Studenci, którzy nie zapisali się na zajęcia w wyznaczonym terminie, powinni przyjść do Dziekanatu i wypełnić wniosek o zapisanie na odpowiednie przedmioty. Dziekanat nie przewiduje drugiego terminu na indywidualne zapisy online. Proszę o jak najszybsze dopełnienie koniecznych formalności.

 

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Mariusz Filip

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne