Więcej informacji na stronie:

http://rejestracja.amu.edu.pl/