Tematy badawcze
 
ZAKŁAD STUDIÓW EUROPEJSKICH I KRYTYKI KULTUROWEJ

Tematy ogólne: 

1. Migracje i heterogeniczność kulturowa Europy 
2. Krytyczna antropologia współczesnego społeczeństwa i kultury

Tematy szczegółowe:
 

Prof. dr hab. Michał Buchowski
 – Transformacje kulturowe społeczeństw środkowoeuropejskich 
Dr hab. Wojciech Dohnal, prof. UAM  – Władza, nierówność, dominacja – antropologia polityki i polityka antropologii 
Dr Jacek Bednarski  – Etniczność we współczesnej Europie 
Dr Piotr Fabiś – Western jako mit założycielski i teoria społeczeństwa kapitalistycznego 

Dr Mariusz Filip  – Tożsamość kulturowa grup mniejszościowych   
Dr Izabella Main  
– Migranci w Europie w perspektywie antropologii medycznej 

 

 

ZAKŁAD STUDIÓW POZAEUROPEJSKICH

Temat ogólny:

Tożsamość a zmiana kulturowa w krajach pozaeuropejskich

Tematy szczegółowe:
 

Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
– Tożsamość a dekolonizacja w Ameryce Łacińskiej
Prof. dr hab. Z. Jasiewicz
 – Początki i kształtowanie się polskiej etnologii/antropologii
kulturowej w XIX i na początku XX w. 

Dr. hab. Ryszard Vorbrich
 , prof. UAM – Rozwój i zmiana kulturowa a tożsamość w Afryce 
Dr Łukasz Kaczmarek-  Postkolonialne relacje władzy - we władzy wyobrażeń: Fidżi i Jamajka


 
ZAKŁAD STUDIÓW NAD KULTURĄ WSPÓŁCZESNĄ

Tematy ogólne:

1. Globalizacja i glokalizacja
2. Procesy hybrydyzacji kulturowej

Tematy szczegółowe:
 

Dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM – Globalizacja i popkultura
Dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM – Pluralizm medyczny i medycyna komplementarna
Dr Adam Pomieciński – Globalizm i alterglobalizm


 
ZAKŁAD STUDIÓW POLSKICH I REGIONALNYCH

Tematy ogólne:

1. Tradycyjna i współczesna kultura ludowa i popularna
2. Społeczności lokalne

Tematy szczegółowe:
 

dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM  – Etnografia we współczesnym badaniu antropologicznym 
Prof. dr hab. Andrzej Brencz  – Przestrzeń kulturowa Wielkopolski
Prof. dr hab. Anna Szyfer – Aktywność kulturalna współczesnej wsi polskiej
dr hab Anna Weronika Brzezińska – Dziedzictwo kulturowe regionu i aktywizacja społeczności lokalnych
dr Agnieszka Chwieduk – Społeczności lokalne w jednoczącej się Europie
dr Jan Lorenz
dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM – Religijność maryjna w Wielkopolsce
dr Kacper Pobłocki
 
PRACOWNIA ANTROPOLOGII AUDIOWIZUALNEJ

Wizualizacja w narracji antropologicznej

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne