Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 08:30 - 10:00 Problemy współczesnego świata prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.4
12:45 - 14:15 Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej prof. W. Kuligowski Wykład 2.4
14:30- 16:00

Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia

grupa 1

dr Ł. Kaczmarek  Konwersatorium 2.4

Studia regionalne:

Europa

dr M. Filip Konwersatorium 2.3

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Podstawy warsztatu naukowego

grupa 1

dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.21
12:45 - 14:15

Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia

grupa 2 *

dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.21
14:30 - 16:00

Studia regionalne:

Azja Środkowa 1

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.21

Podstawy warsztatu naukowego

grupa 2

dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.20
16:15 - 19:30

Studia regionalne:

Ameryka 2

dr A. Hummel Konwersatorium 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 - 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE      
12:45 - 14:15

Studia regionalne:

Australia z Oceanią

dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.21
14:30 - 16:00 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład 2.21
16:15 - 19:30

Metody badań etnograficznych - ćwiczenia 2

grupa 1

dr A. Hummel Ćwiczenia 2.21

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Studia regionalne:

Afryka

prof. W. Dohnal Konwersatorium 2.4
11:00 - 12:30 Historia myśli antropologicznej I prof. W. Dohnal  Wykład 2.4
12:45 - 14:15

Historia myśli antropologicznej I - ćwiczenia

grupa 1

dr.: P. Fabiś, M. Filip, J. Lorenz  Konwersatorium  2.19
14:30 - 16:00

Historia myśli antropologicznej I - ćwiczenia

grupa 2

dr.: P. Fabiś, M. Filip, J. Lorenz Konwersatorium 2.19
16:15 - 19:30

Metody badań etnograficznych - ćwiczenia 2

grupa 2 

dr A. Hummel Ćwiczenia 2.19

1 Zajęcia Studia regionalne: Azja z prof. D. Penkalą-Gawęcką rozpoczną się 10 października 2017 r.

2 Zajęcia z dr A. Hummel Studia regionalne oraz Metody badań etnograficznych – ćwiczenia realizowane będą od 28 listopada 2017 r. w trybie 2 x 90 minut.

* Zajęcia Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej – ćwiczenia z dr. Ł. Kaczmarkiem we wtorek 3 października 2017 r. nie odbędą się.

UWAGA: W ramach modułu Studia regionalne studenci dokonują wyboru dwóch spośród pięciu fakultatywnych konwersatoriów: Afryka, Ameryka, Australia z Oceanią, Azja i Europa.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 12:45 - 14:15 Obserwacja etnograficzna
grupa 1
dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.21
Wywiad etnograficzny
grupa 2
dr J. Lorenz
Ćwiczenia 2.20
14:30 - 16:00 Obserwacja etnograficzna
grupa 2
dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.20
Wywiad etnograficzny
grupa 1
dr J. Lorenz Ćwiczenia  2.21

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Kultura a język dr P. Fabiś Wykład 2.20
 14:30 - 16:00 Monografia regionalna: świat
Azja Środkowa 1
prof. D. Penkala-Gawęcka  Konwersatorium 2.21
16:15 - 19:30 Monografia regionalna: świat
Ameryka 2
dr A. Hummel Konwersatorium 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Wprowadzenie do etnologii świata prof. R. Vorbrich Wykład 2.21
12:45 - 14:15

Monografia regionalna: świat

Australia z Oceanią

dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.21
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Monografia regionalna: świat

Afryka
prof. W. Dohnal Konwersatorium 2.4
11:00 - 12:30 Kultura a religia prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
14:30 - 16:00 Antropologia miasta prof. A. Pomieciński  Wykład 2.20

1 Zajęcia Monografia regionalna: świat: Azja z prof. D. Penkalą-Gawęcką rozpoczną się 10 października 2017 r.

2 Zajęcia Monografia regionalna: świat: Ameryka z dr A. Hummel rozpoczną się 28 listopada 2017 r. i będą się odbywać w trybie 2 x 90 minut.

UWAGA 1: Studenci dokonują wyboru jednej z proponowanych Monografii regionalnych: świat. Dodatkowo w semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA2:Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


 

Rok III

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3
14:30 - 16:00 Proseminarium licencjackie dr M. Kowalska Seminarium 2.37
16:15 - 17.45 Proseminarium licencjackie dr A. Chwieduk Seminarium 2.20

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 - 12:30 BLOKI JĘZYKOWE      
12:45 - 14:15 Proseminarium licencjackie prof. R. Vorbrich Seminarium 2.3
14:30 - 16:00 Kultura a środowisko dr A. Lis Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Problemy kultury współczesnej prof. A. Pomieciński  Konwersatorium 2.20
14:30 - 16:00 Antropologia wsi dr hab. A. Brzezińska  Wykład 2.21

UWAGA1: W semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia czterech zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie w ciągu III roku studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.


 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe (II-III rok)

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 08:30 - 10:00 Międzynarodowy reżim uchodźczy 1 i 2 1

prof. J. Schmidt

dr A. Chwieduk

Laboratorium 2.21

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Folklorystyka dr hab. A.W. Brzezińska Konwersatorium 2.20
12:45 - 14:15 Wprowadzenie do badań nad zjawiskami religijnymi mgr J. Dworzecka Konwersatorium 2.21
16:15 - 17:45 Antropologia sportu mgr K. Grześkowiak Konwersatorium 2.21

1 FakultetMiędzynarodowy reżim uchodźczy 1 i Międzynarodowy reżim uchodźczy 2 z prof. J. Schmidtem i dr A. Chwiedukto dwa osobne przedmioty, a każdy z nich realizowany jest przez połowę semestru i składa się z części teoretycznej (zajęcia w sali dydaktycznej) i praktycznej (zajęcia w terenie). Student może uczęszczać albo na oba przedmioty (1 i 2), albo tylko na jeden z nich (1 lub 2).

2 Zajęcia Antropologia sportu z mgr K. Grześkowiak rozpoczną się 12 października 2017 r.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow