Projekty badawcze finansowane przez Unię Europejską


 

 


Kinship and Social Security
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: European Commission, 6th Framework Programme
KOORDYNATOR GŁÓWNY: prof. Patrick Heady (Max-Planck-Institute for Social Anthropology)
KOORDYNATOR KRAJOWY: prof. dr hab. Michał Buchowski
WYKONAWCY: dr Agata Stanisz (IEiAK UAM), prof. Leon Dyczewski (KUL), mgr Ziemowit Maląg (IH UAM), mgr Izabela Kołbon (IEiAK UJ), prof. Stefan Kowal (IH UAM), dr Monika Kwiecińska-Zdrenka (IS UMK)
PARTNERZY: 1. Max-Planck-Institute for Social Anthropology; 2. Max-Planck-Institute for Demographic Research Rostock; 3. Max-Planck-Institute for Research into Economic Systems Jena; 4. Karl-Franzens-University Graz ; 5. Austrian Institute for Family Studies ; 6. University of Vienna; 7. Institute for Ethnology and Folklore Research Zagreb; 8. Université Paris X-Nanterre; 9. Université de Franche-Comté Besancon; 10. University of Cologne; 11. Universitá Degli Studi di Siena; 12. Catholic University Nijmegen; 13. Moscow School of Social and Economic Sciences; 14. Södertörns högskola Huddinge; 15. Uniwerytet im. M. Kopernika w Toruniu; 16. Georg-August-University Göttingen; 17. University of Udine; 18. University of Milano-Bicocca ; 19. Uniwersytet Katolicki w Lublinie; 20. University of Torino
OKRES REALIZACJI:2004-2007
STRONA INTERNETOWA: http://www.eth.mpg.de/kass/
PUBLIKACJE: Family, Kinship and State in Contemporary Europe:tom [1], tom[2], tom[3]


Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe


 

 


Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced?
(projekt nr 10920099)
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:International Visegrad Fund
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Michał Buchowski
PARTNERZY: Ústav Etnológie SAV, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Katedra sociálních ved - Univerzita Pardubice
OPRACOWANIE: dr Agnieszka Chwieduk, mgr Mariusz Filip, mgr Katarzyna Chlewińska
OKRES REALIZACJI:2009

International Networks and Migration
PARTNER: Europäische Uniwersität -Viadrina
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Michał Buchowskidr Jacek Schmidt
OKRES REALIZACJI:2004-2006

Post-Colony and Post-Socialism Context In Social Scientific Writing and Teaching
PARTNER: Open Society Institute Budapest
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Michał Buchowski
OKRES REALIZACJI:2003-2006


Krajowe projekty badawcze i rozwojowe


 


Pokaż mi swój świat - pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:Departament Współpracy Rozwojowej MSZ RP
MIEJSCE REALIZACJI: Mali, Polska
PARTNERZY: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej USz, Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM
OKRES REALIZACJI:2009

Montre-moi ton monde - montre-moi ton école
Pokaż mi swój świat - pokaż mi swoją szkołę
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:Departament Współpracy Rozwojowej MSZ RP 
MIEJSCE REALIZACJI: Mali, Polska
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM
OKRES REALIZACJI:2008
STRONA INTERNETOWA: www.projekt-dogon.amu.edu.pl 

Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki
KIER/KOORDYNATOR:  dr Tarzycjusz Buliński
WYKONAWCA:  dr Mariusz Kairski
OKRES REALIZACJI: 2005-2008 

Projekt realizowany wspólnie z Międzyetnicznym Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Selwy Peruwiańskiej - AIDESEP (Peru)
KIER/KOORDYNATOR: dr Mariusz Kairski
OKRES REALIZACJI:2002-2007 
Temat: El territorio Indigena Wampis-Awajun „Cerro de Kampankis”, Amazonia peruwiańska
Temat: Estudio para la cracion de la reserva communal Napo - Curaray
Temat: Los grupos indigenas en la situacion de aislamiento voluntario en los afluentes derechos del Bajo Ucayali, desde el rio Calleria hasta el rio Alto Maquia (y el Cerro de Contamana) 

Water and Refforestation Project for Sahel (Kamerun)
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM
OKRES REALIZACJI: 2001-2007 

KULTURY PIERWOTNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. PROBLEMY ETNOZAGŁADY I ETNOROZWOJU INDIAŃSKICH LUDÓW AMAZONII WENEZUELSKIEJ
KIER/KOORDYNATOR: dr Mariusz Kairski
WYKONAWCA:dr Tarzycjusz Buliński
OKRES REALIZACJI:2000-2003 


 

Granty samodzielne krajowe


 

 

 

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od końca XVIII wieku do roku 1919
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
OKRES REALIZACJI: 2006-2008 

Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. 
Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
OKRES REALIZACJI: 2004-2007 

Społeczeństwo postplemienne w Afryce. Stare i nowe elity w Kamerunie a budowa społeczeństwa narodowego i obywatelskiego
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM
OKRES REALIZACJI: 2002-2005 

Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym
KIEROWNIK/KOORDYNATOR: dr Jacek Schmidt
OKRES REALIZACJI: 2000-2002

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Andrzej Brencz, prof. UAM
OKRES REALIZACJI: 2000-2002 


 

Granty promotorskie


 

 

 

Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach
grant nr NN109368333
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
WYKONAWCA:  mgr Natalia Bloch
OKRES REALIZACJI: 2007-2009 

Oskara Kolberga monografia regionalna. Założenia i realizacje
grant nr IV10900432/0068
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
WYKONAWCA: mgr Ewa Antyborzec
OKRES REALIZACJI: 2007-2008 

Bogini Mari w wierzeniach, tradycjach i życiu Basków
grant nr 1H01H01630
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
WYKONAWCA: mgr Katarzyna Mirgos
OKRES REALIZACJI: 2006-2008 

Zróżnicowanie regionalne polskiej sztuki ludowej. Na podstawie badań w Wielkopolsce, Ziemi Łowickiej i Ziemi Krakowskiej
grant nr 1H01H2929
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
WYKONAWCA: mgr Justyna Słomska
OKRES REALIZACJI: 2005-2007 

Współczesne problemy wyznaniowe na Łemkowszczyźnie
grant nr 1H01H04227
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Andrzej Brencz, prof. UAM
WYKONAWCA: mgr Andrzej Stachowiak
OKRES REALIZACJI: 2005-2006 

Kult świętych w Uzbekistanie i południowym Kazachstanie
grant nr 1H01H00826
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
WYKONAWCA: mgr Paweł Jessa
OKRES REALIZACJI: 2004-2006 

Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej)
grant nr 1H01H00527
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Anna Szyfer
WYKONAWCA: mgr Anna Weronika Brzezińska  
OKRES REALIZACJI: 2004-2006 

Wielokulturowość w dziełach Mikołaja Konstantynowicza Rericha (1874-1947)
grant nr 2H01H05224
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
WYKONAWCA: mgr Małgorzata Gdok-Klafkowska
OKRES REALIZACJI: 2003–2008 

Formowanie się i funkcjonowanie społeczeństwa pluralistycznego na Fidżi
grant nr 2H01H06725
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
WYKONAWCA: mgr Łukasz Kaczmarek
OKRES REALIZACJI: 2003–2006 

Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i Ukrainie. Studium porównawcze
grant nr 2H01H00822
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
WYKONAWCA: mgr Mirosław Pecuch
OKRES REALIZACJI: 2002-2004 

Śmierć w społeczności pierwotnej. Studium tanatologiczne na przykładzie Indian karaibskich
grant nr 1H01H00918
KIER/KOORDYNATOR: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński 
WYKONAWCA: mgr Alicja Pasek
OKRES REALIZACJI: 2000-2002 


Inne


 

 


Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów) 
WNIOSKODAWCA: Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura - Edukacja -Języki 
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA : Narodowe Centrum Kultury, program "Obserwatorium Kultury 2010" 
PARTNERZY: IEiAK UAM Poznań, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 
WYKONAWCY: dr Anna Weronika Brzezińska, mgr Katarzyna Linda, mgr Małgorzata Wosińska
OKRES REALIZACJI: 2010
STRONA INTERNETOWA: http://www.projekt-mak.kej.org.pl/; podsumowanie [+]

Muzea w Wielkopolsce: badania ankietowe wśród uczestników imprez plenerowych 
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Urząd Marszałkowski Poznań
KIER/KOORDYNATOR: dr Anna Weronika Brzezińska, dr Jacek Schmidt
OKRES REALIZACJI: 2007 

Instytucje kultury województwa wielkopolskiego
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Urząd Marszałkowski Poznań
KIER/KOORDYNATOR: dr Wojciech Dohnal, dr Jacek Schmidt
OKRES REALIZACJI: 2006-2007 

Etnologia francuska i polska wobec problemów świata współczesnego
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. UAM ; dr Adam Pomieciński
OKRES REALIZACJI: 2006

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne