Etnologika

Czasopismo „Etnologika. Poznańskie Studia Antropologiczne” powstało z myślą prezentacji wyników badań etnograficznych prowadzonych przez studentów etnologii.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.

 

 

Nr 1 / 2016

 

Agata Stasik Słowo wstępnedownload

 

Anna Adamczyk Dziedzictwo świętej wyspy. Funkcje prawosławnego monastyru Wałaam w perspektywie antropologicznejdownload

 

Magdalena Chojnacka Autoreprezentacje Greków w czasie kryzysu. Esej antropologiczny na podstawie obserwacji z Atendownload

 

Michalina Januszewska Miasto o dwóch twarzach. Turystyka w Sokółcedownload

 

Stanisława Maria Piotrowska O wspólnym spożywaniu posiłków jako formie budowania i podtrzymywania relacji społecznych na podstawie narracji mieszkańców Poznania i okolicdownload

 

Cały numer do pobraniadownload

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne