Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 

 


Rok I 

 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:00 - 9:30 Metody badań etnograficznych dr A. Chwieduk wykład  2.3
 9:30 - 11:00

Psychologia społeczna

dr K. Appelt wykład  2.4
11:00 - 12:30 Praktyki muzealne1 dr A. Brzezińska ćwiczenia  2.4
12:45 - 14:15

Podstawy warsztatu naukowego

grupa 1

dr M. Kowalska ćwiczenia 2.19

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 - 14:00 BLOKI JĘZYKOWE      
16:15 - 17:45

Podstawy warsztatu naukowego

grupa 2

dr M. Kowalska Ćwiczenia   2.19

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 - 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE      
16:15 - 17:45 Etnologia Europy dr J. Bednarski wykład 2.21
 18:00 - 19:30 Monografia regionalna: Europa
Wyróżniki kultur etnicznych
dr J. Bednarski konwersatorium 2.21

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 12:30 Historia etnologii prof. W. Dohnal  Wykład 2.19
 

[1] Zajęcia dla osób, które w semestrze zimowym nie zrealizowały praktyk w Szreniawie lub Uzarzewie. Terminy wyjazdów zostaną podane na początku marca

* W semestrze letnim studenci są także zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki terenowe, który koordynuje dr A. Chwieduk. 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30 Obserwacja etnograficzna
grupa I
dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3
13:30 - 15:00 Obserwacja etnograficzna
grupa II
dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.3

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 - 10:30 Ochrona własności intelektualnej prof. J. Skrzypczak Wykład 2.20
11:00 - 12:30 Laboratorium metodyczne
grupa I
dr A. Brzezińska
dr A. Chwieduk
Laboratorium 2.20
11:00 - 12:30 Laboratorium metodyczne
grupa II
dr P. Fabiś
dr M. Filip
Laboratorium 2.19

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Monografia regionalna: świat
Syberia
dr Z. Szmyt konwersatorium 2.19
11:00 - 12:30 Kultura a język dr P. Fabiś Wykład 2.19
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Antropologia miasta prof. A. Pomieciński Wykład 2.21
11:00 - 12:30 Kultura a religia prof. K. Marciniak Wykład 2.21
 
 * W semestrze letnim studenci są także zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki terenowe, który koordynuje dr A. Chwieduk.

 

Rok III

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15

Kultura a polityka

prof. W. Dohnal Wykład 2.21

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Seminarium licencjackie  dr J. Bednarski
dr J. Lorenz
Seminarium

pokój 2.33

sala 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Antropologia współczesności prof. W. Kuligowski Wykład 2.20
11:00 - 12:30 Kultura a środowisko dr Z. Szmyt  Wykład 2.20
 
* W semestrze letnim studenci są także zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki terenowe, który koordynuje dr A. Chwieduk.

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly