. W. Brzezińska, B. Wiśniewski, Etnolog na rynku pracy, Wielichowo: Tipi 2013, s. 81-86.

Dlaczego ubieramy się w to, co łowickie?, w: red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku 2012, s. 96-106.

Nekropolia mennonicka w Stogach Malborskich jako źródło tradycji i informacji o byłych mieszkańcach Żuław, w: red. A. Wierucka, Re-wizje regionalne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2012, s. 67-98.

Losy ewangelickich i mennonickich cmentarzy na Żuławach Elbląskich, w: red. A. W. Brzezińska, U. Wróbleska, P. Szwiec, Krajobraz kulturowy i społeczny Żuław Elbląskich, Opalenica: Wydawnictwo Opalgraf 2012, s. 36-45.

Niemieckie dziedzictwo kulturowe – domy, kościoły i cmentarze we wspomnieniach najstarszych mieszkańców Żuław, w: red. A. W. Brzezińska, Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, Poznań-Pruszcz, Gdański: Wydawnictwo Jasne 2011, s. 51-62.

 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

polskie:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze PTL
Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”

 
 
 
Przygotowywana praca doktorska

Tytuł: Kreowanie współczesnych tożsamości regionalnych oraz lokalnych na Żuławach i Powiślu
Promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
Rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2014

 

 

Obecnie pełnione funkcje


 Poza UAM: 

wiceprezes Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”
sekretarz Sekcji Stroju Ludowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
członkini Komisji ds. Kultury i Integracji przy Poznańskim Porozumieniu Doktorantów (od 2013 reprezentacja UAM)

 

 

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

"Stypendium dla młodego naukowca" Ośrodka Pamięć i Przyszłość - edycja 2013/2014

Nagroda w konkursie na najlepsze prace dotyczące Żuław Delty Wisły (edycja 2012) organizowanym przez Stowarzyszenie Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim za pracę magisterską: „Kształtowanie się wiadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku”, 2013

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów - mieszkańców Województwa Pomorskiego na rok 2012/2013

Wyróżnienie 1. stopnia w konkursie na najlepsze prace dotyczące Żuław Delty Wisły (edycja 2011) organizowanym przez Stowarzyszenie Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim za pracę licencjacką: „Nekropolia mennonicka w Stogach Malborskich jako źródło tradycji i informacji o byłych mieszkańcach Żuław” (2012)

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok 2011/2012

Laureatka III edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Rolnictwa za pracę magisterską „Kształtowanie się wiadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku” (2011)

Udział w warsztatach dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie ratyfikowania konwencji UNESCO dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2012)
Organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
- przewodnicząca Sekcji Europejskiej (2011/2012)

Studenckie Koło Naukowe MOZAIKA działające przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
- zastępca prezesa (2009-2011)
- członek Honorowy (od 2011)

Koordynacja i realizacja dwóch projektów pt. „Zaczynamy! Polska i Finlandia razem” w ramach programu Unii Europejskiej „MŁODZIEŻ” – Wymiany Młodzieży, Akcja 1 (2006)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne