W dniach 23 marca - 1 kwietnia odwołuję zajęcia i dyżury w związku z wyjazdem ze studentami na obowiązkowe badania terenowe w ramach przedmiotu "Laboratorium metodyczne"