Assistant Professor

 

 

 

 

 

 

 


Phone: +48 61 829 13 83
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Office hours: Wednesday 11:00am - 12:30pm,
Room 2.31


 

 

Teaching

 

Anthropology of development

Post-development anthropology

Anthropology of capitalist society reading group (AMU-PIE)

Global Education from anthropological perspective

Activism in NGOs

Anthropology and degrowth reading group (AMU-PIE)

Anthropology, engagement, social change

Culture and Economy

 

 

Research interests

 

Anthropology of development: development policy and practice in Latin America; development discourse; development projects in rural areas, especially the indigenous; microcredits; agricultural development and sustainable agriculture.

 

Postdevelopment: political ontologies in Latin America.

 

Economic anthropology: local economic practices, alternative forms of exchange, gift economy, grassroots economics.

 

Sustainable degrowth: anthropological sources of degrowth, anti-utilitarianism, post-development anthropology, anthropology of capitalist society, anthropology of alternative economies, anthropology of alternative agricultural practices; small holders’ agriculture.

 

Applied research: activist anthropology, NGOs, global education, the fusion of cultural animation with ethnography, social movements.

 

 

Research Projects

 

Title: Popular notions of social justice in the face of the crisis and austerity policies
Funding: Spanish Ministry of Economy
Time of realization: 2016-2019
Function: researcher
 
Title: Cultivating Bolivia. Traditional agriculture in the process of Bolivian indigenous identity formation
Funding: Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Adam Mickiewicz University
Time of realization: 2015
Function: Coordinator of the project, researcher.
 
Title: Neorural communities in Catalonia. Values and economic practices of agro-ecological alternatives
Funding: -
Time of realization: 2015-...
Function: researcher

 

Title: Cultivating Bolivia. Traditional agriculture in the process of Bolivian indigenous identity formation

Funding:

Time of realization:

Function:

 

Title: Neorural communities in Catalonia. Values and economic practices of agro-ecological alternatives

Funding:

Time of realization:

Function:Title: Wondering stories.

Funding: Civic Initiatives Fund

Time of realization: 2013

Function: Coordinator of the project, researcher.

 

Title: Beyond Our Backyards

Funding: Grundtvig

Time of realization: 2009-2013

Function: researcher in the Activist Research Group.

 

Title: Socio-economic changes in the indigenous regions of Mexico and their perception by the residents. The case of Mazahua Region in the State of Mexico.

Funding: The National Science Centre

Time of realization: 2011-2012

Function: researcher

 

Title: Development projects in indigenous communities in Mexico and their socio-cultural consequences. Microcredits from anthropological perspective.

Funding: Ministry of Scienceand Higher Education

Time of realization: 2010-2012

Function: researcher

 

Title: Rural Microfinance and Employment

Funding: Développement et sociétés - IRD - Université Paris 1 Sorbonne

Time of realization: 2007-2012

Function: visiting researcher

 

 

Main Publications


Hummel, Agata
2005 El contexto social de la fiesta étnica de Año Nuevo Purhépecha – reflexiones teóricas. “Estudios Latinoamericanos” No. 25, pp. 33-49. [The social context of the ethic fiesta Año Nuevo Purhépecha]
PL ISSN 0137-3080

 

Hummel, Agata

2005 Obchody fiesty Año Nuevo Purhépecha w kontekście rewitalizacji etnicznej, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Vol. 82, pp. 47-60. [Celebrations of the Año Nuevo Purhépecha in the context of ethnic revitalization]

ISSN 0208-8010

 

Hummel, Agata
2006 Meksykańskie Przedsiębiorstwo wspólnotowe Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán). Model do naśladowania czy przeszkoda na drodze do rozwoju?, „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska”, Vol. 83, pp. 75-88. [Mexican community enterprise of Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán). The model to follow or the obstacle on the way to development?]

 

Hummel, Agata
2007 Pomiędzy kulturą ubóstwa a światowym systemem zależności. Przykład meksykański, „Dialogi o rozwoju”, no 1, pp. 21-34. [Between the culture of poverty and the global system. Mexican example]

 

Hummel, Agata

2008 Local Economy and Different Forms of Credits in a Community of Purhépecha Indians in the State of Michoacán, Mexico, “Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, no. 23, pp. 169-189.

 

Hummel, Agata

2008 Los microcréditos en una comunidad indígena de México. Un enfoque sociocultural, “Estudios Latinoamericanos”, no. 28, pp. 5-28. [Microcredits in an indigenous community in Mexico. The sociocultural perspective]

 

Hummel, Agata; Małgorzata Owczarska, Tomasz Wierusz Walknowski

2008 Antropologia rozwoju – pomiędzy praktyką a teorią. Czy mamy ją w Polsce?, „Dialogi o Rozwoju”, GDRG/MZT. [Anthropology of development – between theory and practice]

 

Hummel, Agata
2008-2009 Desde los primeros intentos etnográficos, a través de la antropología simbólica, a la antropología de desarrollo y antropología económica, “Actas Latinoamericanas de Varsovia”, Vol. 31, pp. 19-26. [From the first ethnographic efforts, through the symbolic anthropology, to the anthropology of development and economic anthropology]

 

Hummel, Agata; Anna Wądołowska, Katarzyna Wołoszczak
2009 Hybrydyzacja tożsamości i kultury [in:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, pp. 59-471. [The hybridization of identity and culture]

 

Hummel, Agata; Anna Wądołowska, Piotr Płachtański
2009 Nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej, [in:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, pp. 209-222. [Social inequalities in Latin America]

 

Hummel, Agata; Urszula Ługowska

2009 Ameryka indiańska, [in:] red. M. F. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, PWN, Warszawa, pp.141-152. [Indigenous America]

 

Hummel, Agata
2009 Las prácticas crediticias en el contexto de una comunidad indígena y su economía, “Estudios Latinoamericanos”, vol. 29, pp. 35-56. [The credit practices in the context of an indigenous community and its economy]

 

Hummel, Agata
2013 The commercialization of microcredits and local consumerism: examples of over-indebtedness from indigenous Mexico [in:] I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Villarreal (eds.) Microfinance, Debt and Over-Indebtedness Juggling with money, Routledge, London & New York, p. 253-271.

 

Hummel, Agata; Bogumiła Lisocka-Jaegermann
2013 Geografia i antropologia w badaniach regionów tubylczych [in:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, pp. 15-35. [Geography and anthropology in the research of indigenous regions]

 

Hummel, Agata
2013 Rozwój zrównoważony? Przykład projektu rozwojowego Uniwersytetu Międzykulturowego Stanu Meksyk [in:] red. M. Skoczek, Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua, WGiSR UW, Warszawa, pp. 125-141. [Sustainable development? An exaple of the development project at the Intercultural University of the State of Mexico]

 

Hummel, Agata
2013 ¿Es viable la sostenibilidad? El caso de la producción orgánica en la Región Mazahua, [in:] coord. M. Skoczek, Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región Mazahua, México, WGiSR UW, Warszawa, po. 121-130. [Is the sustainability possible? The case of an organic production in the Mazahua Region]

 

Hummel, Agata
2015 Food justice [in:] Teachers Agents of Change (eds.), Piecing the puzzle together. How to identify, understand and address global issues, pp. 66-73.

 

Hummel, Agata
2015 Edukacja globalna w dialogu z antropologią [w:] red. M. Kuleta-Hulboj i M. Gontarska, Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s.115-127. [Global Education in dialog with anthropology]

 

Membership in cientific organizations

Polish Association of Latin American Studies

Polish Institute of Anthropology

“Cultures of the World” Foundation

 

PhD thesis

 

Tilte: „Development projects in the indigenous community in Mexico and their socio-cultural consequences.”

The year of defense: 2013

Tutor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Reviewers: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich, prof. dr hab. Maria Skoczek.

 

Prizes, awards

2013 The Ignacy Domeyko Prize for the PhD thesis.

2006 The award for the best master thesis in the Polish competition of thesis about Latin America (2006).

 

Others

Vice-president of the Foundation ”Cultures of the World”

 


Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne