doktorantka

 

M.Chulek

 

Pokój: 2.13/2.14
Dyżur (semestr letni 2015/16):

tel:+48 61 829 13 71
     +48 61 829 13 72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Ogłoszenia dla studentów:
 
 

 
 
Zajęcia dydaktyczne

Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia (2011/2012; 2012/2013) Monografia regionalna: świat – problemy Afryki w perspektywie antropologicznej – konwersatorium (2012/2013) Praktyki terenowe (2012/2013) Współczesne oblicza biedy – zajęcia fakultatywne (2011/2012) Mapa etniczna świata – Afryka (2011/2012)

Zainteresowania badawcze

Teoria i metodologia antropologii
Relacje władzy i polityka pomocy w obszarach biedy i ubóstwa  (m.in. tzw. slumsy, fawele) w perspektywie globalnej 

Dyskryminacja i wykluczenie w kontekście globalizacji

Antropologia ekonomiczna
Antropologia środowiskaUdział w grantach i projektach badawczych
 

Tytuł: Pomoc w slumsach Afryki - lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku rodzin i stowarzyszeń) (DEC-2011/03/N/HS3/01282)
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji:
Funkcja: kierownik

 

Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (0018/R/ID2/2013/03)
Grantodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji: 2013-2016
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie
Poznania (N N109 224836)
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: wykonawca

 
Tytuł: Specyfika struktury rodzin nubijskich w przestrzeni slumsów Kibera – Nairobi
Grantodawca: Nagroda im. Stefana Szolca-Rogozińskiego
Okres realizacji: 2009-2010
Funkcja: główny wykonawca
 
 
Badania terenowe

 
2014: Badania terenowe w slumsach Kibera i Korogocho w Nairobi, Kenia (sierpień - grudzień)

2013: Badania terenowe w slumsach Kibera i korogocho w Nairobi, Kenia (sierpień - grudzień)

2012: Badania terenowe w slumsach Kibera w Nairobi, Kenia ( wrzesień – listopad)

2012: Badania terenowe w slumsach Kibera w Nairobi, Kenia (luty - kwiecień)

2010: Badania terenowe w slumsie Kibera w Nairobi, Kenia ( lipiec - październik)

2010: Badania terenowe w regionie Maramuresz, Rumunia ( kwiecień - lipiec)

2009: Badania terenowe we wsi Komańcza na Podkarpaciu, Polska (wrzesień - październik)

2009: „Dolina Nilu 2009” – Studencka Wyprawa Naukowa organizowana przez Sekcję Afrykanistyczną Studenckiego Koła Naukowego przy Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu; współrealizatorka projektu, Sudan - wioska Gammamya, Chartum, Egipt - Kair (styczeń - marzec)
 

Najważniejsze publikacje
 

«Voleur au bûcher!» Analyse des conduites illégales dans le bidonville de Kibera (Kenya). In J. Bouju, Sylvie Ayimpanm eds., Les pratiques quotidiennes à la marge des règles et des lois en Afrique, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant (planowana publikacja: 2016)

 

2012 O lokalnym wymiarze slumsu – przykład Kibery (Kenia), „Tematy z szewskiej”, 2(8), s. 19-31.

 

2012 Nubijczycy Kenijscy z Kibery. Strategie budowania zbiorowej identyfikacji, – Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007; „Lud“ t. 96, s. 227-248

 
Cudzoziemcy różnych wyznań i ich instytucje wyznaniowe w Poznaniu, „Przegląd Wielkopolski“ 2010, nr 4 (90), s. 56-60


Przygotowywana praca doktorska
 
Tytuł: Jak wytwarzany jest slums? - antropologiczne studium przypadku
mieszkańców Kibery i Korogocho w Nairobi
Promotor: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM
Rok otwarcia przewodu: 2013
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwo
 
I nagroda w konkursie im. Stefana Szolc-Rogozińskiego na realizację najlepszego studenckiego projektu badawczego o tematyce pozaeuropejskiej, 2009 za projekt: Specyfika struktury rodzin nubijskich w przestrzeni slumsów Kibera Nairobi.
 
 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzysze

 
Royal African Society
 
 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne