Studentka I roku studiów doktoranckich mgr Karolina Dziubata 12 grudnia 2017 roku otrzymała jednorazowe stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. To jedyna przedstawicielka kierunku etnologia.

 

Jej praca doktorska o roboczym tytule "Wesela wielkopolskie. Folkoryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i regionanym", pisana pod opieką dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej, dotyczy form i konsekwencji współczesnej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne