Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapraszają na VI Debatę Akademicką pod hasłem

Współczesne migracje

Dyskusja odbędzie się 11 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w CEUE UEP (sala 4.1) przy ul. Towarowej 55.

Wędrówki ludów są częścią naszych dziejów. Bez migracji nie byłoby rozwoju i postępu. Od wieków głód, przemoc i okrucieństwo skłaniały ludzi do poszukiwania nowych miejsc do życia.

Przez nasze ziemie przetaczały się plemiona i narody. Przybysze współtworzyli nasze miasta i wsie. Współtworzyli kulturę, rzemiosło i handel.

Współczesna faza migracji, podobnie jak przed wiekami ma źródła polityczne, jest silnie związana z lokalnymi konfliktami militarnymi i wynika ze zmian klimatycznych. Te czynniki w połączeniu z wysoką jakością życia w Europie  będą trwale oddziaływać także w przyszłości. Wbrew potocznym opiniom napływ ludności do Europy jest szansą rozwojową wobec niskiego, a w wielu krajach ujemnego przyrostu naturalnego.

Współczesny napływ ludności z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu i Afryki stanowi kulturowe i cywilizacyjne wyzwanie zarówno dla Europejczyków i dla przybyszy. Do najtrudniejszych należy przeciwstawienie się populistycznym hasłom i ksenofobicznym uprzedzeniom, uzgodnienie tempa i skali zdolności absorpcyjnej społeczeństw europejskich oraz wypracowanie metod integracji migrantów w nowych społeczeństwach przy poszanowaniu zarówno wartości i kultury gospodarzy jak i przybyszów.

O tych właśnie problemach dyskutować będą 11 grudnia:

  • prof. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • prof. Baha Kalinowska-Sufinowicz, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • prof. Michał Buchowski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM,
  • prof. Henryk Jankowski, Katedra Studiów Azjatyckich UAM.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne