Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 08:30 - 10:00

Warsztaty etnologiczne

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis

dr A. Hummel

Ćwiczenia 2.3
12:45 - 14:15

AWZK

Narody i nacjonalizm w Europie

prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.19
14:30- 16:00

Teorie kultury

prof. W. Kuligowski  Wykład 2.19

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Warsztaty etnologiczne

Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 1

prof. J. Schmidt  Ćwiczenia  2.44
11:00 - 12:30

AWZK

Antropologia pamięci

prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie 2

prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium

2.37

2.20

14:30 - 16:00 Współczesne nurty myśli antropologicznej

dr M. Kowalska

Wykład

2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

AWZK

Sztuka nieprofesjonalna

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
11:00 - 12:30 BLOKI JĘZYKOWE mgr M. Czernichowska  Ćwiczenia 2.19
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie 2 dr hab. A. Brzezińska  Seminarium  2.3
14:30 - 16:00

Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 3

AWZK: Antropologia migracji 3

dr I. Main

Ćwiczenia

Konwersatorium

2.3

1 W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr Agnieszkę Chwieduk.

2 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyboru innego promotora z grona pracowników IEiAK pod warunkiem złożenia takiego wniosku na piśmie do Z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, dr. Mariusza Filipa, do dnia 6 października b.r. Seminarium magisterskie z prof. M. Buchowskim rozpocznie się 11 października b.r.

3 Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach. Zajęcia AWZK: Antropologia migracji rozpoczną się 9 listopada b.r. (październikowe zajęcia zostaną odrobione w styczniu).

 UWAGA 1: W każdym semestrze studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne. Dodatkowo w semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; zanim rozpoczną się zajęcia.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

TYTUŁ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

FORMA ZAJĘĆ SALA
8:30 - 10:00

Warsztaty etnologiczne

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis

dr A. Hummel
Ćwiczenia 2.3
12:45 - 14:15

AWZK

Narody i nacjonalizm w Europie
prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.19

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład 2.19
 14:30 - 16:00 Filozofia kultury
prof. B. Korzeniewski Wykład 2.3

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Warsztaty etnologiczne

Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 1
prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.44
11:00 - 12:30

AWZK

Antropologia pamięci

prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15

Seminarium magisterskie

prof. B. Korzeniewski

prof. W. Kuligowski

Seminarium

2.3

2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

AWZK

Sztuka nieprofesjonalna

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

prof. A. Pomieciński

Seminarium

2.37

2.4

2.20

14:30 - 16:00

Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 2

AWZK: Antropologia migracji 2

dr I. Main

 Ćwiczenia

Konwersatorium

2.3

1 W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr Agnieszkę Chwieduk.

2 Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach. Zajęcia AWZK: Antropologia migracji rozpoczną się 9 listopada b.r. (październikowe zajęcia zostaną odrobione w styczniu).

 UWAGA 1: W semestrze zimowym studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne. Dodatkowo w semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia trzech zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA2: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.

 

 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe (I-II rok)

 
NAZWA PRZEDMIOTU ECTS PROWADZĄCY TERMIN SALA
Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy 3

dr A. Lis

dr A. Hummel
Poniedziałek,
8:30–10:00
2.3

CREOLE

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

4 prof. M. Buchowski Poniedziałek,
14:30–16:00

Burszty

CREOLE

Nations and Nationalism in Europe
4 prof. M. Buchowski Poniedziałek,
16:15–17:45

Burszty

Antropologia historii

3 dr M. Filip Wtorek,
11:00–12:30
2.19

CREOLE

Current Anthropological Theory
4 dr M. Kowalska Wtorek,
11:00–12:30
2.4

CREOLE

Methods in Social Anthropology
4 dr A. Lis Wtorek,
12:45–14:15
2.4

CREOLE

Ethnographic Cinema 1
4 dr J. Lorenz Wtorek,
14:30–17:45
Burszty
Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 2 3 prof. J. Schmidt Środa,
9:15–10:45
2.44
Antropologia bezpieczeństwa 3 3 mgr K. Grześkowiak Środa,
16:15–17:45

2.19

CREOLE

Society and Culture in Postcommunist Poland

4 dr I. Main Czwartek,
11:00–12:30
2.3
Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 4 3 dr I. Main Czwartek,
14:30–16:00
2.3

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:30 - 10:00 Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis

dr A. Hummel
Ćwiczenia 2.3
14:30 - 16:00

CREOLE

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

prof. M. Buchowski  Konwersatorium sala Burszty
16:15 - 17:45

CREOLE

Nations and Nationalism in Europe
prof. M. Buchowski Konwersatorium sala Burszty

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Antropologia historii

dr M. Filip Konwersatorium 2.19

CREOLE

Current Anthropological Theory
dr M. Kowalska Konwersatorium  2.4
12:45 - 14:15

CREOLE

Methods in Social Anthropology
dr A. Lis Konwersatorium 2.4
14:30 - 17.45

CREOLE

Ethnographic Cinema 1
dr J. Lorenz Konwersatorium Burszty

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 2 prof. J. Schmidt Ćwiczenia  2.44
16.15 - 17.45 Antropologia bezpieczeństwa 3 mgr K. Grześkowiak Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

CREOLE

Society and Culture in Postcommunist Poland
dr I. Main Konwersatorium  2.3
14:30 - 16.00 Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 4 dr I. Main Konwersatorium 2.3

1 Zajęcia Ethnographic Cinema z dr J. Lorenzem będą się odbywać co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpoczną się 3 października 2017 r.

2 W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr Agnieszkę Chwieduk.

3 Zajęcia Antropologia bezpieczeństwa z mgr K. Grześkowiak rozpoczną się 11 października 2017 r.

4 Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach.

UWAGA 1:  Studenci mają możliwość zaliczenia jako zajęć fakultatywnych dodatkowych ćwiczeń z modułu Warsztaty etnologiczne (przedmioty nie mogą się powtarzać), a także – otrzymując dodatkowy 1 punkt ECTS – przedmiotów realizowanych w j. angielskim w ramach specjalności CREOLE.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 godz. lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30h zajęć w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę j. angielskiego p. mgr Magdalenę Czernichowską <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> zanim rozpoczną się zajęcia.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow