doktorant

 

PChycCV1

 
 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur: (semestr letni 2015/2016):

 Wtorek 11:00 - 12:30
 
tel:+48 61 829 13 71
     +48 61 829 13 72 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 

badania terenowe (czerwiec-grudzień)

Kontakt na maila lub https://www.facebook.com/antropologwboliwii/

 

 

 


 

 

 

Zajęcia dydaktyczne Duchy, zmarli i człowieczeństwo w Amazonii. Antropologia animizmu (zima 2013/2014)
Mapa etniczna świata – Ameryka Północna
Mapa etniczna świata – Ameryka Południowa

 

 

Zainteresowania badawcze


 

Teoria i metodologia antropologii

Interdyscyplinarność a transdyscyplinarność nauk społecznych: antropologia kognitywna, zagadnienie kultury w psychologii i cognitive science

Antropologia tzw. społeczeństw pierwotnych (Amazonia)

Antropologia religii: animizm, szamanizm, rodzimowierstwo, neopogaństwo

Antropologia PIACI: tzw. ludność tubylcza pozostająca w izolacji lub we wczesnej fazie kontaktu (hiszp: Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial – PIACI)

Antropologia historyczna: etnohistoria wybranych regionów Amazonii


 

 

 

Udział w grantach i projektach badawczych


 

Tytuł: „Tradycja” z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian Moré z Amazonii boliwijskiej (2015/17/N/HS3/00078)
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj grantu:

Okres realizacji: 2016-2018
Funkcja: Główny wykonawca

 

Tytuł: Propuesta de la Reserva Territorial Yavarí Mirím (Peru)
Grantodawca: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2008-2009
Funkcja: wykonawca

T ytuł: Aktualna sytuacja społeczno-kulturowa Indian Moré (Boliwia)
Grantodawca: Nagroda im. Szolc-Rogozińskiego
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2008
Funkcja: wykonawca

Badania terenowe:

Temat badań: Aktualna sytuacja społeczno-kulturowa Indian Moré
Miejsce prowadzenia: Boliwia
Okres realizacji: kwiecień-czerwiec 2008

Temat badań: Tożsamość neopogan (rodzimowierców) w Polsce
Miejsce prowadzenia: Polska
Okres realizacji: 2005-2007

Temat badań: Tożsamość małych grup na przykładzie wspólnoty buddyjskiej „Karma Kagyu – Diamentowa Droga” i wspólnoty „Hare Krishna”
Miejsce prowadzenia: Poznań
Okres realizacji: 2004-2005

 

 

 

Najważniejsze publikacje


 

2015 Kłopoty z tradycją. Przykład instytucjonalizacji języka i kultury boliwijskich Indian Moré. LUD 99: 357-365, ISSN 0076-1435


2015 Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności. Poznańskie Forum Kognitywistyczne 9: 15-22, ISSN 1689-9768.


2014 Kulturowe zróżnicowanie a „teoria umysłu” (ToM). Poznańskie Forum Kognitywistyczne 8: 60-68, ISSN 1689-9768.

 

Wiedza Indian Achuar na temat natury. Wprowadzenie do koncepcji animizmu Philippe Descoli [w] Jędrysik J. (red.) Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości, Wydawnictwo GroupMedia, Kraków 2014, s. 152-163.

Wokół etnografii ubóstwa. Kilka uwag na temat przyjmowania pomocy żywnościowej przez Indian Moré, „Ameryka Łacińska”, Suplement 2013, s.43-56

[z: M. Kairski, Ł. Krokoszyński, I. Stoińska-Kairska], Estudio antropológico para crear la propuesta de la reserva territorial Yavarí−Mirím (Loreto), Poznań, Lima: UAM, AIDESEP 2009, s. 1-81

[z: Ł. Krokoszyński, M. Kairski, I. Stoińska-Kairska], Algunas observaciones referentes a los estudios sobre la presencia de las poblaciones aisladas en la zona fronteriza peruano-ecuatoriana, [w:] Red autonomia de comunicacion – Ucayali, Iquitos: Instituto Bien Comun 2009, s. 1-14,
dostęp online: link

Początki religii? Koncepcja animizmu w perspektywie antropologicznej, [w:] Człowiek, Społeczeństwo, Wiara – studia interdyscyplinarne, red. Bartłomiej Stawiarski, Wrocław: b.w. 2007, s. 115-128,
dostęp online:link

Jeść jak prawdziwi ludzie – antropologiczna interpretacja kanibalizmu Indian Wari’, [w:] Kultura czy Tortura...? Obrzędy, praktyki, rytuały, które ranią, kaleczą, przynoszą cierpienie… - Materiały z interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej, red. Magdalena Jarosik, Kamila Kozieł, Kraków: AT Group 2007, s. 62-68,
dostęp online: link

 

 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


polskie:
Stowarzyszenie na rzecz Praw Ludności Tubylczej Świata „Pro Futuro”

zagraniczne:
The International Cognition & Culture Institute (ICCI)

 

 

Przygotowywana praca doktorskaTytuł: Indianie Moré wobec świata zewnętrznego (sąsiednie wspólnoty lokalne, regionalna polityka, NGO’s – programy pomocowe). Konsekwencje wzajemnych relacji i ich społeczno-kulturowo-historyczne uwarunkowania
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012

 

 

 

Obecnie pełnione funkcjeW IEiAK i UAM:
przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM


Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwo


 

Nagroda IEiAK UAM za osiągnięcia na polu naukowo-badawczym i działalność w Studenckim Kole Naukowym Etnologów im. B. Piłsudskiego, 2009
I nagroda w konkursie im. Stefana Szolc-Rogozińskiego na realizację najlepszego studenckiego projektu badawczego o tematyce pozaeuropejskiej, 2007

 

 

Inne


 

https://www.facebook.com/antropologwboliwii/

 

https://amu.academia.edu/PawelChychttps://www.researchgate.net/profile/Pawet_Chychttp://www.cognitionandculture.net/

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne