Assistant Professor
Phone: +48 61 829 13 86
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Office hours:

Tuesday 12:30 pm - 02:00 pm

Room 2.34 

 


Research Interests: Medical anthropology; migration; urban studies; communism in Poland.

 

Current Research Project

 

Title: Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state
Funding: Research Council of Norway
Partners: NOVA, CeBaM UAM,
Project dates: 2016-2019
Function: researcher


Title: Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility between Poland and Norway
Funding: National Science Centre
Partners: NOVA, PRIO
Project dates: 2015-2018
Function: principal investigator

Recent Publications:

Articles

 

2016

Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2: Special issue ‘Medical pluralism and beyond’ for “Anthropology & Medicine”, s. 188-204, ; http://dx.doi.org/10.080/13648470.2016.1180579

 

2016

Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22: 2016, nr 1, Special Issue: Polish Migration within Europe: Mobility, Transnationalism and Integration, s. 62-79 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2015.1110358

 

2016

Pamięć pokoleń – rekonstrukcja opowieści polskich Żydów z Buenos Aires w Warszawie. The memory of generations – reconstruction of stories of Polish Jews from Buenos Aires in Warsaw, w:  Obecność/Brak/Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie. Presence/Absence/Traces. Contemporary artists on Jewish Warsaw. Katalog wystawy 11 III – 25 IV 2016 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, red. Ewa Chomicka, Bartosz Kumor,  Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2016, s. 156-163.

 

2016

Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie [Changes of culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156.


2015
Giving Birth in Berlin: Reproductive Experiences of Polish Migrant Women, [w:] Rethinking Ethnography in Central Europe, red. H.Cervinkova, M.Buchowski, Z.Uherek. London: Palgrave, 89-111.

 

2015
(with K. Sydow). Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta? [Educational migrants. Source of income or full-fledged residents of the city?] [in:] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not Useful Enough. The Struggle of Immigrants in the Local Labour Market], ed. N.Bloch, I.Main, K.,Sydow. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 101-126.

 

2015
(with I. Czerniejewska). Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania[Statistical picture of immigration to Poznań, [in:] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not Useful Enough. The Struggle of Immigrants in the Local Labour Market], ed. N.Bloch, I.Main, K.Sydow. Poznań: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 153-173.

 

2014
Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, nr 6, s. 897-918;  http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147

 

2014
High Mobility of Polish Women: The Ethnographic Inquiry of Barcelona, “International Migration” vol. 52, no. 1. Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, 130-145.

 

2014
Commemorations and memories of Poznań June 1956, [in:] Gebrochene Kontinuitäten. Transnationalitäten in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, ed. A.Gąsior, A.Halemba, S.Troebst, Visuelle Geschichtskultur z. 13, Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 277-304.

 

2014
The memory of communism in Poland, [in:] Remembering communism. Private and public recollections of lived experience in Southeast Europe, ed. M.Todorova, A.Dimou, S.Troebst, Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe t. I, Budapest-New York: Central European University Press, 97-117.

 

2014
[with N. Bloch, I. Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych [Immigration to Poznań in official statistics], [in:] Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, ed. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 53-78.


2013

„Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na
przykładzie Barcelony i Berlina [What will be left of Poland – Polish migratory strategies and identity practices in Barcelona and Berlin], [in:] M. Lesińska, M. Okólski (eds.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa [Contemporary Polish migrations – strategies – social consequences – state’s reactions], Warszawa: Wydawnictwa UW, pp. 195-217.


2013

Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie [Changes of
culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], [in:] D. Praszałowicz, M. Łużniak-Piecha, J. Kulpińska (eds.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna [New migrations from Poland - psychological, sociological and cultural perspectives], [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO.


2013

[with A.Witeska-Młynarczyk], Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne [Medical anthropology Today, An Outline of the Field and Research Perspectives], Lud 97: 87-110.


2012

[with N. Bloch, I. Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych
[Official statistics of migration to Poznań], in:] M. Buchowski, J. Schmidt (eds.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu [Migration and cultural heterogeneity. Anthropological research of Poznań case], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, pp. 53-78.Edited volume

2012

[with D.Penkala-Gawęcka, A.Witeska-Młynarczyk], W zdrowiu i w chorobie… Z badań
antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych [In Health and in Sickness. Research in medical anthropology and related disciplines], Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Biblioteka Telgte Wydawnictwo.Teaching:

Society and Culture in Communist Poland (in English)
Medical Anthropology in Global Perspective (in English)
Ethnographic interview (in Polish)
Research and social projects (in Polish)
Ethnic food in Poznań (in Polish)
Polish, Jewis, German Memory in Wielkopolska region (in Polish)

Current Research Project
AMIGA Active MIGrAnts on the Labour Market – a German-Polish Cooperation (2013-2015)

Website:
https://amu.academia.edu/IzabellaMain

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne