doktorantka

 

Machowska Marta

Pokój: 2.13/2.14

rok: IV

tel.: +48 61 829 13 71
       +48 61 829 13 72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

dyżury: wtorek 9:00 - 11:00

 

Zajęcia dydaktyczne


Nauki pomocnice bałkanistyki - metodologia badań etnograficznych (2015/2016)
Laboratorium metodologiczne - Krobia (2015/2016)
 
Zainteresowania badawcze
Antropologia wsi
Regionalizm i kultura regionalna Wielkopolski
Region Biskupizny 
Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Aktywność społeczności lokalnych
Ewangelickie dziedzictwo kulturowe
 
Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł: Pulteram - żywa tradycja w Wielkopolsce
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Obserwatorium Kultury (00293/17)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2017
Funkcja: podwykonawca
 
Tytuł: Dożynki - wymiar lokalny i ponadregionalny
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Obserwatorium Kultury (75436/15)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2016
Funkcja: wykonawca
 
Tytuł: Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Biskupizny
Organizator: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
Lata realizacji: 2016
Funkcja: wykonawca
 
Tytuł: Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna (04734/15/FPK/DIK)
Lata realizacji: 2015-2016
Funkcja: wykonawca
 
Tytuł: Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Obserwatorium Kultury (05804/15)
Lata realizacji: 2015-2016
Funkcja: podwykonawca
 
Tytuł: Katalog ręcznika ludowego gminy Bielsk Podlaski
Grantodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna
Lata realizacji: 2015
Funkcja: podwykonawca
 
Tytuł: Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe
Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Program: OPUS (NCN OPUS 218958)
Lata realizacji: 2014-2017
Funkcja: podwykonawca
 
Tytuł: Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie 
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj grantu: zespołowy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, nr 11H 12 0261 81 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

 

Okres realizacji: 2012-2015

Funkcja: główny wykonawca

 

 

 

Tytuł: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej
Grantodawca: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 
Rodzaj grantu: zespołowy 
Okres realizacji: 2012-2014
Funkcja: wykonawca

 

Tytuł: Świadomi lokalnej kultury – czyli Ochotnicze Straże Pożarne jako dawne ośrodki życia kulturalnego na przykładzie wybranych gmin w regionie lasowiackim
Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2012-2013
Funkcja: podwykonawca

 

Najważniejsze publikacje
KSIĄŻKI:

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej: Powiat obornicki. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2015, ss. 1-193+11.

 

REDAKCJE NAUKOWE: 

Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe. Poznań: Fundacja Hereditas Culturalis 2015, ss. 1-129 [wspólnie z J. Wałkowską]

Biskupizna. Ziemia-tradycja-tożsamość. Krobia: Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi 2016, ss. 1-198 [wspólnie z A. W. Brzezińską]

 

ARTYKUŁY:

Turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe: przegląd szans i zagrożeń. Na przykładzie rzemiosła i rękodzieła tradycyjnego, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, 2016, 55, str. 161-192.

Festiwale muzyczne - próba ujęcia autoetnograficznego. „Czas Kultury”, 2015, 4 (187), str. 52-61.

 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze PTL
 
Przygotowywana praca doktorska

Tytuł: Biskupizna poza folklorem? Rodzina, ziemia i praca jako główne komponenty tożsamości biskupiańskiej 
Promotor: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

Nagrody i wyróżnienia


2017 Stypendium Santander Universitades doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi


2015 Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii UAM w roku 2013/2014. Organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne