Przełożony egzamin z przedmiotu "Kultura i pokrewieństwo" odbędzie się 14 lutego o godz. 11 w sali 2.21.