Instytut Etnologii i antropologii Kulturowej UAM prowadzi Archiwum,  w którym gromadzone są materiały z badań terenowych, dokumentacja fotograficzna, informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów, a także wszelkie inne dokumenty dotyczące Instytutu. Część zasobów archiwalnych udostępniona jest w Archiwum Cyfrowym im. Józefa Burszty http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl oraz na stronie archiwalnej Instytutu.

Kierownikiem Archiwum jest mgr Irena Kabat

Strona internetowa archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM:

http://etnologia-archiwum.amu.edu.pl/go.live.php

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne