Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 09:15 - 10:45

Monografia problemowa Europy:

Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów

dr A. Chwieduk Konwersatorium 2.4
12:00 - 13:30

Podstawy warsztatu naukowego II

grupa 1

dr Ł. Kaczmarek

dr I. Main

dr A. Stanisz

Ćwiczenia 2.19
13:45 - 15:15

Podstawy warsztatu naukowego II

grupa 2

dr Ł. Kaczmarek

dr I. Main

dr A. Stanisz
Ćwiczenia 2.19

15:45 - 17:15

Socjologia

dr P. Fabiś Wykład 2.4

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 - 14:00

BLOKI JĘZYKOWE

  Ćwiczenia  
12:45 - 14:15

Monografia problemowa Europy:

Ruchy neopogańskie w Europie
dr M. Filip Konwersatorium 2.19

14:30 - 16:00

Metodologia nauk społecznych z elementami logiki

dr P. Fabiś Wykład 2.4

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 - 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE      
14:30 - 16:00

Monografia problemowa Europy:

Muzea w Europie
prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
16:15 - 19:30

Laboratorium metodyczne

grupa 1

prof. B. Korzeniewski Ćwiczenia terenowe 2.3

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Laboratorium metodyczne

grupa 2

grupa 3

 

dr hab. A.W. Brzezińska

dr I. Main

Ćwiczenia terenowe 2.19
11:00 - 12:30 Historia myśli antropologicznej II prof. W. Dohnal  Wykład 2.19
12:45 - 14:15

Historia myśli antropologicznej II - ćwiczenia

grupa 1

dr J. Lorenz

dr M. Filip
 Konwersatorium  2.19
14:30 - 16:00

Historia myśli antropologicznej II - ćwiczenia

grupa 2

dr J. Lorenz

dr M. Filip
Konwersatorium 2.19
16:15 - 17:45

Monografia problemowa Europy:

Religie i społeczeństwo na Białorusi
mgr J. Dworzecka Konwersatorium 2.19

 

 

PIĄTEK-NIEDZIELA *

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
  Trening interpersonalny  mgr K. Grabiec Ćwiczenia  2.21

 

* W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia ćwiczeń Trening interpersonalny z mgr Katarzyną Grabiec, które odbywają się w trybie weekendowym. Terminy dla dwóch grup zostaną ustalone na początku semestru.

UWAGA: W ramach modułu Monografia problemowa Europy studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30 Ochrona własności intelektualnej dr J. Jaroszyk-Pawlukiewicz
Wykład 2.21
13:45 - 15:15

Fakultet: Antropologia reklamy

mgr K. Schinkel
Konwersatorium 2.21
15:45 - 17:15 Socjologia dr P. Fabiś
Wykład 2.4

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Technologie informacyjne

dr Ł. Kaczmarek

dr I. Main

dr A. Stanisz

Ćwiczenia 2.21
 14:30 - 16:00 Metodologia nauk humanistycznych dr P. Fabiś Wykład 2.4
16:15 - 19:30 Przedsiębiorczość akademicka: Pisanie i realizowanie projektów *
dr A. Hummel Konwersatorium 2.3
16:15 - 19:30

Fakultet: Etnomuzykologia *

 prof. B. Muszkalska Konwersatorium  2.101

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 10:45 Laboratorium metodyczne dr Ł. Kaczmarek, dr A. Stanisz Ćwiczenia terenowe 2.21
11:00 - 12:30 Kultura a gospodarka dr A. Hummel Wykład 2.21
12:45 - 14:15

Fakultet:

Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm

prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.19
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
12:45 - 14:15

Fakultet:Antropologia u schyłku XX wieku **

grupa 1

dr J. Lorenz

dr M. Filip

Konwersatorium 2.19
14:30 - 16:00

Fakultet: Antropologia u schyłku XX wieku ** 

grupa 2

dr J. Lorenz

dr M. Filip

 Konwersatorium 2.19
14:30 - 17:45

Fakultet: Prowadzenie wywiadów fokusowych ***

mgr S. Piotrowska

mgr K. Schinkel

Ćwiczenia 2.21

 

* Zajęcia Przedsiębiorczość akademicka: Pisanie i realizowanie projektów z dr A. Hummel oraz fakultet Etnomuzykologia z prof. B. Muszkalską będą odbywać się na przemian co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Przedsiębiorczość… rozpocznie się 27 lutego 2018 r., natomiast Etnomuzykologia 6 marca 2018 r.

** Fakultet Antropologia u schyłku XX wieku z dr. J. Lorenzem i dr. M. Filipem stanowi rozwinięcie przedmiotu obowiązkowego Historia etnologii, realizowanego na I roku.

*** Fakultet Prowadzenie wywiadów fokusowych z mgr S. Piotrowską i mgr K. Schinkel odbywa się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończy się w połowie semestru.

 

UWAGA1: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych.

UWAGA2:Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


 

Rok III

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
13:45 - 15:15

Fakultet: Antropologia reklamy

mgr K. Schinkel Konwersatorium 2.21

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Kultura a płeć dr A. Stanisz Wykład 2.21
12:45 - 14:15 Seminarium licencjackie

dr A. Chwieduk

dr M. Kowalska

Seminarium

2.4

2.37

 16:15 - 19:30

Fakultet: Etnomuzykologia *

prof. B. Muszkalska  Konwersatorium   2.101

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Seminarium licencjackie  prof. R. Vorbrich Seminarium  pokój pracownika
11:00 - 12:30 Antropologia współczesności prof. W. Kuligowski Wykład 2.19
16:15 - 19:30

Fakultet:

Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm

prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Kultura a polityka

prof. W. Dohnal Wykład 2.21
11:00 - 12:30

Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
12:45 - 14:15

Fakultet: Antropologia u schyłku XX wieku **

grupa 1

dr J. Lorenz

dr Filip

 Konwersatorium  2.19
14:30 - 16:00

Fakultet: Antropologia u schyłku XX wieku **

grupa 2

dr J. Lorenz

dr Filip

Konwersatorium 2.19
14:30 - 17:45

Fakultet: Prowadzenie wywiadów fokusowych ***

mgr S. Piotrowska

mgr K. Schinkel

Ćwiczenia 2.21

* Fakultet Etnomuzykologia z prof. B. Muszkalską odbywa się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpocznie się 6 marca 2018 r.

** Fakultet Antropologia u schyłku XX wieku z dr. J. Lorenzem i dr. M. Filipem stanowi rozwinięcie przedmiotu obowiązkowego Historia etnologii, realizowanego na I roku.

*** Fakultet Prowadzenie wywiadów fokusowych z mgr S. Piotrowską i mgr K. Schinkel odbywa się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończy się w połowie semestru.

 

UWAGA1: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych.

 UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku III roku studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już  w toku semestru zimowego.


Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne