doktorantka

Meissner foto 1501

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur: (semestr zimowy 2013/2014)

tel.: +48 61 829 13 71
       +48 61 829 13 72 
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
(w sprawach dot. zajęć)

 

 

Ogłoszenia dla studentów:
 
 

 
 

Zajęcia dydaktyczne 
Nauki pomocnicze bałkanistyki
Pomoc rozwojowa w formie projektów

 
 
Zainteresowania badawcze

Kultury Afryki: tradycyjne kultury w Afryce Zachodniej i Wschodniej (w szczególności Mali, Sudan, Egipt), zmiana kulturowa i społeczna w Afryce, wychowanie i edukacja w Afryce

Rozwój a kultura: teoretyczne i praktyczne problemy rozwoju, projekty rozwojowe jako kategoria analityczna i działanie praktyczne, lokalni agenci rozwoju
 
 
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Wiejskie społeczności Afryki w poszukiwaniu projektów rozwojowych. Antropologiczne studium przypadku lokalnych pośredników rozwoju w Mali i Burkina Faso
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: kierownik

Tytuł: Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej wśród afrykańskich społeczności lokalnych (studium porównawcze)
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
Rodzaj grantu: badawczy (kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich)
Okres realizacji: 2010-2013
Funkcja: asystent terenowy w roku 2012

Tytuł: Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2008
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Rodzaj grantu: badawczo-rozwojowy
Okres realizacji: 2009
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Analiza porównawcza afrykańskich systemów szkolnictwa formalnego na przykładzie wybranych społeczności lokalnych w Sudanie i Mali
Grantodawca: Nagroda im. Stefana Szolca-Rogozińskiego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2009-2010
Funkcja: główny wykonawca

 
 
Najważniejsze publikacje
[z: P. Maliński] Kultura własna i kultura „obca” w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir, [w:] Sudan. Bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisły, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW 2012, s. 311-340

Czego uczy mnie mama, czego uczy mnie tata?, w: Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna, red. R. Vorbrich, Poznań, Wydawnictwo MJP, 2009, s. 65-70.

Kim chciałbym zostać w przyszłości?, w: Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna, red. R. Vorbrich, Poznań, Wydawnictwo MJP, 2009, s. 57-62.

 
 
Praca doktorska

Tytuł: Lokalni pośrednicy rozwoju. Formy i praktyki mediacji we współpracy rozwojowej w Afryce Zachodniej (na przykładach Dogonów z Mali i Kurumbów z Burkiny Faso)
Promotor: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2011
Rok otwarcia przewodu: 2013
 


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa
Nagroda IEiAK UAM za działalność w Studenckim Kole Naukowym im. B. Piłsudskiego przy IEiAK UAM (2010)

I nagroda w konkursie im. Stefana Szolca-Rogozińskiego na realizację najlepszego studenckiego projektu badawczego o tematyce pozaeuropejskiej (edycja 2009)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne