„Tradycja” z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian Moré z Amazonii boliwijskiej (2015/17/N/HS3/00078)
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Nauki
KIEROWNIK: mgr Paweł Chyc
OKRES REALIZACJI: 2016-2018

 

Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy eksperckiej w procesach integracji europejskiej
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Nauki, program SONATA
KIEROWNIK: dr Aleksandra Lis
NUMER PROJEKTU: UMO-2013/11/D/HS6/04715
GŁÓWNY PARTNER: brak
OKRES REALIZACJI: 2014-2017Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie (2013/09/N/HS3/02226) 
INSTYTUT FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Nauki
KIEROWNIK: dr Monika Kujawska
OPIEKUN: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM 
OKRES REALIZACJI: 2014-2017Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
(ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla)(projekt 2013/11/N/HS3/04781)
INSTYTUT FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Nauki
KOORDYNATOR: mgr Aleksandra Paprot
OKRES REALIZACJI: 2014-2016


Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspe ktywy antropologicznej . (0154/DIA/2013/42) 
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Grant Diamentowy MNiSzW 
KIER/KOORDYNATOR: Agata Agnieszka Konczal 
OKRES REALIZACJI: 2013-2015

 

Ćwiczenia sprawczości w obliczu przeciwności losu. Doświadczenia życia codziennego dzieci ulicy w Dar es Salaam (projekt 2012/05/N/HS3/01776)
KIER/KOORDYNATOR: mgr Lucyna Tumanowicz
OKRES REALIZACJI: 2013-2015

 

Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii (projekt nr 166640)
KIER/KOORDYNATOR: dr Natalia Bloch
OKRES REALIZACJI: 2012-2015

 

Mniejszości seksualne w Polsce jako przedmiot i podmiot dyskursu.
KIER/KOORDYNATOR: mgr Katarzyna Chlewińska
OKRES REALIZACJI: 2012-2015


Pomoc w slumsach Afryki - lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku rodzin i stowarzyszeń).
KIER/KOORDYNATOR: mgr Magdalena K. Chułek
OKRES REALIZACJI: 2012-2015

 

Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze. 
KIER/KOORDYNATOR: mgr Mariusz Kania
OKRES REALIZACJI: 2011-2014Zdrowie, choroba i leczenie we współczesnym Kirgistanie. Koncepcje zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne Kirgizów w warunkach miejskiego pluralizmu medycznego (projekt nr N N109 186440) 
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM 
OKRES REALIZACJI: 2011-2014

 

Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej wśród afrykańskich społeczności lokalnych. (Studium porównawcze) (projekt nr N N109 055539)
KIER/KOORDYNATOR: dr hab. Ryszard Vorbrich, prof. UAM  
OKRES REALIZACJI: 2010-2013 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne