Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30

AWZK: Antropologia medyczna

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3
14:30 - 16:00

Warsztaty etnologiczne / Fakultet

Migracja w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 2 *

dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.44

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr M. Czernichowska Ćwiczenia 2.3
14:30 - 17:45 Warsztaty etnologiczne / Fakultet
Antropologia i projektowanie design thinking
mgr S. Piotrowska Ćwiczenia 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Teorie społeczeństwa  prof. A Pomieciński Wykład 2.3
11:00 - 12:30

Fakultet: Antropologia reklamy

prof. A Pomieciński Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium

2.37

2.20

14:30 - 16:00

AWZK: Antropologia ekonomiczna i prawna

prof. R. Vorbrich

Konwersatorium

2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Fakultet: Judaizm

prof. K. Marciniak

Konwersatorium 2.20
11:00 - 12:30

AWZK: Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

dr hab. A.W. Brzezińska  Konwersatorium 2.20
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie dr hab. A.W. Brzezińska  Seminarium  2.20

* Przedmiot stanowi kontynuację zajęć o tym samym tytule i problematyce prowadzonych w semestrze zimowym przez prof. J. Schmidta.

** Zajęcia Antropologia i projektowanie design thinking z mgr S. Piotrowską odbywają się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończą się w połowie semestru.


UWAGA 1: W semestrze letnim studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne, a także dwóch zajęć fakultatywnych. Przedmioty z modułu Warsztaty etnologiczne mogą być zaliczone na poczet zajęć fakultatywnych pod warunkiem zapisania się na przedmiot posiadający status fakultetu. Zaliczanie tego samego przedmiotu dwa razy jest niedopuszczalne.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; zanim rozpoczną się zajęcia.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30

AWZK: Antropologia medyczna

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3
14:30 - 16:00

Fakultet:

Migracja w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 2 *

dr A. Chwieduk
Ćwiczenia 2.44

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 10:45 Filozofia kultury

dr M. Kijko

Wykład 2.21
11:00 - 12:30 Analiza społeczna dr M. Filip
Konwersatorium 2.19
14:30 - 17:45 Fakultet: Antropologia i projektowanie design thinking mgr S. Piotrowska Ćwiczenia 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Fakultet: Antropologia reklamy

prof. A Pomieciński Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. B. Korzeniewski

prof. W. Kuligowski

prof. A Pomieciński

Seminarium

pokój pracownika

2.19

2.3

14:30 - 16:00

AWZK: Antropologia ekonomiczna i prawna

prof. R. Vorbrich   Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 10:45

Fakultet: Judaizm

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
11:00 - 12:30

AWZK: Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

dr hab. A.W. Brzezińska Konwersatorium 2.20
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

 Seminarium

2.37

pokój pracownika

* Przedmiot stanowi kontynuację zajęć o tym samym tytule i problematyce prowadzonych w semestrze zimowym przez prof. J. Schmidta.

** Fakultet Antropologia i projektowanie design thinking z mgr S. Piotrowską odbywa się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończy się w połowie semestru.

 

UWAGA 1: W semestrze letnim studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz trzech zajęć fakultatywnych. Jako zajęcia fakultatywne można zaliczać także przedmioty realizowane w j. angielskim z puli CREOLE za 4 ECTS (osobna tabela).

UWAGA2: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.


CREOLE I

SUMMER TIMETABLE 2017/2018

COURSE TYPE ECTS FELLOW DATE CLASSROOM
THEORY AND METHODS OBLIGATORY 5 PROF. W. DOHNAL MONDAY,
12:00-13:30
2.37
MEDICAL ANTHROPOLOGY OPTIONAL 5 PROF. D. PENKALA-GAWĘCKA MONDAY,
13:45-15:15
2.3
ANTHROPOLOGY OF DEVELOPMENT OPTIONAL 5 DR A. HUMMEL MONDAY,
15:30-17:00
2.3

TEACHING EXCHANGE I

LANGUAGE - MUSIC - SOUND: FROM LINGUISTIC ANTHROPOLOGY

TO THE ANTHROPOLOGY OF THE SENSES *

OBLIGATORY 2,5 PROF. S. COLEMAN

TUESDAY,
14:30-17:45

WEDNESDAY,
14:30-17:45

2.19

2.21

TEACHING EXCHANGE II

UNDERSTANDING THE NEO-RURAL PHENOMENON IN WESTERN SOCIETIES:

A CASE STUDY OF ENVIRONMENTAL INTENTIONAL COMMUNITIES IN CATALONIA **

OBLIGATORY 2,5 P. ESCRIBANO

TUESDAY,
14:30-17:45

WEDNESDAY,
14:30-17:45

2.19

2.21

ANTHROPOLOGY OF RELIGION  OPTIONAL 5 DR J. LORENZ THURSDAY,
16:15-17:45
2.4

* 13th-14th March 2018

** 20th-21st March 2018

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne