Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 

 


Rok I 

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:30 - 13:00 Warsztaty etnologiczne
Lokalne studium migracji
1
dr I. Main Ćwiczenia sala Burszty
12:45 - 14:15 Analiza kultury prof. A. Pomieciński Konwersatorium 2.20
14:30 - 17:45 Warsztaty etnologiczne
Ewolucja struktur mitycznych westernu2
dr P. Fabiś Ćwiczenia sala Burszty

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:30 -11:00 Warsztaty etnologiczne
Lokalne studium migracji
1
dr I. Main Ćwiczenia sala Burszty
11:00 - 12:30 Bloki językowe mgr Agnieszka Kuc Ćwiczenia 2.4
12:45 - 14:15 Współczesne nurty myśli antropologicznej dr P. Fabiś Wykład 2.21
14:30 - 17:45 Warsztaty etnologiczne
Edukacja globalna3
dr A. Hummel Ćwiczenia 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
     11:00 - 12:30                AWZK
Antropologia krytyczna, antropologia jako krytyka
dr M. Kowalska  Konwersatorium 2.21
     12:45 - 14:15               Seminarium magisterskie

prof.: W. Kuligowski, D. Penkala-Gawęcka,

A. Posern-Zieliński, R. Vorbrich

 Seminarium pokoje
pracowników

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 AWZK
Grupy wyznaniowe w Polsce
prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
11:00 - 12:30 Wykład monograficzny
Muzea i miejsca pamięci
dr hab. B. Korzeniewski Wykład 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie prof.: W. Dohnal, K. Marciniak,
A. Pomieciński, dr hab. B. Korzeniewski
Seminarium pokoje
pracowników

 

UWAGA: Studenci dokonują wyboru dwóch Warsztatów etnologicznych oraz jednego wykładu w ramach Antropologii wybranych zjawisk kulturowych (AWZK).

 

[1] Warsztaty etnologiczne Lokalne studium migracji z dr I. Main odbędą się w sali Burszty trzykrotnie, w następujących dniach: 24.04.2017 (pon.) godz. 11.30-13.00, 25.04.2017 (wt.) godz. 9.30-11.00, 15.05.2017 (pon.) godz. 11.30-13.00.

 

[2] Warsztaty etnologiczne Ewolucja struktur mitycznych westernu z dr. P. Fabisiem będą odbywać się będą w trybie 2 x 90 min. co dwa tygodnie, a pierwsze zajęcia odbędą się 27 lutego 2016 roku.


[3] Warsztaty etnologiczne Edukacja globalna z dr A. Hummel będą odbywać się 2 x 90 min. co dwa tygodnie, a pierwsze zajęcia odbędą się 21 lutego 2016 roku.


 

Rok II

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Analiza społeczna dr M. Filip Konwersatorium 2.19

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
   09:15 - 10:45            Seminarium etnologiczne dr P. Fabiś Konwersatorium 2.21
   11:00 - 12:30            AWZK
Antropologia krytyczna, antropologia jako krytyka
dr M. Kowalska Konwersatorium 2.21
   12:45 - 14:15            Seminarium magisterskie prof.: W. Kuligowski, D. Penkala-Gawęcka,
A. Posern-Zieliński, R. Vorbrich
Seminarium

pokoje

pracowników

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 AWZK
Grupy wyznaniowe w Polsce
prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie prof.: W. Dohnal, K. Marciniak,
A. Pomieciński, dr hab. B. Korzeniewski
Seminarium

pokoje

pracowników

 

UWAGA 1: W każdym semestrze studenci dokonują wyboru jednego (innego niż na I roku) wykładu z Antropologii wybranych zjawisk kulturowych (AWZK).

 

UWAGA 2:  W semestrze letnim studenci są także zobowiązani do zaliczenia wybranego przedmiotu z oferty UAM w ramach modułu Wykład humanistyczny II (przedmiot nie musi kończyć się egzaminem, wystarczy zaliczenie na ocenę). Wybrany przedmiot należy zgłosić w Sekretariacie IEiAK na karcie zgłoszeniowej do 15 marca br. (O studiach / Dokumenty do pobrania)

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly