Ku wspólnej europejskiej polityce energetycznej. Debaty o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce i w Niemczech
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN/DPWS)
KIEROWNIK ZE STRONY POLSKIEJ: dr Aleksandra Lis
NUMER PROJEKTU: DPWS project No. 2014-15
GŁÓWNY PARTNER: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Abteilung Politik und Wirtschaft, Klagenfurter Str. 3, 28359 Bremen, Deutschland
OKRES REALIZACJI: 2014-2016

 

Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech 70 lat później (1945-2015)
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
KIEROWNIK ZE STRONY POLSKIEJ: dr hab. Bartosz Korzeniewski 
NUMER PROJEKTU: 00469/2014 TM
GŁÓWNY PARTNER: Uniwersytet w Kilonii
OKRES REALIZACJI: 2014-2015

 

Spatialization and Racialization go Social Exclusion. The social and cultural formation of "Gypsy ghettoes" in Romania in a European context (SPAREX)
Grantodawca:Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Koordynator: Eniko Magyari-Vincze
Wykonawca: Michał Buchowski
Funkcja: Senior Researcher
Okres realizacji: 2012-2015 [2012-2013]
Numer grantu: CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354, contract NR 194 /2011
Organizacja: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca http://sparex-ro.euSocial and Cultural Change in Contemporary Central Europe (nr 21320085)
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: International Visegrad Fund
KOORDYNATOR: dr Hana Červinková (The Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.)
KOORDYNATOR KRAJOWY: prof. Michał Buchowski
PARTNERZY: Central European University, Węgry; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OKRES REALIZACJI: 2014


Wanderungsverhalten Hochqualifizierter in Europa am Bespiel Polen und Deutschland
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Deutsche-Polnische Wissenschaftsstiftung/Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
PARTNERZY: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Institut fűr Soziologie), Centrum Badań Migracyjnych UAM
KOORDYNATOR KRAJOWY: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
OKRES REALIZACJI: 2012


Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia 
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
PARTNER: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
KIER/KOORDYNATOR: dr Izabella Main
OKRES REALIZACJI: 2011-2012


Anthropology of European Postsocialism: Modes of Inventionand Representation
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA:Collegium Budapest - Instutute for Advanced Study
KIER/KOORDYNATOR: prof. Michał Buchowski
OKRES REALIZACJI:styczeń-maj 2010
LINK: http://www.colbud.hu/fellows/current.shtml


Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie)
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
PARTNER: Uniwersytet w Wűrzburgu (Bawaria)
KIEROWNIK/KOORDYNATOR: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
OKRES REALIZACJI: 2010

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne