I ROK (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045

Problemy współczesnego świata

prof. M. Buchowski

sala 2.4

 

0800 – 1400

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia regionalne:

Afryka

prof. W. Dohnal

sala 2.4

 
1100 – 1230  

Podstawy warsztatu naukowego grupa 1

dr P. Fabiś

sala 2.21

Historia myśli antropologicznej

prof. W. Dohnal

sala 2.4

 
1245 – 1415

Wprowadzenie do etnologii

i antropologii kulturowej

prof. W. Kuligowski

sala 2.4

Wprowadzenie do etnologii

i antropologii kulturowej

ćwiczenia – grupa 2

dr Ł. Kaczmarek

sala 2.21

Studia regionalne:

Australia z Oceanią

dr Ł. Kaczmarek

sala 2.21

Historia myśli antropologicznej

ćwiczenia – grupa 1

dr.: P. Fabiś, M. Filip, J. Lorenz

sala 2.19

 
1430 – 1600

Wprowadzenie do etnologii

i antropologii kulturowej

ćwiczenia – grupa 1

dr Ł. Kaczmarek

sala 2.4

Studia regionalne:

Europa

dr M. Filip

sala 2.3

Podstawy warsztatu naukowego grupa 2

dr P. Fabiś

sala 2.20

Studia regionalne:

Azja

prof. D. Penkala-Gawęcka

sala 2.21

Metody badań etnograficznych

prof. J. Schmidt

sala 2.21

Historia myśli antropologicznej

ćwiczenia – grupa 2

dr. P. Fabiś, M. Filip, J. Lorenz

sala 2.19

 
1615 – 1745  

Studia regionalne:

Ameryka*

dr. A. Hummel

sala 2.21

Metody badań etnograficznych*

ćwiczenia – grupa 1

dr. A. Hummel

sala 2.21

Metody badań etnograficznych*

ćwiczenia – grupa 2

dr. A. Hummel

sala 2.19

 
1800 – 1930    
               

* Zajęcia z dr A. Hummel Studia regionalne oraz Metody badań etnograficznych – ćwiczenia realizowane będą od 28 listopada 2017 r. w trybie 2 x 90 minut.

UWAGA: W ramach modułu Studia regionalne studenci dokonują wyboru dwóch spośród pięciu fakultatywnych konwersatoriów: Afryka, Ameryka, Australia z Oceanią, Azja i Europa.

 

II ROK (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045      

Monografia regionalna: świat

Afryka

prof. W. Dohnal

sala 2.4

 
1100 – 1230    

Wprowadzenie do etnologii świata

prof. R. Vorbrich

sala 2.21

Kultura a religia

prof. K. Marciniak

sala 2.21

 
1245 – 1415

Obserwacja etnograficzna

grupa 1

dr A. Chwieduk

sala 2.21

Wywiad etnograficzny

grupa 2

dr J. Lorenz

sala 2.20

Kultura a język

dr P. Fabiś

sala 2.21

Monografia regionalna: świat

Australia z Oceanią

dr Ł. Kaczmarek

sala 2.21

   
1430 – 1600

Wywiad etnograficzny

grupa 1

dr J. Lorenz

sala 2.21

Obserwacja etnograficzna

grupa 2

dr A. Chwieduk sala 2.20

Monografia regionalna: świat

Azja

prof. D. Penkala-Gawęcka

sala 2.21

1230 – 1915

BLOKI JĘZYKOWE

Antropologia miasta

prof. A. Pomieciński

sala 2.20

 
1615 – 1745  

Monografia regionalna: świat

Ameryka*

dr. A. Hummel

sala 2.21

   
1800 – 1930      

* Zajęcia z dr A. Hummel Monografia regionalna: świat: Ameryka rozpoczną się 28 listopada 2017 r. i będą odbywać się w trybie 2 x 90 minut.

UWAGA: W ramach modułu Monografia regionalna: świat studenci dokonują wyboru jednego spośród czterech fakultatywnych konwersatoriów: Afryka, Ameryka, Australia z Oceanią i Azja.

 

III ROK (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045  

900 – 1400

BLOKI JĘZYKOWE

     
1100 – 1230    

Problemy kultury współczesnej

prof. A. Pomieciński

sala 2.20

 
1245 – 1415

Kultura a pokrewieństwo

i organizacja społeczna

prof. D. Penkala-Gawęcka

sala 2.3

     
1430 – 1600  

Proseminarium licencjackie

dr M. Kowalska

sala seminaryjna

 

Antropologia wsi

dr A. Brzezińska

sala 2.21

 
1615 – 1745

Proseminarium licencjackie

dr A. Chwieduk

sala 2.20

Kultura a środowisko

dr A. Lis

sala 2.19

     
1800 – 1930          

 

I ROK (studia stacjonarne drugiego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045

Warsztaty etnologiczne

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis, dr A. Hummel

sala 2.3

 

Warsztaty etnologiczne

Migracje w czasach najnowszych

w kontekście Polski i Europy

prof. J. Schmidt

sala 2.21

AWZK

Sztuka nieprofesjonalna

prof. K. Marciniak

sala 2.21

 
1100 – 1230  

Współczesne nurty myśli antropologicznej

dr M. Filip

sala 2.19

AWZK

Antropologia pamięci

prof. B. Korzeniewski

sala 2.3

BLOKI JĘZYKOWE

sala 2.19

 
1245 – 1415

AWZK

Narody i nacjonalizm

w Europie

prof. M. Buchowski

sala 2.19

 

Seminarium magisterskie *

prof. M. Buchowski, sala 2.4

prof. J. Schmidt, sala 2.20

Seminarium magisterskie *

dr hab. A. Brzezińska

sala 2.3

 
1430 – 1600

Teorie kultury

prof. W. Kuligowski

sala 2.19

   

Warsztaty etnologiczne

Warsztaty edukacyjne

o uchodźcach **

dr I Main

sala 2.3

 
1615 – 1745          
1800 – 1930          

* W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyboru innego promotora z grona pracowników IEiAK pod warunkiem złożenia takiego wniosku na piśmie do Z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, dr. Mariusz Filipa, do dnia 6 października 2017 r.

** Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach.

UWAGA 1: W każdym semestrze studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 godz. lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 godzin lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 godzin w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę j. angielskiego p. mgr Agnieszkę Kuc (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) zanim rozpoczną się zajęcia.

 

II ROK (studia stacjonarne drugiego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045

Warsztaty etnologiczne

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis, dr A. Hummel

sala 2.3

 

Warsztaty etnologiczne

Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1

prof. J. Schmidt

sala 2.21

AWZK

Sztuka nieprofesjonalna

prof. K. Marciniak

sala 2.21

 
1100 – 1230    

AWZK

Antropologia pamięci

prof. B. Korzeniewski

sala 2.3

   
1245 – 1415

AWZK

Narody i nacjonalizm

w Europie

prof. M. Buchowski

sala 2.19

Problemy

antropologii tożsamości

dr M. Filip

sala 2.19

Seminarium magisterskie

prof. B. Korzeniewski, sala 2.3

prof. W. Kuligowski, sala 2.19

Seminarium magisterskie

prof. W. Dohnal, sala seminaryjna

prof. K. Marciniak, sala 2.4

prof. A. Pomieciński, sala 2.20

 
1430 – 1600  

Filozofia kultury

prof. B. Korzeniewski

sala 2.3

 

Warsztaty etnologiczne

Warsztaty edukacyjne

o uchodźcach *

dr I Main

sala 2.3

 
1615 – 1745          
1800 – 1930          

* Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach.

UWAGA 1: W semestrze zimowym studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeńw ramach modułu Warsztaty etnologiczne.

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KIERUNKOWE (II-III rok pierwszego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045

(8.30-10.00)

Międzynarodowy reżim uchodźczy 1 i 2 *

prof. J. Schmidt, dr A. Chwieduk

sala 2.21

   

Folklorystyka

dr hab. A. Brzezińska

sala 2.20

 
1100 – 1230          
1245 – 1415      

Wprowadzenie do badań nad zjawiskami religijnymi

mgr J. Dworzecka

sala 2.21

 
1430 – 1600    

Wprowadzenie do etnografii Afryki

prof. R. Vorbrich

sala 2.20

   
1615 – 1745    

Warsztaty integracyjne

prof. R. Vorbrich

sala 2.20

Antropologia sportu **

mgr K. Grześkowiak

sala 2.21

 
1800 – 1930          

* FakultetMiędzynarodowy reżim uchodźczy 1 i Międzynarodowy reżim uchodźczy 2 z prof. J. Schmidtem i dr A. Chwiedukto dwa osobne przedmioty, a każdy z nich realizowany jest przez połowę semestru i składa się z części teoretycznej (zajęcia w sali dydaktycznej) i praktycznej (zajęcia w terenie). Student może uczęszczać albo na oba przedmioty (1 i 2), albo tylko na jeden z nich (1 lub 2). Zajęcia w sali dydaktycznej będą się odbywać w godz. 8.30 – 10.00.

** Zajęcia Antropologia sportu z mgr K. grześkowiak rozpoczną się 12 października 2017 r.

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KIERUNKOWE (I-II rok drugiego stopnia)

semestr zimowy 2017/2018

Godziny zajęć PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
0915 – 1045

(8.30-10.00)

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis, dr A. Hummel

sala 2.3

 

Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1

prof. J. Schmidt

sala 2.21

   
1100 – 1230  

CREOLE

Current Anthropological Theory

dr. M. Kowalska

sala 2.4

 

CREOLE

Society and Culture

in Poland

dr. I. Main

sala 2.3

 
1245 – 1415  

CREOLE

Methods in Social Anthropology

dr. A. Lis

sala 2.4

     
1430 – 1600

CREOLE

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

prof. M. Buchowski

sala Burszty

CREOLE

Ethnographic Cinema

dr. J. Lorenz

sala 2.4

Antropologia bezpieczeństwa ****

mgr K. Grześkowiak

sala 2.19

Warsztaty edukacyjne

o uchodźcach *****

dr I Main

sala 2.3

 
1615 – 1745

Analiza strukturalna westernu **

dr P. Fabiś

sala 2.4

CREOLE

Nations and Nationalism in Europe

prof. M. Buchowski

sala Burszty

CREOLE

Ethnographic Cinema ***

dr. J. Lorenz

sala 2.4

     
1800 – 1930          

* Zajęcia Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy z dr A. Lis, dr A. Hummel będą się odbywać w godz. 8.30 – 10.00.

** Zajęcia Analiza strukturalna westernu z dr P. Fabisiem będą się odbywać co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpoczną się 9 października 2017 r.

*** Zajęcia Ethnographic Cinema z dr J. Lorenzem będą się odbywać co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpoczną się 3 października 2017 r.

**** Zajęcia Antropologia bezpieczeństwa z mgr K. grześkowiak rozpoczną się 11 października 2017 r.

***** Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach.

UWAGA 1: Studenci mają możliwość zaliczenia jako zajęć fakultatywnych dodatkowych ćwiczeń z modułu Warsztaty etnologiczne (przedmioty nie mogą się powtarzać), a także – otrzymując dodatkowy 1 punkt ECTS – przedmiotów realizowanych w ramach specjalności CREOLE.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 godz. lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30h zajęć w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę j. angielskiego p. mgr Agnieszkę Kuc (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) zanim rozpoczną się zajęcia.

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KIERUNKOWE (I-II rok drugiego stopnia)

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

Nazwa przedmiotu ECTS Prowadzący SALA TERMIN
 1. 1.ANTROPOLOGIA, PARTYCYPACJA, DEMOKRATYZACJA WIEDZY *
3 DR A. LIS, DR A. HUMMEL SALA 2.3 PONIEDZIAŁEK, 8:30–10:00
 1. 2.CREOLE: MIGRATION, MULTICULTURALISM, XENOPHOBIA
AND RACISM IN EUROPE
4 PROF. M. BUCHOWSKI SALA BURSZTY PONIEDZIAŁEK, 14:30–16:00
 1. 3.CREOLE: NATIONS AND NATIONALISM IN EUROPE
4 PROF. M. BUCHOWSKI SALA BURSZTY PONIEDZIAŁEK, 16:15–19:30
 1. 4.STRUKTURALNA ANALIZA WESTERNU **
3 DR P. FABIŚ SALA 2.4 PONIEDZIAŁEK, 16:15–19:30
 1. 5.CREOLE: CURRENT ANTHROPOLOGICAL THEORY
4 DR M. Kowalska sala 2.4 wtorek, 11:00–12:30
 1. 6.CREOLE: METHODS IN SOCIAL ANTHROPOLOGY
4 DR a. lIS sala 2.4 wtorek, 12:45–14:15
 1. 7.CREOLE: ETHNOGRAPHIC CINEMA ***
4 DR J. Lorenz sala 2.4 wtorek, 14:30–17:45
 1. 8.MIGRACJE W CZASACH NAJNOWSZYCH W KONTEKŚCIE
POLSKI I EUROPY 1
3 prof. J. Schmidt sala 2.21 ŚRODA, 9:15–10:45
 1. 9.ANTROPOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA ****
3 mgr. K. grzeŚkowiak SALA 2.19 ŚRODA, 14:30–16:00
 1. 10.CREOLE: SOCIETY AND CULTURE IN POLAND
4 dr i. mAIN sala 2.3 czwartek, 11:00–12:30
 1. 11.WARSZTATY EDUKACYJNE O UCHODŹCACH *****
3 dr i. mAIN SALA 2.3 czwartek, 14:30–16:00

* Zajęcia Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy z dr A. Lis, dr A. Hummel będą się odbywać w godz. 8.30 – 10.00.

** Zajęcia Analiza strukturalna westernu z dr P. Fabisiem będą się odbywać co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpoczną się 9 października 2017 r.

*** Zajęcia Ethnographic Cinema z dr J. Lorenzem będą się odbywać co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpoczną się 3 października 2017 r.

**** Zajęcia Antropologia bezpieczeństwa z mgr K. grześkowiak rozpoczną się 11 października 2017 r.

***** Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach.

UWAGA 1: Studenci mają możliwość zaliczenia jako zajęć fakultatywnych dodatkowych ćwiczeń z modułu Warsztaty etnologiczne (przedmioty nie mogą się powtarzać), a także – otrzymując 4 punkty ECTS (zamiast 3 ECTS) – przedmiotów realizowanych w ramach specjalności CREOLE.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 godz. lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30h zajęć w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę j. angielskiego p. mgr Agnieszkę Kuc (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) zanim rozpoczną się zajęcia.

07.09.2017, godz. 11.00-12.00

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly